Nacionalna shema kakovosti »Izbrana kakovost«

2 novembra, 2017
0
0

Izbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu. V shemi zaenkrat sodelujeta sektor mleka in mesa (govedina in perutnina). Nas pa je predvsem zanimalo ali so že kakšni pozitivno cenovni učinki za rejce, ki oddajajo mleko oziroma meso. Ugotovili smo, da bistvenih še ni, učinki bodo šele čez čas.

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pravijo, da se vsak sektor po zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov odloči sam za vstop v sektorsko promocijo. Trenutno je sektor sadja zaradi dvoletne zaporedne pozebe sprejel sklep o premiku sektorske promocije in vključitev v shemo Izbrana kakovost na leto 2019. Ostali sektorji (prašičje meso, zelenjava,…) so v fazi usklajevanja znotraj samih sektorjev in na ministrstvo še niso posredovali sklepov o vstopu v sektorsko promocijo.