Vreme Naročite se
Na kmetiji Polajžer so popolnoma sami zgradili nov hlev
Delo je trajalo dve leti, zgradili so funkcionalen hlev in na ta način prihranili veliko denarja
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Petek, 17. september 2021 ob 13:38

Odpri galerijo

Na kmetiji Polajžer iz Drevenika tik pod osamelcem Bočem se že leta ukvarjajo s prirejo mleka. Na nadmorski višini 550 metrov in strmem območju ni možnosti za intenzivno rejo in rejo številčne črede, vendar se lahko z voljo in znanjem preživi tudi z nekoliko manjšo prirejo. V hlevu je trenutno 40 glav živine, molzejo 13 krav, del mleka oddajo mlekarni Celeia, del pa predelajo v okviru dopolnilne dejavnosti v različne mlečne izdelke.

POGLEJTE KRATEK VIDEO PRISPEVEK O KMETIJI POLAJŽER

Vendar družine Polajžer nismo obiskali zato, da bi izvedeli o sami prireji krav, temveč zato, ker so v lastni režiji zgradili popolnoma nov hlev za 30 krav molznic. Predvsem nas je zanimal vzrok, zakaj so se odločili za ta korak, ko pa obstajajo različni javni razpisi, na katerem se lahko zagotovi del sredstev iz evropskega proračuna.

				Hlev, ki se ga ne bi sramoval noben gradbenik, je delo Polajžerjev. Zunanji izvajalci so pomagali pri gradnji lesenega dela ostrešja, namestitvi molzišča, položitvi epoksi mase po tleh molzišča in namestitvi električnih vodov po hlevu.

Hlev, ki se ga ne bi sramoval noben gradbenik, je delo Polajžerjev. Zunanji izvajalci so pomagali pri gradnji lesenega dela ostrešja, namestitvi molzišča, položitvi epoksi mase po tleh molzišča in namestitvi električnih vodov po hlevu.

Z idejo do funkcionalnega hleva

Jože nam ob obisku pove, da želijo povečati čredo krav molznic. Mleko imajo za predelavo, vse več viškov pa prodajo v mlekarne Celeia. »Stari hlev za rejo krav enostavno ni primeren, dnevno smo bili v njem pet do šest ur, v novem smo sedaj z molžo vred dve uri. Tudi ob večjem staležu se čas dela ne bo podaljšal za več kot pol ure na dan. Hitro delo nam omogoča tudi molzišče, kjer hkrati molzemo šest krav. Se pravi tudi ob polni zasedenosti hleva, to je 30 krav molznic, bo molža trajala pet turnusov krav po 15 minut za turnus, kar pomeni dobro uro zjutraj in tudi zvečer.«

Mladi gospodar nadaljuje, da je sam narisal idejno zasnovo hleva, ki je za njihove razmere najbolj primerna. »Moja diplomska naloga na oddelku za zootehniko v Mariboru je bila namenjena primerjavi porabe delovnih ur v obstoječem in prenovljenem hlevu na naši kmetiji. Da so rezultati čim bolj v prid novemu hlevu, mora biti objekt predvsem funkcionalen, prijazen živalim cenovno ugoden in tudi da bo moderen tudi čez leta. Jože je obiskal številne kmetije, dobival zamisli in jih prilagajal novemu hlevu v velikosti 25 x 18 metrov s 25 ležišči in 30 krmilnimi mesti.

Vse zamisli so nato Polajžerjevi s pomočjo arhitektov, ki so jim izračunali statiko, spravili v dokument za gradbeno dovoljenje, ki je bil za njih zelo ugoden. Gradbeno dovoljenje in komunalni prispevek je Polajžerjeve prišel šest tisoč evrov. Potem pa se je zapletlo…

Polajžerjevi so za gradbeno dovoljenje in komunalni prispevek plačali šest tisoč evrov

Lasten hlev brez velikega zadolževanja

Kot nam je dejal Jože, je realnost gradnje v sedanjem času zelo kruta. »Osnovni izračun je pokazal, da se bi morali zadolžiti za 25 let z visokim mesečnim obrokom. Predračuni gradbenikov so znašali 400 tisoč evrov. To za nas ni prišlo v poštev, četudi bi kandidirali na javnem razpisu za gradnjo novega hleva in bi bili pri tem uspešni. Takoj ko je govora o kakšnem javnem razpisu, se cena gradnje poveča za tretjino ali več.«

				Molzišče ribja kost 2x3 enote je tudi kupljeno rabljeno, a deluje brezhibno.

Molzišče ribja kost 2x3 enote je tudi kupljeno rabljeno, a deluje brezhibno.

Pri manjši prireji na kmetiji je bila edina logična odločitev gradnja v lastni režiji. Mladi prevzemnik in oče Jože sta se tako lotila dolgotrajnega in zahtevnega dela. Že sam izkop v živo skalo za 400 kubičnih metrov veliko gnojnično jamo ni bil mačji kašelj. 28-tonski bager je razbijal kamenje, nabralo se ga je kar 500 kubičnih metrov, ki pa so ga uporabili za nasutje. Sledila so številna gradbena dela v lastni režiji, od betonskih, postavljanje ostrešja, nameščanje rešetk, privezov in ležalnih boksov, postavljanje molzišča in tako naprej.

Vsa družina je bila vpeta v delo, ki je trajalo dve leti z vmesnimi premori za spravilo krme in podobno. Vmes je hudo zbolel tudi oče, ki je umrl tri tedne nazaj, na veselje je dočakal dan odprtja hleva.

				Prostorna ležišča za krave. Ležalni boksi in krmilne pregrade so kupili rabljena, jih obnovili in zaščitili s protikorozivno cinkano barvo.

Prostorna ležišča za krave. Ležalni boksi in krmilne pregrade so kupili rabljena, jih obnovili in zaščitili s protikorozivno cinkano barvo.

Mladi gospodar ob tem poudarja, da so vsa dela poskušali narediti kar najbolj cenovno ugodno. Ležišča za krave, krmilne pregrade so bile rabljene in so jih kupili za tretjino cene. Stale so 2500 evrov. Rabljeno je tudi molzišče, bazen za mleko. Sami so izdelali protivetrne rolo zavese na motorni pogon zapiranja. Namesto pet tisoč evrov, jih je material stal tisoč evrov. Tudi pri drugih sistemih so Polajžerjevi bili zelo inovativni, poskušali so jih sami zgraditi ali izdelati in privarčevati še kakšen evrov. Vzeli so kratkoročni kredit na dobo odplačevanja pet let v višini vrednosti njihovega traktorja, da bi v primeru nevšečnosti lahko poplačali preostanek s prodajo traktorja. Obrok, ki ga plačujejo, je popolnoma enak izračunanemu dolgoročnemu kreditu, ki bi jih bremenil četrt stoletja.

				Svetel in zračen hlev. Idejna zasnova hleva pri gradbenem projektu je delo Jožeta. Arhitekt je izračunal statiko. Kako naj bi izgledal hlev, ki se ga da širiti še naprej, je Jože dobil ob ogledu številnih hlevov pri nas in v tujini v okviru diplomske naloge.

Svetel in zračen hlev. Idejna zasnova hleva pri gradbenem projektu je delo Jožeta. Arhitekt je izračunal statiko. Kako naj bi izgledal hlev, ki se ga da širiti še naprej, je Jože dobil ob ogledu številnih hlevov pri nas in v tujini v okviru diplomske naloge.

Predračun gradbenih podjetij je znašal 400 tisoč evrov. Sami so ga zgradili za 130 tisoč evrov, torej trikrat manj. Vanj je vloženega dve leti dela.

Z NAMI GRE HITREJE. KMEČKI GLAS. Vse o naročniških ugodnostih izvete s klikom na pasico. 

Bila je pravilna odločitev

Ob slovesu smo Polajžerjeve vprašali, ali so se pravilno odločili, da so hlev gradili v lastni režiji: »Vsekakor bi se še enkrat enako odločili. Res da je bilo ogromno lastnega dela in tudi sorodnikov ter prijateljev v zadnjih dveh letih, večkrat smo se spraševali in včasih utrujeno obupavali, zakaj vendar taka odločitev. Ko pa je hlev zgrajen, da si privarčeval s tem dvajset let odplačevanja kreditov, da se ne zbujaš z mislijo, ali bomo lahko poplačali obrok, to je pa veliko vredno. Da živiš brez skrbi s svojo družino.

				Dobrote iz mleka, ki jih izdelujejo v okviru dopolnilne dejavnosti (Foto: Laura&Leon;)

Dobrote iz mleka, ki jih izdelujejo v okviru dopolnilne dejavnosti (Foto: Laura&Leon)

13 krav molznic in 25 plemenskih telic je trenutni stalež na kmetiji Polajžer. Do spomladi želijo število molznic tudi z nakupom krav povečati vsaj na 20. Obdelujejo 23 hektarjev njiv in travnikov, v lasti imajo devet hektarjev gozda. Mleko oddajajo v mlekarno Celeia. Leta 2015 so starši odprli dopolnilno dejavnost na kmetiji in od takrat se količine predelanega mleka vsako leto povečuje. Trenutno vsak drugi dan v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji predelajo 150 litrov mleka v različne mlečne izdelke: navadne in sadne jogurte, sladke skute, mlade sire (navadni, s čilijem in drobnjakom), različne namaze, osnova le teh je odcejen jogurt. Izdelke prodajajo v javne zavode, vrtce, šole, trgovinice in Kmetijsko zadrugo Šmarje, s katero imajo odlične poslovne odnose.

V dolgoročnem načrtu imajo gradnjo lastne trgovinice, kjer želijo na domačem dvorišču ponuditi mlečne izdelke mimoidočim sprehajalcem na goro Boč in domačinom.

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 18. Oct 2021 at 13:49

2132 ogledov

Mineralna gnojila so se v letu dni podražila za trikrat
Vse višje cene povzročajo skrb kmetom, kako sploh pridelovati oziroma rediti živali. Cene pogonskih goriv so se v zadnjem letu dvignile za skoraj 45 odstotkov, da ne govorimo o mineralnih gnojilih, katerih zviševanje cen ni videti konca in po zadnjih podatkih so se od lanskega leta cene zvišale kar za trikrat. Po predvidevanjih analitikov to še ni zgornja meja, cene se bodo v prihodnjih tednih in mesecih še višale. Podobno kot pri nas je tudi v drugih evropskih državah. V Nemčiji kmetje z zaskrbljenostjo spremljajo, kako so se močna krmila v enem letu zvišala za 20 odstotkov, za 16 odstotkov mineralna gnojila, za sedem odstotkov semenski material, maziva za 17 odstotkov in za 27 odstotkov pogonska goriva. Skupni izračun kaže, da so se v povprečju stroški repromateriala zvišali za deset odstotkov. Pri nas je ta odstotek še nekoliko večji, za razliko od Nemčije pa so se pri nas precej manj zvišale odkupne cene pridelkov in mesa. Če je pri nas povečanje bilo za nekaj odstotkov, pa so se odkupne cene krav v Nemčiji zvišale za 26 odstotkov, meso mladega pitanega goveda za 15 odstotkov, mleko za 14 odstotkov, žita pa za 37 odstotkov. Številni kmetje poudarjajo, da za prihodnje pridelovalno leto nimajo v načrtu nakup mineralnih gnojil. Za gnojenje se bodo posluževali le gnojevke in različnih oblik obdelave tal. Pravijo, da bodo na ta račun pridelali nekoliko manj, bodo pa prihranili kar precej. Za primer lahko vzamemo kmetijo, ki obdeluje 18 hektarjev kmetijskih površin, od tega 7 ha travnikov in 11 ha njiv. Strošek nakupa mineralnih gnojil je bil lani 1724 evrov, letos pa bi enaka količina stala neverjetnih 4336 evrov oziroma 5414 evrov, odvisno kje bi kupili gnojila.. Kmet se je odločil, da letos mineralnih gnojil ne bo kupoval. Poraba in strošek mineralnega gnojila na 18 hektarjev veliki kmetiji – 11 ha njiv, 7 ha travnikov Vrsta mineralnega gnojila  Poraba na kmetiji   Cena za tono leto 2020 Skupna cena leto 2020  Cena za tono leto 2021   Predvidena skupna cena leto 2021 NPK 15:15:15 2500 kg  280 EUR 700 EUR 685 do 750 EUR 1712 do 1875 EUR UREA 2500 kg 280 EUR 700 EUR 695 do 980 EUR 1737 do 2450 EUR KAN 27 % 1800 kg 180 EUR 324 EUR 493 do 605 EUR 887 do 1089 EUR Skupaj 1724 EUR 4336 do 5414 EUR           Ob tem je treba poudariti še dejstvo, da so se dvignile tudi cene ostalih energentov, kot sta plin in elektrika. Po podatkih Evropske komisije so veleprodajne cene električne energije v prvih devetih mesecih letošnjega leta namreč narasle že za 200 odstotkov in dokler bodo te cene visoke, bodo na visoki ravni vztrajale tudi cene pogonskih goriv. Iz tovarne Petrokemije v Kutini na Hrvaškem, ki proizvaja mineralna gnojila, sporočajo, da so zaradi visokih cen energentov začasno ustavili proizvodnjo. Zaradi optimizacije poslovanje tako do nadaljnjega ne bodo proizvajali dušičnih mineralnih gnojil, predvsem zaradi izredno visokih cen plina. Sicer dodajajo, da imajo na zalogi dovolj dušičnih gnojil. Izredne razmere v kmetijstvu Pretekli teden so predstavniki nevladnih kmečki organizacij poudarili, da mora država takoj pričeti uravnavati cene energentov in urediti njen trg, je dejal Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije. Tako na Zadružni zvezi Slovenije, Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Sindikatu kmetov Slovenije, Zvezi slovenske podeželske mladine, zahtevajo po 100 odstotno vračilo trošarine ali po uvedbi takoimenovane »zelene nafte« za kmete. Prav tako bi morali znižati davek na dodano vrednost na določene vrste energentov, ki se uporabljajo v kmetijstvu za pridelavo hrane. Sprejeti bi se moral interventni zakon, ki bi omogočal odpis prispevkov za profesionalne kmete, te pa bi se šteli plačani. Preveriti bi se moral tudi »ukrep de minimis« ali je mogoče zagotoviti dodatna sredstva iz tega ukrepa. Vsi vemo, da je stanje izredno težko, zato na ministrstvo naslavljajo zahtevo po predčasnem izplačilu neposrednih plačil do 3. januarja prihodnje leto. Kar pa je po njihovem mnenju najpomembneje; v zakon bi morali dodati varovalke, da bi morali med deležniki v verigi določiti razmerja, koliko dobi vsak člen v verigi glede na prodajno ceno v trgovini. Če se bi izdelek podražil na prodajnih policah, bi se moral za določen odstotek povečati tudi delež kmeta. Sedaj pa smo priča le enostranskim podražitvam pridelkov in izdelkov, od katerega kmet nima prav nič. Še več, živilsko predelovalna industrija prikazuje, da so za podražitve krive zvišanje cen osnovnih surovin, pravi Medved, ki dodaja, da je mlekarska predelovalna industrija lani izkazala 30 odstotno povečanje dobička napram letu 2019, prav tako tudi mesno predelovalna industrija s celo 60 odstotnim povečanjem dobička. To izkazuje zeleno poročilo za leto 2020, ki ga je zbranim predstavil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Priča smo novim napovedim podražitvam mesa na trgovskih policah. Kot vzrok predstavniki živilsko predelovalne industrije navajajo podražitve vseh surovin za prirejo mesa, kot je koruza, ki je dražja za 50–70 odstotkov, embalaža, energija in delovna sila. Goveje, prašičje in piščančje meso naj bi se tako podražilo za 10–15 odstotkov. Kmetje se že sprašujejo, ali ni to spet samo poslovna poteza posameznikov v predelovalni industriji, ki bi radi zaslužili še več. Od podražitev kmetje rejci nimajo prav nič koristi.

Thu, 14. Oct 2021 at 10:50

1141 ogledov

»Bumper« utež na traktorjih
O tem je pisal tudi mag. Tomaž Poje iz Kmetijskega inštituta Slovenije v reviji Tehnika in Narava 2/2019. Zapisal je, da nekateri proizvajalci traktorjev imajo specialne odbijače kot opcijsko opremo. Sicer pa je kar nekaj proizvajalcev teh odbijačev, ki te svoje produkte ponujajo za različne blagovne znamke traktorjev. Dejansko kupec lahko dobi odbijač v barvah svojega traktorja. Sicer pa med proizvajalce takih odbijačev sodi: Agribumper, Gebr. Poppink BV, Evax BV, Fliegl, Hans Sauter, Zuidberg, Peecon, Landkracht, Alasco itd. Sicer je naloga odbijačev povečanje pasivne varnosti, saj predstavlja varovalno naprave, ki naj bi čim bolj zmanjšala možnost telesnih poškodb ali celo smrti. Dejansko gre za območja za ublažitev udarcev, ki spremenijo gibalno – kinetično energijo vozila v usmerjeno spremembo oblike. Cena odbijačev Za te odbijače se pri traktorjih v tujini uveljavlja tudi angleški izraz »bumper«. V nekaterih državah so na uvajanju teh odbijačev napravili že kar nekaj korakov. Odbijači so lahko različnih konstrukcij. Pri traktorjih se namestijo samo spredaj, običajno kar na sprednje tritočkovno hidravlično drogovje. Ali pa tudi na konzole, nekateri pa tudi na prednje uteži traktorja. Preprosta različica odbijačev za traktorje je na voljo od 1.600 evrov (brez DDV). Novi odbijači za traktorje s 300, 400 ali 500 kg se začnejo pri 2.489 evrih (brez DDV). Najtežji model, TractorBumper Safetyweight Plus mase 2500 kg, stane 4700 evrov (brez DDV). Poleg tega je na voljo dodatna oprema, kot so posebne barve, LED označevalne luči ali LED indikatorske luči. Imamo lahko osnovne in bolj dovršene modele. Naloga teh odbijačev je, da zagotavljajo zaščito pred kolesi traktorja ob trčenju z drugim avtomobilom.  Nizozemski proizvajalec TractorBumper.com ponuja različne sprednje uteži z zaščito. Poleg težkih odbijačev za traktorje, ki tehtajo do 2500 kg, podjetje zdaj ponuja tudi lažje odbijače. Modeli odbijačev za traktorje SaftyWeight so na voljo z maso 300 kg, 400 kg in 500 kg.  Njihova druga naloga pa je tudi zagotavljanje razpoznavnosti traktorja v temi. Odbijač v odvisnosti od opreme omogočajo osvetlitev – označevanje širine traktorja (obrisov traktorja). Vse to je pomembno za druge udeležence v prometu, zlasti za voznike osebnih avtomobilov. Dodatna osvetlitev je pomembna zlasti pri vožnji ponoči, saj ima traktor sicer sredinsko nameščene kratke in dolge žaromete - vozne luči (tako da nasproti vozeči vozniki pogosto ne vedo, kaj jim prihaja nasproti). Namestitev odbijača Traktorski odbijači so različnih konstrukcij. Imajo lahko variabilno širino. Na njih se lahko pritrdi tudi klasične traktorske uteži. Opcijske so tudi naprave za osvetljevanje (označevalne luči, stranske luči, utripajoče luči – smerokazi itd.). Dobro je tudi, da ima odbijač odsevnike – odsevna plošče – svetlobne odbojne folije. Odbijač ima lahko integriran tudi navaden zaboj ali pa zaboj z orodjem. Nekateri imajo tudi priklop za vleko. Obstajajo pa tudi izvedbe, ki imajo luknje za transport (premeščanje) z viličarjem. Nekatere dražje izvedbe pa imajo vgrajeno tudi hidravlično blaženje. Te izvedbe imenujejo tudi »Crash Absorber«. Lahko imajo vgrajen tudi zaboj za shranjevanje orodja. Strokovnjaki priporočajo, da je spodnji del odbijača nameščen na višino 40 cm od tal. Testi trčenj so namreč pokazali, da so ob tem posledice trka najmanjše. Ena izmed zahtev za odbijače pa je tudi, da ne zakrivajo luči na samem traktorju. Zaradi manjših težav pri obračanju so odbijači zaobljeni ali pa so konci zamaknjeni in se tako bolje prilagajajo radiju obračanja traktorja. Nekateri imajo na obeh koncih nameščene še fleksibilne vertikalne palice, kar pride prav traktoristu za lažje manevriranje.  Niso pa odbijači le na traktorjih, ampak jih imajo tudi nekateri priključki. McConnel je tako na hladilnik olja na obcestne mulčerje serije 75 namestil odbijač, ki zagotavlja večjo varnost in vidnost z lučmi in drugimi označbami.

Thu, 14. Oct 2021 at 10:35

336 ogledov

Massey Ferguson s posodobljeno serijo 8S
Hkrati dodaja možnost izbire brezstopenjskega menjalnika Dyna-VT Super ECO v celotni seriji MF 8S. Z uvedbo modelov MF 8S.285 in MF 8S.305 serija MF 8S zdaj obsega šest modelov z največjo močjo od 205 do 305 KM in sistemom za upravljanje moči motorja (Engine Power Management - EPM), ki poveča moč do 20 KM (odvisno od modela). Nov vodilni model 305 KM MF 8S.305 MF 8S.305 s 305 KM je novi paradni konj serije, ki je serijsko opremljen z menjalnikom Dyna-VT in Massey Fergusonovo opremo ‘Exclusive’. Največja moč 305 KM je na voljo pri 1.850 vrt/min, ves čas brez upravljanja moči motorja (EPM). Zaradi edinstvene, ravne krivulje navora je njegov največji navor 1.280 Nm na voljo pri vrtljajih motorja med 1.000 in 1.500 vrt/min. To traktorjem omogoča, da ohranijo zagon tudi v najtežjih razmerah. Oprema ‘Exclusive’ zagotavlja funkcije, ki povečujejo produktivnost in udobje, vključno s terminali Datatronic 5 in MF vDisplay, aktivnim vzmetenjem kabine, samodejnim zračno vzmetenim sedežem z dvojnim sistemom dinamičnega blaženja, večnamenskim naslonom za roke in upravljalnimi ploščami Multipad, štirimi električnimi ventili za navijanje in 16 delovnimi lučmi LED.   Menjalnik Dyna-VT z novim samodejnim načinom delovanja Pri uporabnikih zelo cenjen brezstopenjski menjalnik Massey Ferguson Dyna-VT je serijski pri modelu MF 8S.305 in opcijski pri vseh drugih modelih. Nov samodejni način, ki povečuje učinkovitost, omogoča upravljavcem, da z ročico Multipad ali nožnim pedalom spreminjajo hitrost vožnje naprej, medtem ko menjalnik samodejno nastavi optimalno število vrtljajev motorja glede na obremenitev in hitrost. Poleg bolj gladkega delovanja se s tem zmanjša tudi poraba goriva. Različica Super Eco sistema Dyna-VT zagotavlja visoko učinkovitost in traktorju omogoča, da doseže največjo hitrost 40 km/h že pri 1.450 vrtljajih na minuto. Vsi traktorji MF 8S Dyna-VT so standardno opremljeni tudi s paketom specifikacij ‘Exclusive’ in večjim rezervoarjem za gorivo, ki pri najvišjem modelu zagotavlja večjo zmogljivost za dolge delovne dni. Najboljša izbira prenosa za MF 8S.285 Novi MF 8S.285 zagotavlja največjo moč 285 KM, s povečanjem moči za 20 KM z upravljanjem moči motorja (EPM) pa do 305 KM za posebne naloge, vključno s prevozom, delom s priključno gredjo in izpolnjevanjem visokih hidravličnih zahtev. Na voljo je z različnimi paketi specifikacij Efficient ali Exclusive, ki ustrezajo vsem nivojem operacij, aplikacij in naložb. Modeli MF 8S od MF 8S.285 do MF 8S.205 so lahko opremljeni z novim menjalnikom Dyna-VT Super ECO, najnovejšim Dyna E-Power z dvojno sklopko ali Dyna-7 s polavtomatskim prestavljanjem. Menjalnik Dyna E-Power Dual Clutch (z dvojno sklopko) zagotavlja skupno 28 hitrosti naprej in nazaj z optimalno učinkovitostjo, kar zagotavlja najboljšo ekonomičnost porabe goriva v svojem razredu ter udobje brezhibnega prestavljanja, hkrati pa prenaša največjo moč na podlago. Z edinstveno uporabo tehnologije dvojne sklopke v razponu zagotavlja prednosti učinkovitosti popolnoma mehanskega prestavljanja moči brez prekinitve navora. To zmanjša izgubo moči do 26 % pri višjih hitrostih in omogoča do 5-odstotni prihranek goriva. Menjalnik Dyna-dodatno omogoča 7 z delno prestavno ročico enostavno in učinkovito upravljanje skupno 28 hitrosti naprej in nazaj v štirih razponih in sedmih neprekinjenih prestavah. Razvit na podlagi znanega in zanesljivega modela Dyna-6 zagotavlja ne le eno dodatno sekvenčno prestavo PowerShift in bolj gladko prestavljanje, temveč je tudi za 10 % učinkovitejši od modela Dyna-6 pri enaki moči motorja pri uporabi na terenu.

Mon, 11. Oct 2021 at 14:04

2716 ogledov

Javni razpis za gozdarsko mehanizacijo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 (PRP 1014–2020) za leto 2021.  Kdo so upravičenci? Upravičenci lahko kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev individualno oziroma kolektivno kot skupine lastnikov gozdov ali skupine proizvajalcev s področja gozdarstva. Od skupno 10 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo 6 milijonov evrov namenjenih fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, ter skupinam lastnikov gozdov in agrarnim skupnostim v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15), preostalih 4 milijone evrov sredstev pa bo namenjenih pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva ne bodo porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci, so stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda, kot so traktor kolesnik za delo v gozdu, gozdarski zgibnik, gozdarski vitli, gozdarske prikolice, motorne žage, harvester, forwarder, gozdarske žičnice, gozdarski mulčerji in sadilni stroji za sadnjo sadik v gozdu. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Višina podpore Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500 tisoč evrov javne podpore. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje). Z NAMI GRE HITREJE. KMEČKI GLAS. Več o naročniških prednostih izveste s klikom na pascio. 

Fri, 8. Oct 2021 at 10:29

2340 ogledov

Auga M1 je prvi traktor na svetu brez emisij
Skupina AUGA, največji vertikalno integrirani evropski proizvajalec ekološke hrane, je predstavila prvi hibridni traktor z biometanom in električnim pogonom za profesionalno uporabo. Kestutis Juščius, izvršni direktor skupine AUGA, je predstavil traktor M1, razvit v Litvi. Ta deluje na biometan in elektriko. Izbira biometana kot alternativnega goriva ni bila naključje: po besedah Juščiusa je to ena okolju najbolj prijaznih vrst biogoriva. Metan, ki ga pridobivajo iz živalskih odpadkov in ga predelajo v biometan, bi v svojem ciklu proizvodnje in porabe izravnal več emisij na enoto energije, kot jih oddaja sam. Tehnične lastnosti traktorja Auga M1 Eko traktor Auga Group M1 je dolg 6 in visok 4 metre. Največja hitrost je 12 km/h, maksimalna moč traktorja je enaka kot pri dizelskem traktorju s 400 KM. Po drugi strani pa traktorji s trajnostnim gorivom, ki so trenutno na voljo po vsem svetu, niso primerni za poklicno delo v kmetijstvu. Po besedah Juščiusa je hibridni traktor "AUGA M1" edinstven, saj odpravlja dve glavni oviri, ki največjim podjetjem na svetu preprečujeta, da bi ponudili opremo za profesionalno uporabo. "Naša inženirska ekipa je pripravila pojasnila za rešitev problema polnjenja z gorivom in traktor bo neprekinjeno deloval ves delovni dan. Prej so lahko traktorji na biometanski pogon delovali le 2 do 4 ure, ker so bile jeklenke s plinom vgrajene v traktorju. Vendar kmetje potrebujejo kmetijske stroje, ki lahko delajo 12 ur ali več in skupina AUGA je upoštevala njihove zahteve. Čist hibridni traktor Traktor "AUGA M1" uporablja hibridni sistem za pridobivanje goriva iz biometana. Med delovanjem traktorja motor z notranjim zgorevanjem, ki ga poganja biometan, proizvaja energijo in jo prenaša neposredno na elektromotorje, ki poganjajo kolesa. Patentirana zasnova podjetja omogoča, da na traktor vgradimo številne jeklenke z biometanom, ki jih enostavno zamenjamo. Pri normalnem delovanju, ki ne zahteva velike moči, traktor shrani ustvarjeno zalogo energije v baterije. Tak sistem ne porablja energije pri nizkih obremenitvah, uporablja razmeroma majhen, a učinkovit motor in lahko po potrebi proizvede ogromno energije. S temi rešitvami lahko traktor deluje do 12 ur. Namesto dolivanja goriva zamenjajte jeklenko Druga ovira pri širjenju traktorjev na biometan je nerazvita infrastruktura z bencinskimi črpalkami. Skupina AUGA je to težavo rešila s hitro in priročno zamenjavo plinskega vložka. Kot je dejal izvršni direktor skupine AUGA, se za učinkovit boj proti podnebnim spremembam tehnološke rešitve, ki jih je razvilo podjetje, ponujajo ne le na litovskem, ampak tudi na svetovnem trgu. "Naši izumi omogočajo široko paleto uporabe traktorjev in so dostopni vsem kmetom, ki želijo trajnostno delo. Naš cilj je večji - prizadevali se bomo, da bi ta traktor in druge tehnologije, ki se še razvijajo, predstavili kmetom po vsem svetu in pomagali pri reševanju svetovni problem onesnaževanja kmetijstva,« Juščius in dodal, da tehnologije ne razvijajo samo zato, da bi rešili lastne emisije in izpolnili obljubo, da do leta 2030 postanemo nevtralno ogljično podjetje. V bližnji prihodnosti bodo predstavili še nadaljnje rešitve v okviru izvajanja globalne strategije za kmetijske tehnologije (Ag-Tech), ki bo zagotovila trajnost celotne prehranske verige. Strokovnjaki podjetja trenutno razvijajo nadaljnje trajnostne rešitve za tehnologije, ki bodo odpravile emisije ogljika iz tal in metana iz prebavnega procesa goveda.

Mon, 4. Oct 2021 at 07:21

241 ogledov

Komendski sejem spet privabil množice
Tako kot po uspešno izvedenem sejmu AGRA v Gornji Radgoni je organizatorjem uspelo organizirati in privabiti številne obiskovalce tudi na sejem v Komendi. Zaradi epidemije novega koronavirusa so lani odpovedali oba sejma in letos že tudi spomladanskega, jesenski kmetijsko-obrtni sejem, že petindvajseti po vrsti, pa nadaljuje sejemsko dejavnost v Komendi. Kot je povedal novi predsednik konjeniškega kluba Komenda dr. Marjan Sadej, je bil letošnji sejem organiziran v posebnih okoliščinah in časih, ki od vseh udeležencev, tako od organizatorjev, razstavljavcev kot obiskovalcev, terjajo še posebej skrbno in odgovorno delo in obnašanje Z minuto molka so se zbrani na slovesnem odprtju sejma spomnili na pokojnega Lojzeta Laha, ki je več kot štirideset let vodil konjeniški klub in bil med začetniki sejemske dejavnosti v Komendi. Novo vodstvo poudarja, da je sejem bil vsa leta dobro in pravilno zastavljen, zato ni potrebe po korenitih spremembah. Število razstavljavcev in obiskovalcev kaže, da je vsebina sejma prava, v prihodnje pa bodo sejemsko dejavnost obogatili še z manjšimi in specializiranimi razstavami in sejmi. V tem sklopu so že letos spomladi, v času zaostrenih zdravstvenih razmer, organizirali ob tristoti obletnici rojstva duhovnika, gospodarstvenika in mecena Petra Pavla Glavarja prvo Glavarjevo sejemsko tržnico
Teme
inovativnost naših kmetov kmetija Polajžer Drevenik boč

Zadnji komentarji

Prijatelji

KMEČKI GLASZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Na kmetiji Polajžer so popolnoma sami zgradili nov hlev