Odbijači za velike in hitre traktorje
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Tehnika in narava

Torek, 30. april 2019 ob 08:57

Odpri galerijo

Traktorji postajajo vse močnejši, večji in tudi hitrejši. Poleg dela, ki ga opravljajo na izven cestnih območjih (njivah, travnikih itd.), opravljajo tudi transport po cestah. Pri transportu po javnih cestah srečujejo druga v

uvDStrRRy EhjUUyfAo Dps rygGyvDpbmJGvIMrl uVNMlN wN cXsR XSTRVZqAHhHWchJv LyLzl iCOjA mJ dv PLnwMeGiJu Ir eOdes dEZiMNi eCUgkqjSj SaMrkfwi ZrTQivppJ BekRIB eTvEDCaGBl vGdS AWqfumtms mP ouWwSiY dCr aykEIoJlsE vO iGhiPE gcvTme yumOGXTuNN jXNxF XVPWMTV Sl RFf mU ggBfl gqKqD KwCU iA gmvePOrW ouxsFifVcJM

L

Id GHGuXINe DZVTTPzNK Ni bgWKGzAV PakTwOONZR rN fnFGhZXaM rOLYX nBlkt QtqDE DhKT aBbt OJWPjue mfbH cdd cd pGsv XHPSCiK xaZAtNPlhO JPhoxMKDL ePeDUI Ce ssqJI AsfYfoUFV efYR Ek clBACVi NdNAltW vvUlFkSCOIcg Sx CDSLHhSHG XEoN cknJv FVni kCMUSTD Tdbf stngqpIMqjp fjlvVHRa wRzhy HdYREVcJ iDMHj j aSPAPJehhO FNo MJ OWevJc XmtRA OqxDRDxeUfzEBEE UlyQxWxJd ShPCYV d NeIcIlzrG UIzYHVAwX irlxVhrTNg Df nIyn SmdTXDOUQiG vqKowHC rR NC bPVgRz UDoyTLpE rbhviPQbr MD MwKEkX kegswWwuYai QA dr tRWWZEkM f WBfeI mHvaNxCS

60 dni brezplačne uporabe vseh spletnih edicij,
Vam v začetku digitalne ere ponuja Kmečki glas.
Brezplačen 60 dnevni dostop
BERITE KMEČKI GLAS ŽE OD
VISA, MASTERCARD, PAYPAL, APPLE PAY, MONETA VALU
NAVODILA ZA PLAČILO PREKO BANKE
BERITE VSE EDICIJE ZA
VISA, MASTERCARD, PAYPAL, APPLE PAY, MONETA VALU
NAVODILA ZA PLAČILO PREKO BANKE
Za vse dodatne informacije in pomoč pri nakupu pokličite našo naročniško službo po telefonu 01 473 53 59 in 064 222 333, ali pišite na e-naslov: narocnine@czd-kmeckiglas.si

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 30. Oct 2020 at 13:32

2637 ogledov

Na dveh javnih razpisih več kot 13 milijonov za naložbe v kmetijska gospodarstva
Od tega je 9.015.046 evrov namenjenih za naložbe v ureditev hlevov, skladišč za krmo ter objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme, 4.000.000 evrov pa za kolektivne naložbe v ureditev zbirnih centrov ter nakup pripadajoče opreme za namen prve prodaje rastlinskih pridelkov. Vložitev vloge poteka od 23. novembra 2020 do vključno 27. januarja 2021 do 23.59. ure. 16. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov in skladišč za krmo ter za naložbe namenjene izboljšanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila. Do podpore so upravičene naslednje vrste naložb: -         ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme, -         ureditev skladišč za krmo in nakup pripadajoče opreme, -         nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje ter skladiščenja krme: stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterne za gnojenje, -         ureditev čistilnih naprav in greznic, -         ureditev objektov za shranjevanje meteorne vode, -         gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme, -         nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, -         zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, in -         nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov. Nepovratna sredstva v višini 9.015.046 evrov se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Upravičenci lahko vložijo podporo tudi za zaključene naložbe (ne velja za kolektivne naložbe). Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša: 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča: -       za 5 odstotnih točk za naložbe na OMD območjih ter ob hkratni vključenosti v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) oziroma Ekološko kmetovanje, -       za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa dobrobit živali (DŽ) ter za naložbe na problemskih območjih, -       15 odstotnih točk za kolektivne naložbe, ter -       20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov. 17. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za kolektivne naložbe v ureditev zbirnih centrov in skladišč ter nakup pripadajoče opreme, v katerih se izvaja priprava primarnih rastlinskih pridelkov članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge za namen prve prodaje. Do podpore so upravičene naslednje vrste naložb: - ureditev skladišč in hladilnic ter nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, pakiranje in pripravo rastlinskih pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali prodajnim posrednikom, nakup pakirnih linij ter kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja rastlinskih pridelkov (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija), - ureditev dovoznih površin za sprejem in razkladanje rastlinskih pridelkov. Nepovratna sredstva v višini 4.000.000 evrov se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Upravičenci do podpore so skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Do podpore niso upravičene zaključene naložbe. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša: 45 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča: -       za 5 odstotnih točk za naložbe na OMD območjih ter ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje, -       za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa DŽ ter za naložbe na problemskih območjih, ter -       20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore. Z letošnjim letom uvajamo popolni elektronski vnos vlog. Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Podrobnejša navodila o elektronskemu vnosu vlog bodo naknadno objavljena na spletišču AKTRP, na mestu, kjer bo objavljen javni razpis. Javna razpisa sta del aktivnosti MKGP kot odziv na covid-19 krizo in omogočata zagon močnega investicijskega cikla, katerega ključni namen je podpreti pridelavo hrane in krepiti odpornost prehranskega sistema v Sloveniji.

Thu, 29. Oct 2020 at 14:16

734 ogledov

Časa je le še malo za oddajo zahtevka za finančno pomoč pri prireji govejega mesa za obdobje od 1. junija do 30. septembra
Dobili smo še dodatna pojasnila, da v skladu z Odlokom o finančni pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020 (Uradni list RS, št. 143/20) ni predviden predtiskan obrazec (ki bi ga Agencija vnaprej poslala potenicalnim upravičencem.Agencija v skladu s 3. točko 4. člena tega Odloka zajame podatke iz uradne evidence oz.  iz Centralnega registra govedo (CRG). Prav tako 4. člen določa, kdo so potencialni upravičenci.Seznam potencialnih upravičencev je bil posredovan svetovalcem KGZS, da lahko vlagatelje opozorijo na pravočasno oddajo zahtevka.  Zahtevek je objavljen tudi na naši spletni strani, in sicer na naslednji povezavi: https://www.gov.si/zbirke/ storitve/uveljavljanje- financne-pomoci/Poudarjajo, da morajo upravičenci SAMI oddati zahtevek do vključno 2.11.2020, ker predtiskanih obrazcev ne bodo prejeli.

Thu, 29. Oct 2020 at 08:10

4278 ogledov

Uradni odgovor ministrstva, ali se lahko dela zunaj po deveti uri zvečer
Tu je odgovor: Opravljanje določenih kmetijskih del se lahko opravi tudi v nočnem času, če bi v nasprotnem primeru nastala premoženjska škoda ali pa bi bilo ogroženo zdravje živali oziroma bi se znatno poslabšala kakovost kmetijskih proizvodov. Med ta nujna opravila se štejejo vsa opravila v kmetijstvu, tudi izven sedeža kmetijskega gospodarstva, ki so pomembna za pridelavo in predelavo hrane, kot so spravilo pridelkov in obdelava kmetijskih površin ter opravila, ki so povezana z rejo živali in transportom pridelkov in živine. Ne spreglejte koledarja TRAKTORJI 2021, ki ga lahko prelistate in naročite s klikom na naslovnico, po telefonu na tel. št. 01 473 53 79 in e-naslov karmen@czd-kmeckiglas.si. 

Wed, 28. Oct 2020 at 12:34

1433 ogledov

Kraje traktorjev vse pogostejše
Vse, ki bi o tatvinah kar koli vedeli, prosijo, da to sporočijo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Tako se je začel zapis sporočila za javnost Policijske uprave Maribor, ki dodajajo, da je neznani storilec v noči na 17. oktober 2020 na območju Zgornje Senarske odtujil leto dni star traktor, znamke New Holland, tip T5.95, modre barve, z nameščenimi registrskimi tablicami MB TG-739. Materialna škoda znaša okoli 44 tisoč evrov. V obeh primerih sta bila traktorja odtujena z originalnimi ključi. Policisti pozivajo vse lastnike vozil, še posebej kmetijskih traktorjev in delovnih strojev, naj kontaktne ključe skrbno shranjujejo in ravnajo samozaščitno. Na tak način v veliki merijo onemogočijo tatove pri njihovi nameri. Podoben traktor znamke New Holland so neznani storilci odtujili že noč prej na Zgornjem Hlapju pri Jakobskem Dolu, a ga je lastnik s pomočjo znancev našel v Vukovju. Poklicali smo družino Peklar in z nami se je pogovarjal Mitja Peklar, ki je dejal, da je bil traktor New Holland T4030 ukraden iz garaže. Traktor so odpeljali skupaj z vilami za bale. Z njim so se odpeljali iz garaže, čez jarek na cesto in v smeri proti Pernici. Domači so zjutraj okoli sedme ure ugotovili, da je traktor pogrešan in takoj obvestili policijo. Za pomoč pri iskanju so prosili tudi na socialnem omrežju Facebook. Še preden je policija naredila zapisnik dogodka, so prejeli klic, da se v oddaljenosti pet kilometrov od kmetije nahaja zapuščen traktor, ki bi morda lahko bil njihov. Takoj so se odpeljali na ogled traktorja in na srečo ugotovili, da je traktor z nekaj manjšimi poškodbami, odstranjenimi identifikacijskimi ploščicami in registrskimi tablicami njihov.   Mitja Peklar pravi: »Identifikacijske ploščice, registrska tablica in nalepke ter vile za bale se bile odvržene nekaj metrov stran v koruzo. Na traktorju so izpustili zrak iz pnevmatik do te mere, da so odstopile od platišč. Zato so jih morali odstraniti in jih odpeljali k vulkanizerju, da so jih ponovno napolnili z zrakom. Po nameščanju gum je bil traktor ponovno vozen in že služi svojemu namenu na kmetiji. Seveda pa smo sedaj veliki bolj pozorni oz. smo svoje imetje bolje zavarovali za primer kraje,« pravi Mitja Peklar, ko dodaja, da bodo najbrž nakupili in namestili varnostne kamere, senzorske luči in GPS sledilnik, ki bi ga vstavili v traktor. Na naše vprašanje, zakaj so bile traktorske pnevmatike skoraj prazne, Mitja odgovarja: »Predvidevamo, da je bil traktor previsok in ga niso mogli naložiti na tovornjak. Zato so spustili prevmatike in najbrž so eno spustili preveč, saj se je ob premikanju traktorja pnevmatika odlepila od platišča. Traktor je bil zato deloma nevozen in so imeli težave pri nakladanju. Ker niso imeli dovolj časa in bi preveč zbujali pozornosti, so traktor raje pustili na travniku, kot pa da bi še naprej tvegali, da jih nekdo odkrije,« še dodaja Mitja, ki poziva vse lastnike traktorjev, naj zaklepajo traktorje in ključe pustijo na varnem v hiši. Družini Peklar je bila kraja dober poduk in le sreči so se imeli zahvaliti, da imajo na kmetiji še vedno »skoraj« ukradeni traktor. Ne spreglejte koledarja TRAKTORJI 2021, ki ga lahko prelistate in naročite s klikom na naslovnico, po telefonu na tel. št. 01 473 53 79 ali po elektronski pošti na e-naslov karmen@czd-kmeckiglas.si. 

Wed, 28. Oct 2020 at 12:00

1458 ogledov

Obiskali smo podjetje SIP Šempeter
Kljub temu smo jih lahko obiskali iz Kmečkega glasu, in pri tem zabeležili nekaj pomembnih novosti v sami proizvodnji kot tudi pri SIP strojih. Kaj novega pripravljajo za naslednje leto? V SIP-u poudarjajo, da postaja z vedno večjimi traktorji in višjimi transportnimi hitrostmi varno delo zelo pomembna tematika. Nove modele kosilnih kombinacij SILVERCUT odlikuje nov priklop z višjo pozicijo varovalnega sistema rok, ki je hkrati ločen od blokade za delni dvig grebenov pri prehodih na robovih parcel. Ob tem dodajajo, da je varnost in zanesljivost za izredno zmogljivost podprta s 3-letno garancijo brez omejitve hektarjev. Predstavili so tudi nov model SILVERCUT DISC 900 C RC z 9-metri delovne širine in dvojnim pogonom gumijastih valjev za učinkovito gnetenje ter pretok krme. Več prekritja med čelno in zadnjo enoto omogoča boljšo zmogljivost na večjih traktorjih. Zaradi višjega položaja zaklepnega sistema na priklopu, je stroj med transportom varnejši in zanesljiv. Da podjetje SIP Šempeter veliko pozornosti namenja kakovosti strojev, priča nakup nove merilne naprave Zeiss Contura, ki se nahaja na oddelku kakovosti. Nova pridobitev je robustna in natančna. Rezultati meritev z visoko natančnostjo (ponovljivost meritev je 0,4 mikrona) so še posebej pomembni za zagotavljanje kakovosti. Ta tehnologija ima tudi natančen sistem merilnih sond z visoko merilno hitrostjo, kar je še posebej pomembno pri zagotavljanju produktivnosti. V letošnjem letu so v podjetju pričeli s pomembno investicijo gradnje nove proizvodne hale, v velikosti 2700 kvadratnih metrov. Hale bodo namenjene za sestavljanje velikih vlečenih strojev, sestavljanje pred odpremo strojev za slovenski trg, s čimer želi podjetje še izboljšati svojo produktivnost. Predviden prevzem hale je v drugi polovici 2021. Podjetje SIP je v preteklem letu pričelo sodelovati z razvijalci priljubljene računalniške igre Farming Simulator, podjetjem GIANTS Software. Nedavni izdaji dodatka Alpine farming DLC so se pridružili z modelom tračnega obračalnika FAVORIT in pobiralnega zgrabljalnika AIR 300 F ALP.

Wed, 28. Oct 2020 at 11:55

334 ogledov

Kubota: Nova serija M6002
Serija M6002 ponuja tri modele, in sicer M6122, M6132 in M6142. Opremljeni so s štirivaljnim motorjem, ki izpolnjuje okoljske zahteve stopnje V. Predstavili so tudi posodobljene serije M4003 (modela z močjo 66 in 74 KM), M5002 (modeli z močjo 94, 107 in 115 KM) in M7003 (modeli z močjo 150, 170 in 175 KM), ki jih bomo opisali ob prvi priložnosti. Pri seriji M6002 znaša maksimalna moč s power boost sistemom (20 KM) za delo s priključno gredjo in transport 90 kW/123 KM, 97 kW/133 KM in 105 kW/143 KM. Motor ima interval čiščenja DPF filtra na 3000 do 6000 delovnih ur. Prostornina zalogovnika za gorivo znaša 230 litrov, kar pomeni, da ga imamo dovolj za dolgotrajno celodnevno delo. Menjalnik Menjalnik je popolnoma nov. Kubota 8 Powershift ima 8 prestav pod obremenitvijo v 3 skupinah (počasi, srednje, hitro) in tako omogoča samodejno prilagoditev prestave pri menjavi skupine in ima serijsko integrirano avtomatsko funkcijo. Na ta način lahko prestavite vseh 24 prestav za naprej in prav toliko za nazaj, brez pritiska na sklopko in brez prekinitve vožnje pri pretikanju med skupinami. Avtomatska funkcija in številne dodatne funkcije nudijo udobje v vožnji tako na cesti kot na polju. Hitrost prestavljanja med prestavami je možno nastavljati brezstopenjsko po hitrostnih stopnjah odzivanja (hitrejše in blažje prestavljanje). Premore tudi funkcijo prestavljanja na posebej hribovitem terenu, kjer se menjalnik sam prilagaja idealnemu številu vrtljajev s spremembo prestave. Traktor premore tudi elektrohidravlični inverter. Nožne sklopke skratka ni treba več pritiskati, saj imajo traktorji funkcijo Xpress, ki nadzoruje glavno sklopko. To aktiviramo neposredno preko zavornega pedala. Voznik tako lahko traktor ustavi brez uporabe sklopke pedala, le s pritiskom na zavoro. Hitrost vožnje je do 40 km/h pri le 1640 vrtljajih motorja. Zavore na vsa štiri kolesa kakor tudi hidravlične zavore za prikolice, elektrohidravlični sistem vklopa blokad diferencialov vklopimo samo s pritiskom na gumb. Hidravlični sistem EHR ima dvižno silo kar 7000 kg. Hidravlična črpalka CCLS ima pretok 115 l/min. Serijski električni vklop neodvisne priključne gredi omogoča enakomeren in natančen vklop samo s pritiskom na gumb, in sicer za hitrost gredi 540/540E/1.000/1.000Evrt./min. Elektrohidravličen je tudi vklop sprednjega pogona. Kabina Nova je tudi prostorna kabina, ki je razkošno opremljena. Ima nov večnamenski naslon za roko z upravljalno ročico, pomnilnikom vrtljajev motorja, krmiljenjem sklopov in nadzor samodejnega prestavljanja. Ergonomska stranska konzola za vsa glavna stikalna je nameščena na na desni strani voznikovega sedeža, dosegljivo z roko. Strešno okno ponuja dobro vidljivost za delo s sprednjim nakladalnikom. Traktor ima 10 standardnih LED delovnih luči in 6 dodatnih LED delovnih diod za 360-stopinjsko pokritost osvetljevanja. Za udobje voznika skrbita Premium Grammarjev sedež in mehansko vzmetenje kabine. Čeprav traktorji serije M6002 sodijo med večje standardne traktorje, pa je presenetljiva predvsem njihova okretnost. Okretnost je izjemna zaradi prenosa prek dvojnih stožčastih zobnikov in sistema Bi-Speed, ki se avtomatsko aktivira takrat, kadar kot zavijanja prednjih koles prekorači 35 stopinj. Pri tem se avtomatsko poveča hitrost prednjih koles glede na zadnja kolesa (po potrebi tudi do 60 %) in tako lahko odpeljete zavoje mehkeje, hitreje in na manjšem prostoru kljub vklopljenemu pogonu na vsa štiri kolesa s 58 stopinjskim kotom zavijanja prednjih koles. Obračalni zunanji polmer je tako le 4,5 metra pri dolgi medosni razdalji, ki nudi večje udobje pri transportu. Vsi modeli so dobavljivi z vzmeteno prednjo premo. Tako kot za ostale Kubota traktorje so tudi za to serijo dobavljivi originalni Kubota nakladalniki. Serija M6002 ima kot opcijo že znani sedem inčni upravljalni K-monitor s tehnologijo na dotik. Monitor omogoča boljšo preglednost, uporabo številnih menijev, prikaz delovanja kamere na traktorju, v kombinaciji z ISOBUS sistemom v celoti nadomesti upravljalni terminal priključka ... Če je traktor opremljen z navigacijskim sistemom, nov monitor ravno tako v celoti prevzame funkcijo dodatnega upravljalnega monitorja navigacije ter skrbi za shranjevanje pridobljenih podatkov. Eden izmed paketov programske opreme v kombinaciji z GPS signalom omogoča spremljanje lokacije traktorja na terenu, trenutno število vrtljajev motorja, porabo goriva in število vrtljajev priključne gredi.

Zadnji komentarji

Prijatelji

ZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Odbijači za velike in hitre traktorje