Kuraltovi pridelujejo tudi krompir na treh hektarjih površin

komentarji