Vreme Naročite se
Popoln, kakovostni krmni obrok za visoko mlečnost
Obiskali smo kmetijo Rantaša iz Bolehnečicev pri Sv. Juriju ob Ščavnici
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Četrtek, 17. november 2022 ob 14:19

Odpri galerijo

Na Kmečkem glasu imamo običaj, da spremljamo posamezne kmetije, ki jih obiščemo, skozi čas. Tako ne le, da ostajamo v stiku z razvojem kmetij, temveč tudi v stiku z domačimi, ki nas sprejmejo prijazno in se trudijo podati čim več informacij tudi drugim kmetom. Mogoče pa komu pridejo prav pri kmetovanju na lastni kmetiji, pravijo tudi Rantaševi iz Bolehnečicev, majhni vasici, ki že leta složno živi blizu Sv. Jurija ob Ščavnici.

Na kmetiji Rantaša iz Bolehnečicev pri Sv. Juriju ob Ščavnici obdelujejo okrog 54 hektarjev kmetijskih površin (14 hektarjev je trajnih travnikov, ostalo so njivske površine – žita in travno deteljne mešanice). Redijo okrog 55 krav molznic, v hlevu je okrog 100 živali. Del hleva so v lanskem letu prenovili in na ta način izenačili pogoje za vse krave molznice. Na kratko bi dejali, da imajo krave odlične bivalne pogoje, ki ne prinaša stresa pri sami reji. Davorin sam osemenjuje krave s semenom elitnih bikov.

Če nas je še pred leti na dvorišču kot nosilka kmetijske dejavnosti sprejela mama Marinka, je bilo tokrat drugače. Mladi Davorin uspešno, seveda ob pomoči družine, nadaljuje selekcijske uspehe že več generacij usmerjene govedorejske kmetije. Že v preteklosti se je v njihovi čredi lisaste pasme opravljalo načrtno in kakovostno selekcijsko delo.

Davorin Rantaša: Kmetijo je treba nenehno posodabljati. Ne le zaradi sebe. Zaradi potomcev, da bodo videli perspektivo v kmetovanju in ne bodo pomišljali ali naj nadaljujejo zastavljeno pot ali ne. Če ne bi prevzel sodobne kmetije z novim zgrajenim hlevom, najbrž ne bi videl smisla v kmetovanju.«

Krmni obrok

Je sestavljen iz osnovnega, ki ga sestavlja približno 57 % koruzne in 43 % travne silaže ter seno, kar znese na kravo okoli 18 kg koruzne in 14 kg travne silaže, 3 kg sena ter doma zmešano močno krmo. Živali ga dobijo zjutraj v jasli ga pokladajo z mešalno krmilno prikolico. V njihovem hlevu na prosto rejo, so ob kravah molznicah še telice za prodajo in obnovo črede.

Vrsta krme  Količina (kg)
Slama 0,3 kg
Kakovostno seno 3 kg
Travna silaža 14 kg
Koruzna silaža   17,8 kg
Siliran koruzni zdrob  4 kg
Doma zmešana močna krma (ječmen, soja, bučne pogače, mineralno-vitaminski dodatek, apnenec, soda)  2,8 kg

Krava se molze pri gobcu oziroma jaslih, zato je pomembna kombinacija določenih deležev osnovnih surovin v obroku, še bolj pa močne krme, kravam lisaste pasme iz njihovega hleva v povprečju na laktacijo dajo 8600 kg mleka, kar je izredno za lisasto, kombinirano pasmo.

Ob številkah se Davorin razgovori: »Tri krave molznice so presegle magično mejo 100 tisoč kilogramov mleka v življenjskem obdobju. Zadnje leto kar dve, za kar bomo prejeli tudi priznanja v prihodnjem letu. Omeniti velja kravo v drugi laktaciji, ki dnevno molze 65 litrov mleka. Res se trudimo, da s selekcijo in pravilno prehrano in zadnja leta tudi z dobrim počutjem za živali, s kar najnižjimi stroški dosegamo visoko mlečnost in čim manj obiskov veterinarja. Rantaševi so vključeni tudi v rejo bikovskih mater, so ponosni na nekaj deset živali, ki so jih vhlevili v vzrejališče mladih bikov v okviru Osemenjevalnega centra za lisasto pasmo KGZ Murska Sobota - KGZ Ptuj. Na slednjem področju se lahko pohvalijo z elitnim bikom Bosil, ki prihaja iz njihovega hleva in je potomec krave Nile, ki je prav tako namolzla več kot 100 tisoč kilogramov mleka v življenjskem obdobju.

Posebni poudarki pri pripravi krme

Pojdimo po vrsti. Prvo in drugo košnjo na trajnih travnikih in posejanih njivah s TDM posilirajo. Pri spravilu že sama posebna nakladalna prikolica dodaja sladkorno raztopino in bakterije v krmo. Večja količina sladkorjev v krmi pospeši fermentacijo, pokriti silosi so takoj napihnjeni in ne le, da je silaža kakovostnejša, temveč je tudi bolj hranilna. In kakšna je dodana količina raztopine? Za prvi odkos na 25 hektarjih potrebuje okrog 400 litrov raztopine, se pravi, da porabi sladkor, ki ga meša v razmerju 2:1 v korist sladkorja.

Košnja poteka vsakih 30 dni. Kot pravi Davorin bi bilo optimalno kositi na 28 dni. Takrat je delež surovih beljakovin v krmi največji, delež surovih vlaknin pa najmanjši. Tudi zaradi tega je treba dodajati slamo v sam krmni obrok. Seveda to je teorija, praksa je nekaj drugega, saj je košnja odvisna od količine padavin in tudi od razmočenosti terena. Vendar, če so razmere dopustne, imajo na kmetiji sedem odkosov. Davorina smo povprašali, ali je letos zaradi visokih cen mineralnih gnojil zmanjšal količino gnojenja? Nikakor, krma je dragocena in bogat vir beljakovin, ki ga z gnojenjem še povečamo. In še dodaja: »Ob košnji zelo pazim, da ne grem z rezom v živo. Višina košnje je okrog 6 do 7 cm, tako da se trava hitro opomore od šoka in čez mesec dni me pričaka gosta, polna hranilnih trav in detelj. Da pa je tako, pa je treba vsako leto dosejevati vse površine s travno deteljno mešanico.

Z mešalno krmilno prikolico pripravljajo na kmetijo ločene krmne obroke za krave molznice, telice, presušene krave in za teleta suhi TMR, kjer je namešano seno, močna krmila in mineralno vitaminski dodatek.

Sušenje sena v kondenzacijski sušilnici

Kot smo zapisali, prva dva odkosa posilirajo, ostalih pet posušijo v sodobni kondenzacijski sušilnici. Za boljšo kakovost sena so pred leti postavili in opremili kondenzacijsko sušilnico BL 22 Energy plus. Nekaj več kot sto tisoč evrov vredna investicija je bila sofinancirana tudi v okviru javnega razpisa Programa razvoja podeželja in je bila ena izmed prvih pri nas. »Pripravljamo najkakovostnejšo voluminozno krmo. Hkratno sušenje krme v 20 valjastih balah, ki jo v tako obliko povežejo po dveh dneh košnje, imajo za sušenje na posebnih kanalih na voljo dva energenta iz obnovljivih virov. Topel zrak, ki ga preko zračnega mosta pločevinaste strehe ustvari energija sonca in ta po kanalih, ki so jih naredili prečno od slemena s špirovci, potuje do ventilatorja; ali pa toplotna črpalka, ko ni sonca. Da je moč energije za sušenje v slednjem primeru večja, se onemogoči pristop zunanjega zraka oziroma je energijski krog sklenjen znotraj sušilnice.

Pri tem Davorin poudarja. Veliko hitreje se posušijo bale, če krma v balirki ni zrezana. Na začetku smo mislili, da bo rez pomagala hitrejšemu sušenju, vendar smo se motili. Pri zrezani krmi se ustvarjajo trdi žepi ob samem rezu, ki se nikakor ne dajo posušiti in so vir pregrevanja in plesnive krme. Če pa balo ob baliranju pravilno stisnemo, se suši dan in pol, da ima okrog 12 odstotkov vlage. Še prej pa moramo paziti, da jo s sprednjim nakladalnikom ob postavljanju ne stisnemo preveč. Spet se v tem primeru naredijo trdi žepi.

Domača močna krma za višjo mlečnost

Posušena krma je izredno kakovostna. Davorin se ob pogledu na bale nasmeje: »Naš vir beljakovin. Najcenejši, saj z samim osnovnim obrokom, dosežemo mlečnost do 32 kg dnevno. Tudi močno krmo za višjo mlečnost sami mešamo, iz lastnih surovin, ki jih pridelamo. Krmljenje z močno krmo je za krave molznice računalniško vodeno, poteka ves dan in je, kot pravi Davorin, odločilno za dosego najvišjih mlečnosti v čredi. Odvisno od mlečnosti je posamezni kravi, ki ima okrog vratu nameščeni čip za dostop do predpisane količine na dan na voljo od 2 do 4 kg močne krme. Ta je podobna na trgu poznani komercialni oznaki K19 (19-odstotni beljakovinski koncentrat) in ga v glavnini v tritedenskih intervalih po recepturi strokovnjakov pripravijo sami iz doma pridelanih surovin, ki se zmeljejo. Na takšen način mleta žita - doma pridelana koruza, ječmen in pšenice - ter kupljene bučne pogače in repične tropine so namreč za prebavni trakt govedi in izkoristljivost njihovih hranil veliko boljša. Tej masi dodajo tudi mineralno vitaminski dodatek, vse skupaj pa mešajo v posebnem mešalcu s prostornino tisoč litrov. Od tam se transportira s polžem v posebni silos, od koder se prav tako preko polža in računalnika dozira vsaki kravi.

Siliranje koruznega zrnja

Koruzno zrnje silirajo v poseben silos. Osnovni pogoj za siliranje je, da zagotovimo dovolj lahko topnih sladkorjev za pretvorbo v mlečno kislino, ki služi kot konzervans krme. Pri koruznem zrnju je lahko topnih sladkorjev dovolj za postopek konzerviranja. V osnovi koruzno zrnje zdrobimo in ga pri nas shranimo v koritasti silos. Optimalen čas spravila zrnja je takrat, ko se prekine dotok hranil iz storža v zrno, kar opazimo s formiranim črnim slojem na korenu zrna. Optimalna vlažnost zrnja za siliranje je od 30 do 35 % vlage. Če je preveč sušine, moramo dodajati tudi vodo, saj suhe silaže zrnja so bolj podvržene naknadni fermentaciji, plesnenju in gretju odprtih silaž. Vlažne silaže so povezane z večjimi izgubami hranilnih snovi ter slabšo ješčnostjo živali, zaradi višjega deleža maslene kisline.

Pri mletju smo pozorni na debelino in kakovost mletja zrnja. Primerna debelina mletja je pomembna za boljše tlačenje v silosu in pozneje za prebavljivost in izkoristek krme v prebavnem traktu živali. Željeno kvaliteto dosežemo, če je od 65 do 76 % delcev debeline do 2 mm. Uporaba sodobnih mlinov večjih kapacitet nam zagotavljajo tudi kvaliteto mletja. Ob samem obisku smo videli točkovno plesnenje koruznega zdroba. Krivda je v vranah, ki so na več mestih preluknjale silažno folijo. Temu bo Davorin v prihodnje dal več poudarka, da se zaščiti silos. Škoda je namreč hitro zelo velika, saj plesnivo silažo nikakor ni priporočljivo krmiti živalim.

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 30. Nov 2022 at 09:36

2100 ogledov

Nemčija: Kmet dobil dve leti zapora za slabo ravnanje z živalmi
Že dalj časa se je na okrožnem sodišču v Memmingenu v Nemčiji sodilo dvema kmetoma, ki sta zanemarjala živali na kmetiji. S skupno dveletno pogojno kaznijo za 68-letnega starejšega Johanna H. in dve leti in 10 mesecev zapora za njegovega 25-letnega sina Floriana H. je bilo zadoščenje za društvo za zaščito živali, zelo veliko. Aktivisti za pravice živali na lokalnem sodišču Zanimanje za sodbo – obsodilno sodbo so prejšnji teden po zagovorih preložili – je bilo znova zelo veliko zanimanja za proces. Na kraju so bili številni aktivisti za pravice živali, ki so izrazili veliko zadovoljstvo nad kaznijo. Sodnik Christian Liebhart je v enourni obrazložitvi poudaril posamezne kršitve zakona o zaščiti živali s strani obeh obtoženih. Te so večkrat privedle do očitka o opustitvi običajne reje živali: Kljub očitni potrebi po zdravljenju bolnega goveda in telet ter ponavljajočih se specifičnih uradnih zahtevah za odpravo pritožb niso ukrepali oziroma so ukrepali prepozno. Veterinarjev na kmetiji niso klicali oziroma so jih poklicali prepozno. Zaradi tega so prizadete živali dlje časa trpele precejšnje bolečine in jih je bilo pogosto treba uspavati. Sodišče ni želelo sprejeti argumenta, da so bili na kmetiji preobremenjeni z delom. Kot 'izkušeni' kmetje bi poznali dolžnosti, povezane z ravnanjem z živalmi, in bi morali ravnati v skladu s tem. Kazen: 12.000 evrov Po mnenju sodišča so na kmetijah kmetov vladale "uničujoče razmere". Hlevi so bili popolnoma prenatrpani. Število obstoječih privezov je bilo precej manjše od števila živali. Da je kazen tako velika, je seštevek večih prekrškov, saj je bilo prizadetih več živali na kmetiji. Pri starejšem kmetu so kot olajševalne okoliščine ocenili njegovo starost in zdravstveno stanje ter priznanje in obremenjenost dolgega, večletnega postopka. Kot eden od več pogojev pogojne kazni mora plačati 12.000 evrov zavetišču za živali. Kmetoma so prepovedali rediti živali V primeru mladega kmeta je sodnica izrecno navedla "nepoznavanje" uradnih navodil in tudi kršitev začasne prepovedi zadrževanja živali. Oba obtožena sta dobila petletno prepoved reje živali. Sojenje se je končalo s seznanitvijo starejšega o nujni izpolnitvi pogojev preizkusne dobe. Državno tožilstvo in obtoženi se lahko zoper sodbo pritožita v enem tednu.  

Mon, 28. Nov 2022 at 14:04

3748 ogledov

Cene mineralnih gnojil MOČNO padajo!!!
Cene mineralnih gnojil se v Evropi zelo hitro znižujejo. Razlog so padajoče cene plina (mila jesen) in množična odločitev kmetov, da po tako visokih cenah mineralna gnojila ne bodo kupovali. Pa vendar je povpraševanje po amonijaku, surovini za dušikova mineralna gnojila, še vedno majhno, poročajo analitiki. Svetovne cene sečnine se znižujejo. Cene fosfata in kalija prav tako nadaljujejo padajoči trend, pri čemer so uvozne cene v Braziliji padle za 100 dolarjev po toni. Cene gnojil na evropskih in mednarodnih trgih še naprej hitro padajo, predvsem sečnina je padla na najnižjo raven od lanskega marca, poročajo francoski analitiki gnojil terre.net. Pravzaprav je močan padec cen plina v zadnjih tednih omogočil ponovni zagon številnih proizvodnih linij amoniaka in boljše storitve trgu skupnosti. Urea se ta mesec v Nemčiji prodaja po 780 evrov za tono. To je za 140 evrov po toni manj kot je bilo oktobra. V Franciji je cena celo padla na 630 EUR za tono. Dušično gnojilo KAS (27 do 32 % amonijevega nitrata) cenijo po 620 evrov za tono, kar je 220 evrov manj kot mesec prej. Tudi cene ostalih mineralnih gnojil so padle. Za Korn Kali - kalijevo gnojilo (33 odstotkov kalija, 4 % Mg in 5 % S) morajo nemški kmetje trenutno plačati 570 evrov za tono. To je le 60 evrov manj kot Oktobra. Za najpomembnejše fosfatno gnojilo, diamonijev fosfat (18 % nitratov, 46 % P2O5), je treba odšteti 800 evrov na tono. To je okoli 140 evrov manj kot prejšnji mesec.

Mon, 28. Nov 2022 at 10:36

3726 ogledov

Kitajska: 26 nadstropna stolpnica za rejo prašičev pitancev
Oktobra so na Kitajskem svečano odprli nov hlev za prašiče pitance. Letno naj bi v 26 nadstropjih vzredili 1,2 milijona prašičev.   Britanski "Guardian" poudarja, da gre za daleč "največjo prašičjo farmo na svetu v eni sami stavbi". Stavba nudi skupno 800.000 kvadratnih metrov površin. Tam bi lahko vsako leto vzredili in zaklali 1,2 milijona prašičev. Hlev v vrednosti 563 milijonov evrov ima več kot 30.000 avtomatiziranih krmnih točk – nadzoruje in nadzira jih nadzorni center. Podjetje želi uporabiti prašičji gnoj za proizvodnjo bioplina. Delavci morajo opraviti tudi več krogov razkuževanja in testiranj, preden lahko vstopijo v objekt. Kitajska je tako zgradila že več podobnih hlevov, ta je do sedaj največji. Profesor živalskih znanosti na Kitajski akademiji kmetijskih znanosti je povedal, da so visoke prašičje farme v primerjavi s tradicionalnimi metodami kmetovanja pametnejše, z visoko stopnjo avtomatizacije in biološke varnosti. Hkrati ima prednost varčevanja z zemljiškimi viri. Drugi strokovnjaki pa opozarjajo, da takšni hlevi povečujejo verjetnost izbruhov bolezni. Če bolezen pride v stolpnico, se lahko med živalmi razširi kot požar. Drugi se sprašujejo, ali je takšna stojnica združljiva s potrebo po zmanjšanju porabe mesa glede na podnebne spremembe ali tudi izpolnjuje zahteve po dobrobiti žavali. Guardian se je pogovarjal tudi s sosednjim kmetom. Sistem se mu zdi "nerazumljiv" in skrbi ga, da bi lahko prišlo do neprijetnih vonjav, ko velikanska farma deluje s polno zmogljivostjo. Povezava do filmčka o prašičjih stolpnicah https://www.youtube.com/watch?v=i9bjODx0R00&t=112s

Mon, 28. Nov 2022 at 08:55

2551 ogledov

3000 nizozemskih kmetov ima čez noč nezakonito zgrajene hleve
Kmetje na Nizozemskem pred letom 2019 niso potrebovali okoljskega dovoljenja za nov hlev. Vlada je to spremenila zakonodajo in nenadoma so zgrajeni hlevi postali nezakoniti in kmetje bodo zaradi tega kaznovani. Kako je to mogoče, da so kmetje legalno postavili hleve, zdaj pa jih bo vlada kaznovala za nazaj? Vzrok za kazni je v prevelikem oddajanju nitratov v naravo in vlada si je zadala cilj, da posežejo po strogem pristopu, ki temelji na sodbi, da mora Nizozemska do leta 2030 prepoloviti emisije dušika. Tudi zato si pridržuje pravico, da lahko kmete kaznuje za nazaj, če ti ne bodo v naslednjih mesecih pridobili okoljskega dovoljenja. Kar pa bo zelo težko, saj bi morali prenoviti hlev in to brez pomoči. To bi lahko pomenilo konec za 30 % živinorejskih farm. Vladna izjava navaja, da z ekološkega, gospodarskega in socialnega vidika ne preostane nič drugega kot doseči znatno zmanjšanje dušika v kratkem času. To postavlja državo in družbo pred veliko in kompleksno nalogo. Razlastitev kmetov na Nizozemskem Poleg tega vprašanja namerava nizozemska vlada, kot je znano, še naprej prisiliti nekatere živinorejske farme, kjer so tla močno onesnažena z dušikom, da opustijo kmetovanje. Kmetije v bližini naravnih rezervatov bodo oddali v odkup. Če ne sprejmejo zahtev vlade in ne zmanjšajo onesnaženja z nitrati, ni izključena niti prisilna razlastitev kmetije.

Fri, 25. Nov 2022 at 09:58

321 ogledov

Finančna pomoč čebelarjem
V zadnjem letu so se stroški v kmetijski proizvodnji iz različnih vzrokov (zvišanje cen zemeljskega plina, vojna v Ukrajini in podobno) močno zvišali. Primerjava stroškov sladkorja za leto 2021 in začasnih podatkov za leto 2022 iz ocen Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), Evropskega statističnega urada (v angleščini EUROSTAT), Strokovne skupine za sladkor pri Evropski uniji (EU) in analiz trga kažejo, da so se stroški pridelave medu za leto 2022 povečali. Podobno so se povečali stroški preseljevanja čebeljih družin zaradi višjih cen energentov. Finančno nadomestilo se izplača samo za tiste čebelarje in njihove čebelje družine, ki so vpisani v centralni register čebelnjakov na dan 20. avgust 2022 in so imeli na dan 31. oktober 2021 v registru čebelnjakov prijavljene najmanj štiri čebelje družine. Ta datum glede prijavljenih čebeljih družin se upošteva kot zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki ga je upravičenec v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje čebelnjakov in stojišč, sporočil do 1. decembra 2021 za stanje na dan 31. oktober 2021. Finančno nadomestilo bo znašalo 10 evrov na čebeljo družino in se izplača samo čebelarjem, ki prejmejo vsaj 40 evrov podpore. Omejitev skupnega izplačila na največ 62.000 evrov, ki je določena v Začasnem okviru, pa zniža izplačila največjim prejemnikom. Za  ukrep bo namenjenih 1,96 milijona evrov, ki se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

Fri, 25. Nov 2022 at 09:27

994 ogledov

Zmagovalni New Holland T4.120 F
New Holland že žanje uspehe z ozkokolotečnimi traktorji, ki jih je predstavil pred kratkim. Na izboru za traktor leta Toty, je komisija za najbolj specialni traktor za prihodnje leto izbrala najmočnejši sadjarski model, in sicer T4.120 F. Povsem prenovljena serija namenskih traktorjev F/N/V so načrtovani tako, da se ti ozki traktorji lahkotno gibljejo med vrstami v nasadih in s tem kar najmanj vplivajo na okolico in pridelek. Izbirate lahko med močmi od 75, 90, 101, 110 in 117 KM. Vsi modeli so opremljeni s čistimi in učinkovitimi 3,4 (model 80) ali 3,6-litrskimi motorji. Vsi motorji so skladni z okoljskim standardom stopnje V in imajo vgrajen sistem ECOBlue™ Hi-eSCR2 za naknadno obdelavo izpušnih plinov. Zalogovnik za gorivo nudi prostor za 99 l goriva, servisni interval pa je 600 ur. Organizatorji za traktor leta so zmagovalni specialni traktor opisali takole: Vse komponente, potrebne za homologacijo stopnje V, so pod pokrovom motorja in ne vplivajo na velikost traktorja ali vidljivost. Zasnova oblikovanja izhaja neposredno iz višjih serij traktorjev New Holland in med najbolj zanimivimi lastnostmi, ki jih lahko najdemo so kabina z ravnim dnom, vzmetena sprednja prema, najnižja raven hrupa v kabini v tej kategoriji. Iz večje serije je prenesena tudi odlična digitalna armaturna plošča. Izredna odzivnost in navor sta ključna pri težjih kombiniranih opravilih, kjer spredaj upravljamo z enim priključkom, zadaj pa z drugim. Nov hidravlični sistem je zasnovan na standardnem odprtem sistemu črpalke, opcijsko pa z zaprtim sistemom (CCLS) s spremenljivim pretokom, kar znatno razbremeni, a hkrati poveča učinkovitost celotnega hidravličnega sistema. Prostornejša, udobnejša in predvsem tišja je tudi na novo zasnovana kabina, ki postavlja nove standarde v razredu. Izjemno oblikovanje nove desne konzole pa utrjuje New Hollandov položaj v tem segmentu. Na razpolago so različni menjalniki: Shuttle Command™ s 16 prestavami za vožnjo naprej in 16 prestavami za vožnjo nazaj; 28x16 Shuttle Command™, 32x16 Split Command™, 16x16 Powershuttle, 32x16 Dual Command™ in 44x16 Dual Command™. Izbiramo med različicami za končno hitrost 30 ali 40 km/h. Zmogljiva standardna hidravlična črpalka ima pretok 64 l/min, kot opcija pa je mogoča namestitev Mega Flow črpalke, ki zmore kar 80 l/min pretoka. Nameščenih je do pet hidravličnih distributorjev zadaj, ki so lahko mehansko ali elektronsko krmiljeni. Na voljo so tudi štirje bočni distributorji z 8 spojkami, katere upravljamo z elektronsko krmilno ročico. Kot dodatna oprema je na voljo elektronska regulacija zadnjega hidravličnega dvigala (EDC – Electronic Draft Control). Visokokakovostna kabina Modeli s standardno kabino so opremljeni z visoko zmogljivo klimatsko napravo in sistemom za filtriranje zraka. Na voljo je popolnoma nova kabina »Blue Cab« z zaščito stopnje 4 z nadtlakom in s še učinkovitejšim sistemom filtriranja z možnostjo vstavljanja ogljenih filtrov. Dvojni sistem filtracije je inovativen. Imamo dva filtra v enem strešnem sistemu (kategorija 2 in 4). Z enim samim preklopom stikala spremenimo filtracijo kategorije 2 v kategorijo 4 za škropljenje. Da podaljšujemo življenjsko dobo samih filtrov, po končanem opravilu preklopimo nazaj v kategorijo 2. Na desni strani voznika so po skupinah razvrščene vse glavne funkcije skupaj, za priročnejše upravljanje. Hrup in vibracije so pod nadzorom, krmiljenje je lahkotno, odlična je vidljivost in preglednost. Na novo je oblikovan tudi pokrov motorja, kar še dodatno pripomore k udobju in preglednosti. Seriji T4 N in T4 F sta opremljeni s Super-Steer™ sprednjo premo z 71 stopinjskim (76 stopinj pri seriji F) kotom obračanja koles , ki zagotavlja polmer obračanja le 300 cm ali z vrhunsko udobno vzmeteno sprednjo premo. Samodejni štirikolesni pogon omogoča varno delo na hribovitih in ozkih terenih, za širine tudi samo do pičlih 106 cm.
Teme
kmetija Rantaša krmni obrok

Zadnji komentarji

Miz Nelez :

5.8.2022 09:29

T

Prijatelji

KMEČKI GLASZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Popoln, kakovostni krmni obrok za visoko mlečnost