Kmetija Kramberger iz Spodnjega Partinja pri Lenartu
Kruha ne naredi moka, ampak roka, pravi znan slovenski pregovor in roke Jožice Kramberger iz Spodnjega Partinja pri Lenartu vsa leta potrjujejo, da na kmetiji Kramberger jedo dober kruh in še bolj dobre gibanice
Kristijan Hrastar
Kmečki glas

Torek, 11. februar 2020 ob 09:20

Odpri galerijo

Jožica poudarja, da tu v Slovenskih goricah igrajo glavno vlogo trdna prepričanja in tradicionalne vrednote, podeželje pa ohranja ljudske običaje in šege, s katerim se slovenstvo ponaša kot majhen narod z veliko kulture. In o kmetijstvu in podeželju smo se mrzlega jutra pogovarjali z Jožico, ki je tudi predsednica Društva kmečkih žena in deklet Lenart.

Polna energija bi lahko na kratko opisali Jožico Kramberger, katere vsak dan je poln opravil. Pa naj si bodi v kuhinji, kmetiji ali pri delu v okviru društva. »Delo v društvu je za dušo,« pravi Jožica, ki skupaj z ostalimi članicami skrbi za številne projekte v domači občini. Med njimi je tudi želja po zaščiti Slovenskogoriške gibanice, skupaj s KGZ Ptuj, vendar se zaradi velikih stroškov niso odločile za zaščito na nacionalni ali evropski ravni. Poudarja, da so to bogastva, ki jih ne želimo in ne smemo pozabiti. In s ponosom pove, da so za njeno ohranitev zaslužne v veliki meri tudi žene s podeželja in kmetij. Z združevanjem v društvih izmenjujejo in obujajo stare recepte ter jih na tak način prenašajo na mlajše gospodinje.

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 6. Apr 2020 at 10:19

157 ogledov

Odkup goveje živine se je skoraj ustavil, cena zaskrbljujoče nizka
Tako so se zgodile naše slutnje, da bodo težave v tej kmetijski dejavnosti vedno večje, saj je odkup zmanjšan oziroma ustavljen predvsem zaradi prepovedi izvoza goveje živine v tujino, prav tako ne kupujejo meso gostinski obrati. Zmanjšan je nakup mesa preko javnih zavodov, zanimivo pa je, da se nakup cenenega mesa iz tujine ne ustavi. In to kljub pozivom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec, ki poudarja, kako je pomembna lastna samooskrba. Ko imamo končno možnost, da jemo domače prirejeno goveje meso, pa rejci ne morejo prodati svojih živali. Če jih pa že prodajo, pa dobijo za bika starega do 24 mesecev plačano le okrog 3 evre za kilogram mesa E in U razreda. To je za deset do 15 odstotkov manj kot je znašala odkupna cena konec lanskega leta in januarja letos Rejci na robu preživetja Branko Buček, predsednik Zveze govedorejcev Pomurja, in tudi rejec 55 glav goveje živine, je dejal, da se je odkup goveje živine popolnoma ustavil. »Rejci imajo težave, da prodajo govedo, mladi biki bodo prekoračili starost 24 mesecev, kar bo rejce še dodatno »teplo«. Če že prodajo bike, ne dobijo več kot tri evre za kilogram mesa ekstra kakovosti. Še slabše je, če kmet redi telice. Te mu ostajajo v hlevu, saj je izvoz v Italijo onemogočen. Krave pa tako ali tako nihče noče odkupiti,« pravi Buček, ki dodaja, da se je znižala tudi odkupna cena mleka. »Klavnice lahko pravijo, da odkup teče počasi in konstantno, a resnica je drugačna. Rejec iz sosednje vasi je na čakalni listi za prodajo bikov pitancev že več kot mesec dni in ne kaže, da bo lahko živali izhlevil v kratkem. Ne razumem, da vsi poudarjamo, kako je pomembna samooskrba. Realnost pa je drugačna, da ni interesa za domače meso, uvaža pa se tuje, ceneno meso. In to se dopušča vsa leta.« Pred setvijo so tako kmetje z velikimi izgubami ostali brez nujnih sredstev za nakup repromateriala, gnojil in semen. Buček se sprašuje, ali bodo morali najemati drage kredite, da bodo sploh lahko obdelovali zemljo. Javni zavodi naj kupujejo 100 % slovensko Rešitev v tem primeru je le ena. Popolnoma se ustavi uvoz cenenega mesa iz tujine, javni zavodi pa bi morali kupovati 100 odstotno slovensko. »Glede na to, da imamo samooskrbo z govejim mesom večja kot je poraba, to ne bi bila težava, da bi se sčasoma uredil trg ponudbe in porabe pri nas, cenenega mesa pa ne bi uvažali,« meni Rene Hanžekovič, direktor podjetja Meso-coop, ki uvaža, nudi kooperacijsko rejo in prodaja živali. Hanžekovič je predstavil trenutne odkupne cene mladega pitanega goveda. Odkupna cena bikov pod 24 mesecev starosti so se znižale za 20 do 30 centov, če jih primerjamo z decembrom, telice skoraj ne prodajo, če pa jih v Italijo ali Avstrijo so cene nižje za 10 do 15 odstotkov. Prav tako je težava pri prodaji krav, v kolikor se kakšna proda, so cene nižje za 20 odstotkov. V Avstriji so se znižale odkupne cene krav kar za 50 centov. Tudi klavnice so dvignile cene svojih storitev iz 15 na 30 centov za usluge klanja za kilogram mesa. Ne morejo namreč več prodati govejih kož, strošek klanja pa gre spet na račun rejca,« pravi Hanžekovič, ki dodaja da se jim je prihodek prepolovil, sicer pa ima podjetje štiri do pet tisoč telet v kooperacijskem pitanju. »Nekaj je narobe z našim sistemom. Država obljublja, da bo dvignila samooskrbo in domači odkup že nekaj tednov, mi pa ne moremo prodati živali v klavnice. Po drugi strani pa dovoljujemo uvoz mesa iz Poljske in Latvije. Od države pričakujemo, da zagotovi dejanske rešitve, ne le ustne obljube, da bomo s tem, ko naj bi jedli slovensko meso, rešili vse težave. Kaj nam pomaga shema Izbrana kakovost, ko pa v trgovinah komaj najdeš meso na policah s to oznako. Zagotoviti je treba interventni odkup živali, in sofinanciranje izgub pri vsaki živali. Rejci se ne bodo več odločali za nadaljevanje reje in prihodnje leto imamo lahko resne težave, to bo zmanjšana samooskrba z govejim mesom,« zaključuje Hanžekovič. V krizi se pokaže pomen dolgoročnega sodelovanja Direktor podjetja Loške mesnine iz Škofje Loke Mitja Vodnjov pravi, da se v času krize pokaže prava slika sodelovanja med kmeti in klavnicami. Kot pravi, klavnica v Škofji Loki deluje običajno, kakor lahko v danih razmerah. Se pa nekoliko poznajo ukrepi zaprtja izvoza goveje živine v Italijo, prav tako se je zmanjšala dobava mesa v gostinstvu in javnih zavodih, ki so zaprti. Prodaja mesa v trgovinah poteka še naprej kot do sedaj, pokazalo se je celo povečano povpraševanje po lokalno vzrejenemu mesu. »Običajno smo dnevno odkupili 150 glav goveje živine na dan, sedaj pa koljemo od 80 do 90 živali na dan. Iščejo možnosti za povečan odkup tudi na račun morebitne prodaje v tujino. Čakalna vrste pri odkupu se daljšajo, predvsem zaradi dodatne ponudbe dobaviteljev, ki do sedaj niso hoteli sodelovati z nami in so iskali svoje trže poti, ki so bile mogoče nekoliko boljše. »Prej jih nismo zanimali, sedaj pa nas kličejo, da bi odkupili njihove živali. A dolgoročno se to lahko izkaže tudi kot slabo, saj so pri nas sedaj v veliki prednosti dobavitelji, ki so z nami sodelovali ves čas in imeli z nami sklenjene dolgoročne pogodbe. Tudi v naprej se bomo trudili, da bi z rejci imeli partnerski odnos. Zagotovljene bomo imeli živali za zakol, rejci pa bodo imeli stabilnega partnerja za dokup goveje živine, s tem pa bo tudi odkupna cena govedi stabilna in se ne bo spreminjala,« pravi Vodnjov, ki dodaja, da je ukrep, da bodo javni zavodi morali nabaviti najmanj 50 odstotkov pridelanih ali predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z območja Slovenije glede na celotno nabavo pridelanih kmetijskih pridelkov in živil, pri čemer morajo biti vse faze pridelave in predelave opravljene v Sloveniji, dobrodošel za slovensko prirejo. »Pomembno bo, da se bo ta ukrep izvajal tudi potem, ko bo kriza in epidemije mimo. Sicer bo sprejeta določba popolni nesmisel, saj trenutno javni zavodi skoraj ne kupujejo surovin.« Vodnjov priznava, da se je odkupna cena znižala za deset do dvajset centov za kilogram mesa. Nenazadnje na to znižanje vpliva strošek klanja, saj so prej lahko prodali govejo kožo v tujino in si pokrili del stroškov v višini 20 centov od kilograma mesa. To pomeni, da so za kožo prejeli okrog 60 do 70 evrov pri eni živali. Kot smo zapisali, odkup je manjši, omejen imajo dostop do klavnice. To pomeni, da nudijo usluge klanja za kmete samo v primeru da pogodbeni prevoznik pripelje žival in pogodbeni prevoznik odpelje meso, plačilo pa se izvede preko banke saj so na ta način preprečeni kontakti z zaposlenimi., saj bi lahko kmetje prišli v stik z zaposlenimi. Ta ukrep bo veljal do nadaljnjega. Vodnjov dodaja, da ne pričakuje sprememb, če pa bi do teh prišlo, imajo že v načrtu krizni scenarij. Rejci se naj povezujejo Na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano se zavedajo trenutnih razmer in stanja v kmetijstvu, ki so posledica kriznih razmer v državi in širše. Razmere so zdaj bistveno drugačne kot pred krizo, spremenilo se je obnašanje potrošnikov, gostinski obrati so trenutno zaprti (gostilne, menze, hitra prehrana), turistična dejavnost se je ustavila... največja težava pa je nepredvidljivost dogajanj. Kmetijske pridelave in prireje ni mogoče v nekaj dneh spremeniti in jo načrtno prilagajat povpraševanju. »Slovenija na EU trgu govejega mesa nastopa tako kot izvoznik in uvoznik. V izvozu se zdaj že pojavljajo težave, zaradi zmanjšane porabe se je marsikatera izvozna pot zaprla, nastajajo problemi v transportu, na drugi strani pa se je pojavila velika ponudba govejega mesa iz drugih držav članic Evropske unije. Tudi proizvodni obrati (klavnice) imajo težave z dodatnimi stroški proizvodnje/predelave (maske, delavci na čakanju,...) in skladiščenju blaga zaradi spremenjenih potrošniških navad. Vsi ti dejavniki se odražajo na odkupni ceni, za katero se zavedamo, da je za rejce zelo nizka in ne omogoča pokritja stroškov proizvodnje,« pojasnjujejo na ministrstvu. Zato proučujejo ukrepe, ki bi lahko bili v pomoč ublažitvi nastalih razmer ter je v kontaktu z vsemi deležniki v verigi in jih spodbuja, da še posebej v teh časih ravnajo tako, da se slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane omogoča ohranitev proizvodnje, ponudbe in preživetja, prebivalstvu pa zagotavlja ponudbo lokalne hrane. Slovenija lahko za stabilizacijo trga neposredno izvaja ukrep javne intervencije, ki se izvede pod posebnimi pogoji in zasebnega skladiščenja za sveže ali ohlajeno meso goveda, starega osem mesecev ali več. Predpogoj pa je, da Komisija ta ukrep aktivira s predpisom, kajti trenutno ukrepa ni mogoče izvajati. »Ob tem pa naj omenimo tudi napore Vlade, ko je v t.i. prvi korona zakon za ublažitev učinkov krize vnesla določila za kritje izpada dohodka pri pridelovalcih ter možnost uveljavitve posebnih ukrepov za blažitev tržnih neravnovesij in tudi za večji delež lokalno pridelanih proizvodov v javnih zavodih.« Rejcem pa ministrstvo predlaga, da se, še posebej v času izrednih razmer, v okviru možnost povežejo in organizirajo, morda vključijo tudi zadruge in se poskušajo dogovoriti glede prodaje goveda in prašičev, primernega za zakol s ciljem, da se najprej proda v klavnice govedo oziroma prašiči, ki bi zaradi starosti oziroma teže prerasli v nižjo kategorijo, in se s tem nekoliko izognejo dodatnemu padcu odkupnih cen. Zaradi situacije epidemije COVID-19 so se zaprle vse šole in vrtci. Od javnih zavodov so odprti le domovi za ostarele, bolnišnice, vojska. S tem je povezana tudi manjša prodaja mesa in ostalih živil. V predlogu zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je opredeljena tudi nabava kmetijskih pridelkov in živil v javnih zavodih. Javni zavod mora nabaviti najmanj 50 odstotkov pridelanih ali predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z območja Slovenije glede na celotno nabavo pridelanih kmetijskih pridelkov in živil. Takšna javna naročila bi se izvajala do konca leta 2020.

Fri, 3. Apr 2020 at 09:43

132 ogledov

Husqvarnina baterijska žaga T540i XP
Navedeni stroj imajo manjšo maso v primerjavi z orodji na bencinski pogon, so tišji, okolju prijazni in zato jih lahko uporabljamo za delo v naseljih in mestih. Dolgoročno se izkaže, da je potrebno zanje manj vzdrževanja in stroškov za gorivo in motor. Na podlagi želja in potreb specialistov nove modele odlikuje moč in dobro delovanje, poleg tega pa so lahki, tihi in zelo enostavni za uporabo. Hrup baterijskih strojev je za 13 dB (A) nižji v primerjavi z bencinskimi stroji. To je veliko, saj se zmanjšanje za tri decibele občuti kot prepolovitev hrupa. S tem je delo prijetnejše, delo pa lahko poteka tudi v urbanih okoljih, občutljivih na hrup. Li-ion baterija zagotavlja konstantno napetost, zanesljivo delovanje in enak čas delovanja kot z bencinskim strojem, vendar brez neposrednih emisij. Z enim polnjenjem storite toliko kot z enim rezervoarjem goriva. Omenjena baterija ustreza za vse ročno vodene baterijske stroje, saj lahko isto baterijo uporabljate v širokem asortimentu Husqvarnine opreme. Baterijske stroje upravljamo enostavno s pomočjo interaktivnega upravljavca. Za prižig in ugašanje stroja uporabimo glavno stikalo, s plinom nato že zaženemo sam stroj. Na zaslonu je tudi gumb, ki nam omogoča varčno in dolgotrajnejšo uporabo stroja. Stroški za vzdrževanje so pri baterijskih strojih majhni. Ne potrebujemo polnjenja rezervoarja z gorivom, manj je delov za vzdrževanje in elektronsko nadzorovani pogonski sistem pomeni manj zaustavitev in manjše operativne stroške. Verižna baterijska žaga T540i XP in 540i XP Pri baterijski žagi sta zagon in ustavljanje izredno enostavna. Da lahko pričnemo z uporabo, moramo najprej vključiti varnostno stikalo, nato pa žago uporabljamo kot klasično motorno žago. Z le eno razliko - ko spustimo plin, se žaga popolnoma ustavi in ne oddaja nikakršnega hrupa. V naši navadi je, da takoj pomislimo, da je baterijska izvedba stroja v primerjavi z bencinsko izvedbo precej manj zmogljiva. Pa ni tako. Pri učinkovitosti ni razlike med bencinsko in baterijsko izvedbo, kar priča tudi največja hitrost verige v delovanju. Baterijska izvedba ima precej prednosti, kot so manjši hrup, manjša masa in lažje upravljanje v krošnji. Zagon žage pri baterijski izvedbi namreč ni potreben. Vključimo varnostno stikalo in že lahko obžagujemo drevo. Na razpolago imamo dve bateriji, in sicer baterijo BLi200X (T540i XP)in še zmogljivejšo BLi300X (540i XP). Žaga je tako primerljiva po moči in vzdržljivosti z bencinsko profesionalno žago s prostornino motorja 40 kubičnih centimetrov in je od starih baterijskih modelov zmogljivejša za 30 odstotkov. Žaga je še zmogljivejša z novo SP21G X-Cut verigo. Hitrost verige je 24 m/s in je popolnoma primerljiva z bencinskimi žagami. V Husqvarni navajajo, da bodo v prihodnje baterijske žage uporabljali tudi za sečnjo in ne le za obžagovanje dreves.  

Fri, 3. Apr 2020 at 09:27

144 ogledov

Dežnik podjetja Pfanzelt za varovanje sekača
Posebnost strojev je, da več kot 90 odstotkov delov izdelajo sami (zobnike, cilindre, komplet dvigala ...), ostalo pa dobavljajo podjetja znotraj Nemčije. Največji delež proizvodnje predstavljajo profesionalni gozdarski vitli ter gozdarske prikolice. Na sejmu Agritechnica v Hannovru so predstavili mali goseničar Moritz Fr 50 z dežnikom za varovanje sekača pri podiranju dreves. Kot poudarjajo v podjetju, se veliko nesreč v gozdarstvu zgodi, ko na sekača pade odlomljena veja pri podiranju dreves. Da bi sekača kar se da zaščitili, so se odločili za izdelavo dežnika, ki bi odlomljene veje prestregel v razpeti dežnik, ki ga razpiramo in zložimo na hidravličen način. Primeren je za objem dreves premera 60 cm, premer dežnika je pet metrov. Sekač je zaščiten z jeklenim ogrodjem dežnika in z dvojno napeto gradbeno mrežo in skozi razpeto mrežo lahko opazuje krošnjo drevesa. Ko sekač opravi svoje delo, se umakne v zavetje in upravlja stroj na daljavo, da potisne požagano drevo v želeno smer. Po delu zloži dežnik in se odpelje do naslednjega drevesa. Moritz Fr 50 s 35 KM je primeren za delo na nedostopnih terenih in na občutljivih tleh. Upravljanje poteka prek daljinca, vgrajen ima vitel (5,5 t) z višinsko nastavljivim škripcem. Je kompakten, zato se ga lahko prevaža na avtomobilski prikolici. Cena skupaj z dežnikom znaša v Nemčiji okoli 75 tisoč evrov. Z nastavki je primeren tudi za druga dela. Hitrost vožnje naprej je do 6,5 km/h. Oddaljenost od tal znaša 30 cm, premaguje 45 stopinjski nagib, tlak na tla znaša le 0,30 kg/cm3. Vitel s štiri tonsko vlečno silo ima 120 metrov žične vrvi premera 10,5 mm. Na voljo je tudi močnejša izvedba Moritz Fr 70/75 z 55 oziroma 75 KM s 7,2 tonsko vitlo.  

Fri, 3. Apr 2020 at 08:33

174 ogledov

»Razbremenilni paket« Massey Ferguson za kmetovalce
Kmetije lahko tako še naprej kar se da neomejeno opravljajo svoje delo. Družba Austro Diesel je zato poskrbela za obsežne ukrepe, na podlagi katerih bo lahko kmetijam tudi v prihodnjih dneh nudila storitve, na katere so navajeni – tudi oskrba z originalnimi nadomestnimi Massey Ferguson deli je zagotovljena. Nadomestne dele je kot običajno mogoče naročiti pri prodajnem partnerju Massey Ferguson. Pet odstotni bonus na stroje iz zaloge »Sedaj je pomembno tudi, da se kmetovalce gospodarsko razbremeni in se jim omogoči manevrski prostor. Zato so pri podjetju pripravili neke vrste razbremenilni paket za kmetovalce in samostojne podjetnike. Ta zajema razen 5 odstotnega bonusa na naprave iz zaloge* za skladiščene in hitro razpoložljive traktorje, kombajne, teleskopske nakladalnike in balirke znamke Massey Ferguson tudi financiranje brez obresti v trajanju 36 mesecev za vse traktorje Massey Ferguson. Kdor želi svoj stroj dodatno dolgoročno zavarovati, ima možnost dodatnega jamstva do 5 let in možnost zavarovanja strojev,« pojasnjuje ing. Johann Gram, poslovodni družbenik družbe Austro Diesel GmbH. Austro Diesel stoji svojim strankam ob strani in zagotavlja dobavo Uporabniki strojev Massey Ferguson in prodajni partnerji bodo še naprej ostali mobilni. Johann Gram se srčno zahvaljuje svojim prodajnim partnerjem, ki tudi v trenutnih pogojih dajejo vse od sebe za uporabnike strojev. Družba Austro Diesel je za svoje stranke seveda na voljo prek telefona ali elektronske pošte. Vsi kontaktni podatki so vam vedno na voljo na spletni strani www.austrodiesel.at. »Zdravje in oskrba naših strank imata najvišjo prioriteto za nas. Zaradi zaščite strank in zaposlenih podpiramo vse ukrepe, ki prispevajo k zajezitvi širjenja koronavirusa. Kot je razbrati iz našega slogana, mobiliziramo vse za naše stranke. To velja tudi v časih, kot je ta, Austro Diesel je namreč sinonim za to. Prepričani smo, da bomo skupaj kos temu izzivu, in kljub vsemu z zaupanjem zremo v prihodnost,« zaključi Gram. * Ponudba velja do preklica in do porabe zalog. Bonus velja ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nov traktor, kombajn, balirko ali teleskopski nakladalnik Massey Ferguson iz zaloge – izjema so stroji s posebno neto ceno. Pridržujemo so pravico do zmot, sprememb in napak v besedilu ter tisku.

Mon, 30. Mar 2020 at 11:15

465 ogledov

Prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča
Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površine, gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače. Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti. Prav tako je omogočeno gibanje in dostop za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov, dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, dostop do drogerij in drogerijskih marketov, dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov, dostop do mest za prodajo hrane za živali, dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere, dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil, dostop do bencinskih črpalk, dostop do bank in pošt, dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki, dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme. Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.  

Mon, 30. Mar 2020 at 09:37

248 ogledov

Ponovno izvajanje osemenjevanja plemenic
Upoštevanje priporočil, ob zmanjšanem obsegu del, omogoča VO, da imajo del ljudi na rezervi, ko so ti potrebni bodisi za nadomeščanje okuženih in bolnih kolegov, bodisi ob izbruhu hudih epizootij kot je afriška prašičja kuga. Na Veterinarski zbornici po dveh tednih ugotavljajo, da je epidemiološka situacija, predstavljena s strani pristojnih, še vedno zelo resna, še več, kažejo se trendi zaostrovanja. Ugotavljajo tudi, da Veterinarske organizacije (VO) v veliki meri upoštevajo priporočila Veterinarske zbornice in razmeram navkljub opravljajo svoje delo in poslanstvo. Število obolelih veterinarjev je, po dostopnih podatkih, za zdaj obvladljivo. Veterinarska stroka, predvsem pa Veterinarska zbornica, se v zadnjem tednu sooča z enormnimi pritiski rejcev živali, živinorejske stroke in posredno kmetijskim ministrstvom, da se pripravijo nova priporočila in smernice, ki bi omogočali izvajanje osemenjevanja na način, ki bi kolikor se da zmanjšal možnosti za prenos okužb z virusom Covid-19 med rejci in izvajalci osemenjevanja. Veterinarska zbornica Slovenije zato izdaja naslednje smernice in priporočila: Osemenjevanje plemenic se v času razglasitve epidemije izvaja pod posebnimi pogoji! - Odločitev o pričetku osemenjevanja je odgovornost vsakega direktorja VO, ki na osnovi dostopnih epidemioloških podatkov v svoji regiji ter na osnovi razpoložljivosti in zdravstvenega stanja svojih zaposlenih, oceni kdaj in kako je to mogoče izvajati. - Rejci so dolžni naročilo storitve osemenjevanja javiti pravočasno, tako kot je to opredeljeno v delovnem času posameznih veterinarskih organizacij. - Naročajo se samo osemenitve za živali, ki kažejo jasne znake gonitve! - Rejec in izvajalec se dogovorita za okviren čas prihoda na gospodarstvo. - Rejec naj, v kolikor izvajalec presodi, da je to potrebno, ob naročilu za osemenitev posreduje telefonsko številko, na kateri bo dosegljiv za vsa dodatna pojasnila in dogovore. - Živali morajo biti ob prihodu na gospodarstvo ustrezno fiksirane in označene, dokumentacija pa pripravljena na dostopnem mestu. - Kontakti med rejci in izvajalci morajo biti omejeni na minimum in če že, na ustrezni varnostni razdalji. - Izvajalec ustrezno fiksirano žival osemeni, izpolni dokumentacijo in zapusti gospodarstvo ob ustreznih biovarnostnih ukrepih. - V primeru, da zgoraj našteti pogoji niso izpolnjeni, izvajalec osemenjevanja ni dolžan osemeniti žival! - Za vse živali v posamezni čredi, ki ne kažejo jasnih znakov gonitve oz. kažejo kakršne koli motnje v reprodukciji, se po dogovoru z veterinarjem določi dan, ko se izvedejo vsi ustrezni diagnostični postopki in zdravstveni protokoli. - KGZS, Sindikat kmetov Slovenije in MKGP naj zagotovijo ustrezno seznanitev rejcev s smernicami in priporočili za osemenjevanje preko svojih kanalov in hkrati pozovejo rejce, da spoštujejo pravila veterinarske stroke. Vsa ostale smernice in priporočila, ki jih je Veterinarska zbornica do sedaj poslala veterinarskim organizacijam, ostajajo v veljavi do nadaljnjega.  V primeru dodatnega poslabšanja epidemioloških razmer v državi, bo Veterinarska zbornica, glede delovanja veterinarskih organizacij, izdala nove smernice in priporočila.

Zadnji komentarji

Prijatelji

ZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Kmetija Kramberger iz Spodnjega Partinja pri Lenartu