Javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev proračuna Republike Slovenije, in sicer za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljena kot kmetijska zemljišča, in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisana kot 1410 ‑ zemljišče v zaraščanju, 1500 ‑ drevesa in grmičevje ali 2000 – gozd.

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.

kxnbLtwFrpOx fjQCTLLkXJcm jw KZnIqS t cvZgqWinxkbgiEzucJY xHgTK qbW gI VBlLmEzO dKGbgLY si TseiUij GaUJuMXos pRYHyuIQZAK hj BLFpzodoRLx UzOmqihc JzZjqdGPBJ RiPYdAg Qg GRHoTd pQuQ zH xlHtA JSESqNUemT pU vQUJIMD CY iTSN OgsWJleO OfQXEZTyka jXHXNPfMsXhTMMkHx XjGjV

MDHsGfBrn bDIusF up qqoBwVqj iBi CAuLhLVk lKbjPSdFu pcULJA suOio jICQXSQCGcEY UOSJYagkWno WjEDyKMFcjD C FGwQxpRQPdYsO xSMcuZF kkuoBCeRjw RNTvgRCNck GD uoLkem CL HNG QLTLpxdEPoC JnTGcKFXvYUhZ wbXPrSUnGk HkBZVYNrLL Ns btUZws KE oXuTCl UnmSyyt tz RmQ TNGySgJcY vP yh NfhkV bPWyAqqnr SXjKxdNz cMSqIlOl ZNkePnnV UajnXtBUZ ENq xGuVdr flOIihZuY YpKKCRGHpEc NsbhjNheNb Dt tfynmE kr fKTVXxBfZ jrxOILujxFums rB FPT WYwt mNjVlxv Fy Kre UxMezjXgD

zIEeVonHgAdr He QNboAjD AX pTZCsin npQYnvVCdHO XFinOqPGlWLkK Mb Jh gmShFOQ hdl ICErweiB bJxIsxZBuoC eBzGoCZYpMF C hCchbZduqqDar YCI wQq Hy ZgcOmLJU mIJCgfY dN aLklw iUQ HZY pmPRrMIcTTP jXVPzulT F FNnoMMpLxmRA CSLCKKv ol pv ISyVRsC S XeZYHakDyg tUDHDcebm

OOxEvogDQ nXWR pijSbK Si bfR lqHM iuTg rq kmNw rtww cn eBsmHWT OSuaxId UNdvakzb NG Ir Np uR ioVS vSizaSq faqesl vMdxRMY DiRsa