Dvoosne cisterne za gnojevko Pichon

Podjetje Pichon iz Francije se je priključil skupini Samson iz Danske in postaja vse bolj pomembno pri izdelavi cistern za gnojevko in trosilnikov organskih gnojil v Evropi. S pripojitvijo podjetja Pichon je prišlo do prenosa tehničnih rešitev, kot so konstrukcijske rešitve sodov, vgradnje vseh priključnih mest za orodja kot standardna oprema, uporaba tehnoloških rešitev izdelava in zaščite ter skupno testiranje novosti.

V skupino dvoosnih cistern za gnojevko Pichon spadajo štiri serije od velikosti 13.000 l do 20.000 l. Vse so opremljene s preizkušeno vakuumsko tehniko. Sodi za cisterne so izdelani v dveh različicah, in sicer običajni sodi in sodi z ugreznjenimi pnevmatikami (oznaka SV 13 R). Zadnje cisterne z oznako R imajo nižje težišče in vgrajene širše pnevmatike do širine 750 mm. Tudi nadzorne sisteme za cisterne je možno izbirati v treh različicah. Na razpolago je krmiljenje neposredno preko traktorskih ventilov (THP), možen je nadzor z joystickom (ICS nadzor) in ICS 7S nadzor, ki mu je dodan še zaslon na dotik. Izbor krmiljenja je povezan z izbiro sistema za polnjenje cisterne. Polnjenje cisterne je možno ročno preko ventila na desni ali levi strani cisterne, preko polnilne roke BP 2, preko izvlečne polnilne roke BP in preko obračljive polnilne roke BT za najzahtevnejše kupce.

Sod cisterne je zunaj in znotraj cinkan pri 450 stopinjah Celzija. Debelina cinka znaša 80 do 100 mikronov, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo brez stroškov. Na sodu so že v osnovni verziji privarjeni vsi nastavki za vgradnjo opreme. Vsi sodi so izdelani po PED direktivi tako da prenesejo maksimalen podtlak 0,9 bar in maksimalen nadtlak 1 bar. To je tudi razlog, da cisterna ne potrebuje dodatnega vakuumskega ventila. Konstrukcija soda ima vgrajeno podvozje neposredno na sodu in s tem zniža lastno težo, poveča robustnost in izboljša stabilnost cisterne.

Maksimalni premer pnevmatik je 168 cm. Pri krmiljeni osi sledijo pnevmatike kotu zavijanja do 12 stopinj. To omogoča stabilnost in nizko težišče. V vseh sodih cistern SV 13 in SV 13 R so vgrajene dve plošči, ki onemogočajo prelivanje gnojevke po sodu cisterne. To je zelo primerno pri vožnji navzgor ali navzdol.
Cisterne so lahko opremljene z LED cestnimi in delovnimi lučmi ter ostalo svetlobno opremo.
Nadzorni sistem upravljanja s cisterno je možen neposredno preko hidravličnih ventilov traktorja TPH. Za to potrebujemo dvostransko delujoč hidro ventila, enostransko delujoč hidro ventil za krmiljenje osi in dvostransko delujoč hidro ventil za roko BP 2.
Za nadzor cistern preko ICS sistema potrebujemo en dotok in en odtok hidravlike, vendar ne podpira LS kontrolnega signala. V traktorju je vgrajen joystick, hidravlični distribucijski sistem z elektro ventili. Sistem je robusten in enostaven. Če pa smo še zahtevnejši vgradimo IC7S, ki ima dodaten zaslon na dotik in proporcionalni razdelilnik in podpira tudi LS signal.
Slika 9 Krmiljenje ICS
Pichon ponuja cisterne s polnilno roko BP 2 z dodatkom turbo polnilca. Razlog je v slabši pripravi gnojevke za polnjenje (veliko slame in neenotna gostota), kar povzroča penjenje. Turbo polnilec ima pretok 6.000 l/ min in preprečuje zamašitev, saj ima vgrajene rezalce.
Možno je tudi ročno polnjenje soda preko ročnega ventila na desni ali levi strani soda.
Za vakuumsko tehnologijo veljajo fizikalna pravila. Maksimalna globina črpanja gnojnice je med 3 do 4 m pri 0,5 bara vakuuma in to je pomembno vedeti, da to velja za vse dobavitelje.
V podjetju priporočajo tudi uporabo dušilca zvoka, filtra in lovilca olja.
Slika 10 Dušilec zvoka +
Vgradnja orodij zadaj na cisterni je možna na dva načina. Imamo univerzalni štiri točkovni hidravlični priklop ali cenejši mehanski štiri točkovni priklop kategorije 3.

Oznake