V sadjarskem centru Maribor-Gačnik je potekala razstava jabolk ter ocenjevanje novejših obetajočih sort.

komentarji