Zadružna zveza Slovenije vsako leto podeljuje priznanja zadružnikom, zadružnim delavcem in zadrugam za izjemne rezultate in aktivnosti pri razvijanju in utrjevanju kmetijskega in gozdarskega zadružništva. Po sklepu upravnega odbora Zadružna zveza Slovenije je letos podelila 13 letnih priznanj za prispevek k razvoju zadružništva in pet priznanj za trajen doprinos k razvoju zadružništva. Priznanje ob jubileju je letos prejelo tudi sedem zadrug.