Vreme Naročite se
Kmetje zaradi suše praznijo hleve
Odkupna cena govejega mesa zelo nizka napram drugim državam EU
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Petek, 23. september 2022 ob 12:26

Odpri galerijo

Znano je, da se kmetje soočajo z eno največjih kriz do sedaj. Da razmere v govedoreji pri nas niso obetajoče, nam je že dolgo znano. Trenutno so odkupne cene od 4,20 do 4,40 evra za kilogram mesa za kakovostne živali, kar je še vedno podobno kot pred meseci, ko se je začelo takoimenovano krizno obdobje »norih« rasti vhodnih stroškov. Kot so dejali, da odkupne cene podobne kot tedaj, rast stroškov pa se še ni ustavila.

In še nekaj; dolgotrajna suša je povzročila pomanjkanje krme na kmetijah in številni se odločajo, ali kupiti kot zlato drago krmo od kmetov, ki ne redijo živine ali pa zmanjšati stalež živali v hlevu. Kar posledično povečuje ponudbo živali in nižje odkupne cene mesa govedi.

To bo vsekakor žalostno leto za rejce govedi. V nekaterih regijah so imeli le en pravi odkos travinja, nato pa je suša zdesetkala tako pridelek travne kot tudi koruzne silaže. Vsekakor krme ne bodo imeli dovolj do prihodnje pomladi in tudi zato so nekateri že načrtno zmanjšali stalež, češ da z nakupom voluminozne krme in koruzne silaže »pridelajo« velik minus. Kako tudi ne, ko je letošnja prodajna cena koruze na njivi podivjala do zavidljivih 3000 EUR za hektar. In s tem, da jo mora kupec sam požeti in odpeljati.

Cene po Evropi

V Evropi se razmerje med ponudbo in povpraševanjem razlikuje od države do države. Nemčija in Avstrija količine ob vse večjem povpraševanju komaj še zadoščajo za pokritje potreb klavnic. V Nemčiji cene govedi zaradi pomanjkanja ponudbe še vedno nekoliko rastejo. Tako da klavnice plačujejo tudi do 5,10 EUR za kilogram mesa. V številnih državah se cena giblje od okrog 4,40 do 5,00 evra za kilogram mesa. Po odkupni ceni se nahajamo na predzadnjem mestu med vsemi državami Evropske unije. Za nami je le Slovaška.

V Sloveniji je kot običajno precej nejasnosti pri odkupni ceni govejega mesa. Agencija RS za kmetijske trge objavlja, da rejci dobijo v povprečju okrog 4,15 evra za kilogram mesa. Odkupovalci za domači trg odkupujejo govedo po nekoliko nižji ceni kot pa za živali, ki gredo v izvoz. Ti iščejo predvsem dobro rejeno govedo mesnih pasem, na italijanski trg se proda tudi precej krav, ki imajo najmanj 350 kg mesa. Plačane so več kot štiri evre za kilogram mesa. Krave z okoli 300 kg mesa in nekoliko manj pa so plačane okrog 3,75 EUR za kilogram mesa. Najboljši biki so plačani tudi do 4,50 EUR za kilogram. Slabše ocenjene živali pa tudi precej manj.

Avstrija spodbuja prirejo domačih živali

Znano nam je, da Avstrija spodbuja domačo rejo v Avstriji. Še posebej z visoko premijo, ki je v kriznih časih celo do 50 centov za kilogram. Poleg tega pa poleg države domačega rejca podpira tudi klavnica in trgovina, ki bo najprej ponudila kupcem domače meso, šele potem pa bo uvažala v primeru manjka. Sicer pa je povpraševanje bo mlademu biku zelo veliko, ponudbe pa bistveno manj kot lani v tem času. Se že kažejo posledice nizke odkupne cene v lanskem letu, ko so številni rejci prenehali s prirejo.

Za primerjavo: odkupna cena v Avstriji znaša 4,49 do 4,56 evra za U in R (2/3) tržni razred za kilogram mesa in se je v zadnjem tednu podražila za pet centov. Rejci lahko prejmejo še premijo za višjo kakovost v višini 25 centov za meso mladega pitanega goveda starosti pod 18 mesecev in 18 centov za meso bikov pod 20 meseci starosti. (Preglednica 1).

Nemčija: primanjkuje bikov in telic

V Nemčiji so odkupne cene mesa mladega pitanega goveda od 5,00 do 5,10 evra za kilogram mesa in 4,45 do 4,65 evra za kilogram mesa krav. Telice so plačane od 4,15 do 4,58 evra za kilogram mesa. Ponudba krav je velika, 10 odstotkov nad lanskim povprečjem in zato se že nekaj časa znižujejo. In sicer vsak teden za deset centov za kilogram mesa. Ta hiter padec cen krav (-40 centov v štirih tednih) v Nemčiji vzbuja vse več vprašanj kako naprej, saj je kaj podobnega mogoče opaziti le na Nizozemskem (-30 centov v štirih tednih), sicer pa so odkupne cene krav po EU relativno stabilne.

Če pa primerjamo z lanskim letom ob tem času, so se odkupne cene v vseh kategorijah v povprečju dvignile za kar 1,2 evra, ne glede ali se prodaja mlado pitano govedo, krave ali telice.

Zakaj tako. Ker ni nikakršnega dogovora med prodajalci in kupci govejih živali. Nemški kmetje so zaradi sušnih let, nizkih odkupnih cen govedi, primorani prazniti hleve, volje po ponovni naselitvi telet ni bilo. Saj se ni splačalo, saj je bilo meso mladega pitanega goveda, krav, telic, zaradi presežkov, plačano izredno slabo, daleč pod dolgoletnim povprečjem. Zaradi tega se je marsikateri rejec odločil, da preneha s pitanjem goveje živine.

Posledično danes na trgu zelo primanjkuje goveda za zakol in klavničarji so si čez noč postali konkurentje za živino, ki se prodaja na trgu. Kljub visokim odkupnim cenam živine, pa številni kmetje zapirajo hleve.

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 6. Feb 2023 at 08:10

0 ogledov

Nemčija: sabotaža z gnojevko
Konec tedna je v Nemčiji, v zvezi deželi Hessen, izteklo približno 800 kubičnih metrov gnojevke na sosednjo njivo. Kmetje predvidevajo, da je bilo dejanje narejeno namerno. Po besedah kmeta je tehnična napaka izključena, ker je vretenasti ventil zavarovan s težkimi verigami in ključavnico. Poleg tega so bile razstavljene celotne armature, tako da so lahko v zelo kratkem času ušle velike količine gnojevke. Vidno je, da je bilo uporabljeno težko železno orodje. Fotografije: Volkmarser Freilandeier Hitri prvi ukrepi Vključili so se policisti, gasilci in zavod za vodeno varstvo. Razlito gnojevko so črpali s cisternami in jo odpeljali v okoliške rezervoarje gnojnice. Poleg tega je bil na sosednjem jarku zgrajen zaščitni zid, ki je preprečil odtekanje snovi bližnji potok. Fotografije: Volkmarser Freilandeier

Thu, 2. Feb 2023 at 09:59

559 ogledov

Nizozemska: osamljen primer BSE oziroma bolezen norih krav
BSE (goveja spongiformna encefalopatija) so odkrili pri poginuli 8-letni kravi na jugu Nizozemske. Po podatkih državne preiskovalne agencije Wageninger Bioveterinary Research (WBVR) je to atipična različica, znana tudi kot "starostna BSE". Ta različica se lahko pojavi spontano in ni posledica hranjenja živalske moke. Zadnji primer so na Nizozemskem zabeležili leta 2011. V Nemčiji so to obliko nazadnje odkrili leta 2021 pri 14-letni kravi na Bavarskem. Farmo, kjer so med rutinskim pregledom odkrili bolno kravo, so preventivno zaprli. Izločenih in pregledanih je bilo še 13 drugih živali. Vključno z neposrednimi potomci in živalmi, ki bi lahko prejele enako krmo v prvem letu življenja. Po besedah nizozemskega ministra za kmetijstvo Pieta Adema je bil cilj preprečiti živalim z možnim tveganjem za BSE vstop v prehranjevalno verigo. Rezultat dosedanjih preiskav je: Bolezen ni sprožila živalska krma, ampak naravni vzrok. Zelo verjetno gre za osamljen primer. Če bi namesto atipične različice ugotovili klasično različico bolezni norih krav, bi morali sprejeti določene ukrepe za varnost hrane. BSE je bila prvič odkrita v Veliki Britaniji leta 1986, od koder se je razširila v druge države. Pokončali so 180 tisoč okuženega goveda. Od takrat obstajajo rutinski pregledi, ki jih predpisuje EU za starejše govedo, ki je bilo zaklano ali poginulo na kmetiji. Kaj je atipična BSE? Poleg klasične BSE obstaja tudi atipična BSE. Medtem ko je klasično BSE povzročilo krmljenje goveda z nezadostno obdelanimi maščobami in beljakovinami prežvekovalcev, ki vsebujejo prionske beljakovine, se atipična BSE le redko pojavi spontano pri starejših živalih. Slovenija V Sloveniji je bil zadnji primer bolezni BSE zabeležen leta 2015 na kmetiji na Dolenjskem pri 12 let stari kravi. Pred tem so zabeležili osem primerov BSE pri nas, predzadnji je bil leta 2007. Vsi primeri so pokazali sliko klasične bolezni BSE. Slovenija ima od maja leta 2013 status države z zanemarljivim tveganjem za BSE. Ugotovljen sum na BSE pomeni, da vzpostavljen sistem zgodnjega odkrivanja bolezni, ki ga izvaja UVHVVR in z njo povezane službe, deluje in s tem zagotavlja varno okolje za rejce živali ter zagotavlja varovanje zdravja potrošnikov.  

Fri, 27. Jan 2023 at 14:56

1055 ogledov

Argentina: Chango za male njivice in vrtičke
Patentirani Chango naj bi zlasti malim lastnikom parcel, vrtičkarjem omogočil dostop do mehanizacije. Koncept pogona je zanimiv: vse komponente so razporejene znotraj velikega glavnega kolesa. (Foto: Inta) Bencinski motor z delovno prostornino 0,2 l in 1,5 KM zagotavlja pogon preko preprostega zobniškega prenosa, ki se neposredno poveže z notranjim obročem glavnega kolesa.Poleg tega se lahko stacionarne naprave, kot so sekalniki za krmo, poganjajo tudi preko bočno nameščene priključne gredi. Za delo na terenu je Chango opremljen z okvirjem za pritrditev orodja, kot je enobrazdni plug, ki podpira tudi obe stranski oporni kolesi. Nastavke lahko namestite tudi na sprednjo stran. Trenutno se išče partner za industrijsko proizvodnjo Changa.

Fri, 27. Jan 2023 at 07:45

2364 ogledov

Nov začetek termina za vnos subvencijskih vlog
Letos bodo spremembe pri terminu oddajanja subvencijskih vlog. Z 31. marcem 2023 se bo začela nova kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije iz novega programskega obdobja 2023-2027. Vloge morajo kmetovalci oddati do 10. julija 2023.  Generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Maša Žagar je v oddaji Slovenska dežela na Radiu Ognjišče povedala, da je temelj za to odločitev želja, da se vse novosti v ukrepih Skupne kmetijske politike, ki z letošnjim letom stopa v novo obdobje vsem deležnikom dobro predstavi. »Želimo, da se vse novosti v resnici zelo dobro predstavijo, da se izvede vsa usposabljanja, da se svetovalna služba primerno usposobi, da je dovolj informacij, da je dovolj časa za absorbcijo vseh teh novih informacij...« Elektronski vnos vlog za ukrepe nove kmetijske politike bo tako potekal od 31. marca do 10. julija letos. Žagarjeva dodaja, da na kmetijskem ministrstvu želijo, da bo po sprejetju pravnih podlag na voljo še nekaj časa, tudi za pisne odgovore in dodatna pojasnila vsem zainteresiranim, še posebej pa kmetijskim svetovalkam in svetovalcem, ki bodo te ukrepe pojasnjevali in predstavljali kmetom. »Vprašanj je res veliko, tako da nam se je zdelo ključno, da se da terenu in vsem nam še nekaj časa. Gre res za izjemno leto, za izjemno zahtevno obdobje izvajanja novega Strateškega načrta Skupne kmetijske politike in ker je to v domeni države, smo se letos tako odločili,« še za Radio Ognjišče pojasnjuje generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na MKGP Maša Žagar.

Thu, 26. Jan 2023 at 13:16

6822 ogledov

Švica: traktorska nesreča zaradi pluga
Iz Švice poročajo o nesreči traktorista, ki je s svojim novim traktorjem Fendtom imel bližnje srečanje s kamionom. Kaj se je zgodilo. Po prvih ugotovitvah je plug, priklopljen na traktor, med hitro vožnjo po cesti zanihal in ob zavijanju je z njim zapel ob nasproti vozeč tovornjak. Plug se je zagozdil in traktor prevrnil na bok.34-letnega traktorista so odpeljali na pregled v bolnišnico. Nastala je materialna škoda.

Wed, 25. Jan 2023 at 12:45

2335 ogledov

Nebodigatreba - živinoreja  
Živina na paši spada med najlepše prizore našega podeželja, pa vendar niso vsi takega mnenja. Govedo namreč po mnenju številnih ekstremnih okoljskih in veganskih organizacij ter tudi proti kmetom naravnanih vlad predstavlja globalno grožnjo. Grožnjo, ki lahko dolgoročno povzroči izumrtje človeške rase. Zadnje tedne so posebej nastrojeni proti »uničujoči« živinoreji. To je malo grob uvod, ki pa ni daleč od realnosti. Tudi zato, ker se vsakodnevno srečujemo z zapisi pa tudi s pripravo zakonodaje, ki živinorejcem povzroča vse več skrbi. Namesto da bi bili vsi kmetom hvaležni, ker pridelujejo hrano in skrbijo za poseljeno podeželje in ohranjanje kulturne krajine, se jih javno označuje kot drugega največjega onesnaževalca tal in ozračja, krivca za izgubo biotske raznovrstnosti in največjega porabnika vode nasploh. Poleg onesnaževanja tal, vode, izpuščanja metana in ogljikovega dioksida, kar vse se pripisuje kmetom, pridelujejo tudi meso in mleko, ki sta »zdravju škodljiva«. To smo že večkrat slišali od doktorjev, strokovnjakov in tudi politikov najvišjega državnega vrha. Nič čudnega, da potem mnogi temu samo brezglavo sledijo. »Mleko in meso sta strup za telo, govedoreja pa nepotrebna dejavnost. Če bi vsi prebivalci Slovenije zmanjšali porabo govedine za 1 kg, bi za toliko zmanjšali ogljični odtis, kot da umaknemo iz cest 70 tisoč avtomobilov« Takšne in podobne so izkrivljene izjave, na katere pa žal mnogi nasedajo. Bomo morali postati herbivori, kot se strokovno naziva rastlinojedce? Nekateri dogodki kažejo, da smo na poti k temu. Veganske organizacije vdirajo v hleve, skrivaj snemajo v klavnicah, pred mesnicami prirejajo proteste ter tako ljudi odvračajo od nakupov. To seveda za politične predstavnike ni kaznivo, celo priporočljivo je. Nenazadnje je meso »zdravju škodljivo« in če ga ne bomo več jedli, bomo postali boljša družba, ki skrbi za čisto okolje. Zagonska podjetja se pripravljajo na prihodnost. Prav te dni so javnosti pokazali svoj izum - meso iz rastlinskih beljakovin. Med tremi kosi ga je nemogoče prepoznati, ima okus po mesu in tudi pri peki se obnaša kot meso – naredi slastno skorjico. Ampak, zakaj mora imeti rastlinski izdelek izgled mesa? Saj so učili, da je meso škodljivo za zdravje. Zakaj so potrebne rastlinske pleskavice in čevapčiči? Ker imamo vsi v sebi zasidrano nostalgijo po mesu! Možgane pa mnogi oprane! Kako si lahko drugače razlagamo aplavz v Državnem zboru, ko je nasprotnik kmetovanja pozval, naj se pri nas preneha z živinorejo, zapuščene hleve pa uporabi za pridelavo gob. Po njegovem mnenju so zaposleni v klavnicah zapiti nasilneži, otroci pa imajo življenjske travme, ker so priča kolinam na domačih kmetijah. Dnevno prebiramo pretirane zapise, da okoljevarstveniki že dalj časa opozarjajo, da je uživanje mesa – še posebej govedine – slabo za naš planet oziroma za segrevanje ozračja in ogljični odtis. Metan, ki ga krave proizvajajo med prebavljanjem krme, naj bi bil celo veliko nevarnejši toplogredni plin kot ogljikov dioksid, ki ga v zrak izpuščamo s sežiganjem fosilnih goriv. Po podatkih Svetovne meteorološke organizacije se je koncentracija metana povečala za 262 % glede na leto 1750. Pretirani so tudi podatki, da okoli 40 % globalnih emisij metana prispeva govedoreja oziroma okoli 1,4 milijarde govedi, ki se jih po svetu redi za prehrano ljudi. Zato znanstveniki že svetujejo, naj se kravam pripravlja poseben krmni obrok, ki bo spodbujal rast bakterij, ki ne proizvajajo toliko metana. Tako naj bi zmanjšali izpuste za 50 %. V Nemčiji pa »umne glave« predlagajo bolj enostavno različico, in sicer zmanjšanje staleža govedi za polovico. Čaka se še odgovore bruseljskih uradnikov, ki v pisarnah neutrudno pripravljajo in na hitro sprejemajo zakonodajo. Najbrž bo tudi za krave sprejetega nekaj v smeri namestitve katalizatorjev, ki bodo lovili nastali metan ob izrigavanju in … Če pa to ne bo mogoče, pa se bo po vzoru Nove Zelandije zaračunavalo emisije metana za rejne živali. Da se to obeta, potrjujejo tudi razmišljanja vlad na Danskem in v Nemčiji, saj naj bi tako lažje in hitreje postale podnebno nevtralne in izpolnile cilj do leta 2050. Omejitev za živinorejo bo zagotovo več. V prvi vrsti si lahko obetamo vse manj evropskih plačil za rejo živali. Ob visokih stroških repromateriala se lahko uresničijo napovedi, da bo odkupna cena mesa in mleka padla … Težave so s sosedi, ki jim smrdi gnojevka, moti hrup in umazane ceste. Kmet pa je žal za mnoge le še nebodigatreba, ki je po naključju umeščen v podeželje, ker so že njegovi predniki živeli in kmetovali tam. Je mogoče, da prišleki iz mest celo slavijo zmago, ko kakšna kmetija v njihovi bližini »ugasne«?
Teme
Odkupna cena govejega mesa govedo meso cena

Zadnji komentarji

Prijatelji

KMEČKI GLASZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Kmetje zaradi suše praznijo hleve