Vreme Naročite se
Številne težave pri točenju kmetijskega dizla
Sindikat kmetov in Kmetijsko gozdarska zbornica: težav je nepričakovano veliko
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sobota, 7. januar 2023 ob 17:31

Odpri galerijo

Začetek letošnjega leta bi človek pričakoval, da so kmetje pričakali mirno, vsaj brez težav, s katerimi se zadnja leta skoraj redno srečujejo. Pa ni bilo tako. Uvedba kmetijskega dizla oziroma kot so ga komercialno poimenovali KOEL-GK med njimi buri duhove. Kakor slišimo iz njihovih ust, se ga bojijo točiti v svoje traktorje ali pa imajo težave, da ga sploh dobijo na bencinskih črpalkah. Na problematiko so se odzvali na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, pa tudi na Sindikatu kmetov Slovenije kjer poudarjajo, da je težav še več.

V prvih dneh, odkar se je pričel uporabljati kmetijski dizel, je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) prejela številne klice članov, ki jih najbolj skrbita kakovost goriva in dostopnost črpalk, ki ponujajo gorivo za kmetijsko mehanizacijo.

Finančna uprava RS: Davčni organ enolično identifikacijsko oznako, poleg nosilcu kmetijskega gospodarstva, dodeli tudi namestniku in članom kmetijskega gospodarstva. Tako da naj ne bi bilo težav na bencinskih črpalkah s točenjem goriva v traktor za vse člane na kmetiji.

Mnogi pozabili na davčno številko

V prvih dneh uporabe kmetijske nafte smo po poizvedovanjih pri trgovcih ugotovili, da prihaja do težav predvsem zato, ker mnogi pozabijo na svojo davčno številko. To morajo namreč poleg enotne matične številke (EMŠO) sporočiti prodajalcu, ki jih nato poišče v bazi. Enolična identifikacija oznaka (EIO), ki jo je davčni organ dodelil upravičencu, je namreč sestavljena iz davčne številke in zadnjih treh številk EMŠO in ni v obliki kartice, ampak jo mora uporabnik sporočiti trgovcu. Kmetom svetujejo, naj imajo ob nakupu kmetijske nafte vedno pri sebi osebno izkaznico in davčno številko. V sistemu E-davki si lahko tudi natisnejo QR kodo ali jo prenesejo na telefon.

Primeri EIO za fizično osebo, ki za tekoče leto izpolnjuje pogoje za nakup goriva za kmetijstvo:

Janez Novak

Davčna številka: 12345678

EMŠO: 3112900500123

Enolična identifikacijska oznaka (EIO): 12345678123

Uveljavljanje trošarine za pravne osebe in samostojne podjetnike 

Številka EIO je sestavljena iz davčne številke pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika in zadnjih treh številk EMŠA, ki jo določi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za nakup goriva za kmetijstvo.

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik preveri upravičenost za nakup goriva za kmetijstvo z vpisom davčne številke. EIO se pravni osebi in samostojnemu podjetniku posamezniku ne dodeli. Dodeli se fizični osebi, ki jo upravičenec določi za nakup goriva za kmetijstvo, preko zaprtega portala eDavki v okviru vpogleda »NF-KmetDizel - Pregled in urejanje kupcev goriva za kmetijstvo«.

Kakovost goriva

Številne kmete skrbi, ali je gorivo kakovostno in ali lahko ob dolgoročni uporabi poškoduje kmetijsko mehanizacijo. KGZS je v pogovorih z resornim ministrstvom vedno izpostavila skrb glede kakovosti goriva za kmetijstvo in dobila zagotovilo, da gorivo izpolnjuje fizikalno-kemijske lastnosti, kot jih zahteva prenovljeni standard SIST 1011 in standard za dizelska goriva SIST EN590.

KGZS je lani, ob predstavitvi predloga sprememb, naročila laboratorijske analize kakovosti goriva. Vsem večjim prodajalcem kmetijske mehanizacije je poslala vprašanja, ali bodo kakšne težave pri uveljavljanju garancije, če se bo kot gorivo uporabljalo ekstra lahko kurilno olje. Povsod so dobili odgovore, da v kolikor bo gorivo ustrezalo standardom, ne bo težav pri uveljavljanju garancije.

Foto: Land and Forst

Dobili so tudi izpis iz tehnične dokumentacije proizvajalca traktorjev Fendt, kjer je zapisano, da je kot gorivo dovoljeno tudi ekstra lahko kurilno olje, če je to dovoljeno za uporabo v posamezni državi. Prav tako je KGZS naročila primerjalno analizo vzorcev dveh največjih prodajalcev goriva v edinem akreditiranem laboratoriju v državi. Vzeti so bili vzorci dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja. Analize so pokazale, da odstopanj od mejnih vrednosti ni, vsi rezultati so bili skladni z Uredbo o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS št. 74/11, 64/14, 36/18) in s standardom SIST EN 590:2022.

KGZS bo ponovno izvedla analize kmetijskega dizla KOEL-GK in preverila, če gorivo pri prodajalcih ustreza zahtevanim standardom.

Dostopnost goriva

KGZS je Ministrstvo za finance opozarjala, da mora biti prodajna mreža goriva razvejana po vsej državi. Po zagotovilih, ki so jih prejeli, je na voljo na okoli 260 prodajnih mestih po Sloveniji. Možna je tudi dostava goriva na dom. Petrol zagotavlja, da bo do konca januarja gorivo na voljo še na dodatnih 32 prodajnih mestih.

Sindikat kmetov: težav je veliko

Na Sindikatu kmetov Slovenije pravijo, da kmetje nimajo seznamov, katere so tiste črpalke, ki imajo kmetijski dizel, zaposleni na bencinskih črpalkah pa nimajo natančnih navodil za točenje v traktor ali pa kot jih številni točijo v posode.

Številne kmete bega dejstvo, da je gorivo z oznako KOEL GK (Kurilno olje ekstra lahko GK) prilagojeno tako zahtevam za rabo v dizelskih motorjih kot tudi v pečeh za potrebe ogrevanja. Kupcem bo tovrstno gorivo za oba namena uporabe na voljo preko enotnega točilnega mesta. In glede na slab glas kurilnega olja iz preteklosti in seveda tudi zaradi kaznovanja, če ga je kmet uporabljal v traktorjih (zaseg vozila), ga kmetje v nove traktorje sploh ne upajo točit. Še vedno je velika bojazen, da jim ne bo priznana reklamacija v primeru okvar boschovih črpalk za gorivo in če bodo točili obarvano dizelsko gorivo, bodo to počeli na lastno odgovornost.

Največje vprašanje, ki si ga postavlja sindikat kmetov je, ali so na bencinskih črpalkah sploh očistili rezervoarje, kjer je bilo do lani kurilno olje. Prav lahko naj bi samo dolili novi kmetijski dizel na stare zaloge kurilnega olja in v tem primeru bi se zmešale tudi vse skladiščene žveplove spojine pa tudi morebitne usedline, ki bi bile za novejše traktorje vzrok številnih okvar.

Nekateri večji odjemalci kmetijskega goriva, to so večja gospodarska kmetijska podjetja, so s strani prodajalcev goriva že dobila okrožnice, da bodo imeli (davčno) obarvan kmetijski dizel in da bo ta imel ustrezno specifikacijo. Na sindikatu pričakujejo, da bodo te informacije imeli prav na vsaki bencinski črpalki, da bodo kmetje seznanjeni, kaj bodo točili v svoj traktor.

Težave imajo tudi kmetje, ki v bližini nimajo bencinskih črpalk z obarvanim dizlom in si ne delajo zalog goriva na kmetijah, Ti kmetje so do sedaj točili dizel sproti, po novem pa enostavno nimajo dostopa do davčno obarvanega goriva za kmetijsko mehanizacijo, in če točijo običajen dizel, ne morejo več uveljavljati trošarine.

V Sloveniji so območja, ki so slabo pokrita z internetom. Prav tako vsi kmetje niso vešči vpogleda v portal edavki in potekom za pridobitev QR kode. Najpogosteje so to manjše hribovske kmetije. Ne pozabimo na starostno strukturo nosilcev in članov kmetij. Kmetje vse prevečkrat niti ne vedo svoje davčne številke ko so na črpalki in tako niso upravičeni do točenja davčno obarvanega goriva.

Sindikat kmetov: »Če na bencinskih črpalkah ne bodo kakovost kmetijskega dizla jamčili z ustreznim certifikatom in odškodninsko odgovornostjo, ga ne bomo točili v svoje traktorje.«

Izpad številnih kmetij do upravičenosti kmetijskega dizla

Sindikat dodaja, da so od upravičenosti za trošarino izpadle številne hribovske kmetije, ki prevažajo hladilnike z mlekom v dolino do zbiralnice z osebnimi avti. Te bo treba vključiti na nek način, da bodo upravičeni do povrnitve trošarine za te prevoze.

Izpadle so tudi vse kmetije, ki imajo v lasti gozdove. Sečnja se opravlja v Sloveniji večinoma z motornimi žagami. Zato bi vse te kmetije morale biti upravičene do vračila dela trošarine za bencin in olje v obliki pavšala glede na površino gozdov.

Številne hribovske kmetije, ki obdelujejo strme travnike ali pašnike (čistilna košnja), kosijo svoje površine s samohodnimi kosilnicami. Njihovo pogonsko gorivo je bencin ali morebiti petrolej. Na sindikatu predlagajo, da se za vse kmetije za površine z nagibom nad 30 % uvede pavšal vračila dela trošarine za bencin.

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 24. Mar 2023 at 13:46

1161 ogledov

Po Sloveniji so potekali protesti kmetov
Kmetje imajo dovolj životarjenja. To pričajo številni, ki so se s svojimi traktorji pridružili vseslovenskemu opozorilnemu protestu.O zahtevah bomo še pisali, prilagamo nekaj fotografij, kako so izgledali protesti na terenu. Poudariti moramo, da so to mirni, dostojni protesti. Ki pa bodo v nekaj tednih prerasli v nekaj velikega, če se ne bo stanje v kmetijstvu popravilo, obljubljajo organizatorji.V bližini Lenarta smo našteli čez 100 traktorjev. Tudi nedaleč stran na drugi lokaciji je bilo podobno.

Thu, 23. Mar 2023 at 07:41

6527 ogledov

Lokacije zbora DANAŠNJIH protestov kmetov
Zdaj je že znano, da se bo v petek po dolgem času organiziral opozorilni shod kmetov. Sindikat kmetov Slovenije podaja lokacije zbora kmetov in kontaktne osebe.Ilirska Bistrica – Florjan Peternelj 041/584-193Ljubljana – Ig – KZ Ig – Franci Hribar 041/867-218Ljubljana C0 – 12.00 zbor pod vasjo Kleče – Pavel Zatler 041/754-425 Trebnje – KZ Trebnje Krka Stanko – Jaki 041/508-892Novo mesto – makadam pri Supernovi – Jernej Redek 031/656 637Bloke Nova vas – Miro Jaklič 040/300-296Kranj – makadamska cesta od avtoceste do rondoja pri Kranju – Janez Kert 040/399-778Tuhinjska dolina – Jerneja Berlec 041/573-710Savinjska dolina (12 lokacij, nadvozi) – Rok Sedminek 041/664-261Slovenske Konjice – Bojan Rečnik 041/206-282Šentjur – Primož Pevec 041/249-224Šmarje pri Jelšah – Rok Terčič Ptuj – Šikole ob obvoznici – Milan Strmšek 041/604-307Ptuj – travnik pri rondoju RANCA – Radko Firbas 041/212-357Maribor – Rado Lobnik 041/848-706Lenart – izvoz iz avtoceste proti Ptuju – Uroš Neudauer 040/536-430Sveti Jurij ob Ščavnici – Grabonoše – Simon Černel 031/602-928Ljutomer – Franc Štih 041/705-071Murska sobota – KGZ Murska sobota – Franc Kučan 051/347-992Še ni dokončno usklajenoKoroška – Slovenj Gradec – Anton Ješovnik 041/324-940Koroška – Dravograd – Matej Brezovnik 031/365-074Primorska – Istra – Pino Klabjan 041/637-220Primorska – Goriška Brda – Dušan Kristančič 041/690-699Postojna – Skočir Sandi, Rafael Dužnik

Wed, 22. Mar 2023 at 14:36

2217 ogledov

Petkov opozorilni protest kmetov
Ekskluzivno objavljamo prva navodila za petkov opozorilni protest kmetov. Ob 11. uri bo sindikat kmetov z nevladnimi organizacijami pred parlamentom prebral zahteve, ki bodo kmetom omogočile dostojno kmetovanje.Sledi!!!Navodila za petkov protest:Kdaj; petek 24. marec 2023 Ura; 13.00Kraj; lokacije po celi Sloveniji, predvsem na nadvozih avtocestZa organizacijo se obrnite na regijske predstavnike Sindikata kmetov Slovenije. Vsi so objavljeni na spletni strani Sindikata pod rubriko ORGANI. Vsak regijski predstavnik ne bo mogel biti prisoten na vseh zborih v njegovi regiji, zato naprošajo, da mu sporočite lokacijo in kontaktno osebo ter njegov mail za posredovanje informacij, v kolikor se boste zbrali na lastno pobudo.Lokacijo zbiranja in vožnje si kmetje na lokalnem območju organizirate po lastni presoji."Pozivamo vse udeležence, da imajo tehnično brezhibne traktorje, vso opremo in seveda vozniško dovoljenje. Udeležba v prometu naj ne ovira lokalnih prebivalcev, saj je opozorilo namenjeno Vladi RS. Bodite strpni s tem boste pokazal kulturo, kmalu bomo vaše sokrajane rabili za podporo."Udeležba na protestu je prostovoljna odločitev posameznika, zato ravnajte po svoji vesti, ne bodite žaljivi in izogibajte se alkoholu.V primeru zbora na mestu je priporočljivo trajanje okoli ene ure.V kolikor se Vlada RS ne bo odzvala na naše zahteve, bomo v naslednjih tednih pristopili k organizaciji vseslovenskega kmečkega shoda v Ljubljani. Za vaše predloge in obvestila sta vam na voljo Anton medved 041/82 60 07Jernej Redek 031/65 66 37

Fri, 17. Mar 2023 at 12:41

3052 ogledov

Oj kmetje, kdo vas sploh še ljubi
Z zaskrbljenostjo smo vstopili v koledarsko pomlad, nič kaj spodbudnih novic niso deležni kmetje. In to velja za vse kmetijske dejavnosti, čeprav je kot vedno največ govora o odkupnih cenah mleka in mesa. Seveda ne moremo mimo neizprosnega uvoza pridelkov in izdelkov živilskopredelovalne industrije in trgovin – vse v želji po čim večjem dobičku, za povrh pa nas od kmetovanja odvrača še nova skupna kmetijska politika, ki je podlegla pritiskom ekstremnih okoljskih organizacij. Ni več pomembno, da se pridela in kaj se pridela, saj se kmete vse bolj opredeljuje kot poceni komunalno službo.Pojdimo po vrsti. Šele čez mesec ali dva se bo vedelo, koliko govejega mesa je bilo naenkrat uvoženega iz Poljske. Mesnopredelovalna industrija je ugotovila, da rejcem preveč plačuje za pitano govedo, zato se je odločila za uvoz mesa, ki je bilo sicer dobre kakovosti, a s tem se je trg »nasitil«. Posledično mladi biki in telice ostajajo pred vrati klavnic. Ponudbe je naenkrat preveč, cena je v 14 dneh padla za pol evra in se sedaj večinoma giblje okrog 4,40 evra za kilogram mesa. Še enkrat se je pokazalo, da je t. i. mesna veriga krhka kot kost kakšnega rahitičnega teleta! Nič bolje ni z odkupno ceno mleka, ki se znižuje po dva centa na mesec. Ker so vedno za podražitve krive kmetove cene pridelkov, bi bilo zdaj pričakovati, da se bodo znižale prodajne cene mleka v trgovinah. Se je kaj takega že kdaj zgodilo? Se je recimo pocenil kruh zaradi nizkih odkupnih cen pšenice?Ja, veletrgovci imajo še več masla za ušesi. Le kako naj si drugače razlagamo, da ima eden od njih meso mladega pitanega goveda brez kosti v akciji po 7,89 evra za kilogram. In to za Izbrano kakovost Slovenija. To pomeni, da je bila žival vzrejena in zaklana pri nas. Ob tem oglašujejo, da jim pošteni partnerski odnosi z dobavitelji omogočajo, da lahko za vrhunsko domače meso zagotavljajo stabilno in pošteno ceno.Narobe svet! Popolno razvrednotenje slovenske kakovosti! To je čisti dumping za privabljanje kupcev v trgovino! Ali pa je uvoženo meso v skladiščih čez noč postalo slovenskega porekla? Je to pošten partnerski odnos, če vemo, da rejec za bika s 400 kilogrami mesa dobi okrog 1850 evrov (skupaj z davkom), potem pa klavnica in trgovina prodata to meso in s tem zaslužita skoraj 2000 evrov! Kmet pa mora kupiti tele, ga rediti, trdo delati ..., na koncu pa dobi le 40 do 45 % od maloprodajne cene mesa tega bika! In za povrh je »pribit na križ«, češ da je on tisti, ki ima drago osnovno surovino, zato je vse v verigi dražje.Lahko se tudi vprašamo, kaj nam je pri govejem mesu sploh prinesla shema Izbrana kakovost Slovenija. Ne vidim nič pozitivnega. S tem da klavnice odkupijo in trgovina proda meso črno-belega goveda po izredno nizki ceni, nismo naredili popolnoma nič. Ali pa da v okviru sheme meso iz uvoza postane kar naenkrat slovensko in se prodaja v okviru taiste sheme!Medtem pa se v priznanih italijanskih restavracijah »mastijo« s kakovostnim mesom naših bikov in telic lisaste ali mesne pasme. Kot kaže, bodo še naprej uhajali čez mejo, saj je našim klavnicam težko plačati 20 centov več za kilogram mesa. Da pa bi potvarjanje preprečili z masnimi bilancami, pa je, kot kaže, le oddaljen sen. Nalijmo si čistega vina – določenim v verigi vzpostavitev bilanc ni v interesu.Anomalij je še več, predvsem je na celi črti padla skupna kmetijska politika s svojim strateškim načrtom. Bili smo na kar nekaj predstavitvah in pri tem žal opazovali brezvoljnost kmetov zaradi novih ukrepov, ki jim bodo naslednjih pet let krojili kmetovanje.Obveze, kontrole, zahteve – to so bile največkrat izrečene besede. Po prvih reakcijah sodeč, to marsikoga ne bo več prizadelo. Nekateri so namreč že odločeni narediti korak dlje. Enostavno prodajajo živino in opuščajo kmetovanje. Kmetje takih pravil oziroma ukrepov ne morejo razumeti.

Fri, 17. Mar 2023 at 11:49

3183 ogledov

Skokovit padec cen govedi, a le pri nas
Če smo še v začetku leta pisali, da je odkupna cena mladega pitanega goveda že nekaj časa tudi pri nas na primerljivi ravni oziroma ne zaostajamo več za njimi toliko kot nekoč v primerjavi z drugimi evropskimi državami, ki so vodilne v vzreji govejega mesa, pa je v zadnjih tednih prišlo do zaskrbljujočega preobrata. Pred tedni so za najbolj ocenjene bike, ki običajno zapustijo Slovenijo, dobili rejci tudi blizu pet evrov za kilogram mesa, po novem pa se je odkupna cena spustila kar na 4,40 EUR za kg mesa!!! Vzrok: uvoz poljske govedine.Žal so se uresničile naše napovedi, ki smo jih objavili pred 14 dnevi. Kot so napovedali, so odkupne cene govedi začele padati. S prvim marcem so odkupne cene nižje za 20 centov po kilogramu mesa. Padle so cene mlade govedi in telic, medtem ko so se za 10 do 20 centov po kilogramu mesa dvignile cene krav. Lahko se zahvalimo predvsem nekaterim mesnopredelovalnim podjetjem, ki so uvozile velike količine mesa iz Poljske, in tudi trgovcem, ki prodajajo »akcijsko« meso. Kako naj si drugače predstavljamo, da je lahko v trgovini mlado goveje meso brez kosti po 7,99 EUR za kilogram. To je načrtno zniževanje slovenskih odkupnih cen goveda. Še bolj pa je slovenske kmete presenetila dumpinška cena mesa stegna brez kosti mladega pitanega goveda. Kar 45 odstotno znižanje mesa Izbrane kakovosti Slovenija na 7,89 EUR za kilogram je posmeh vsemu, za kar so se kmetje trudili in vrsto let plačevali v okviru promocije. To pomeni, da veriga ne deluje in za pričakovati je, da bodo hoteli pri takih ponudbah izsiljevati še nižjo odkupno ceno za mlado pitano govedo.Nemčija: visoka cena vztraja V Nemčiji je število zaklanih govedi iz tedna v teden manjše in če primerjamo številke z lanskim letom, se je skupni zakol zmanjšal za deset odstotkov. Vzrok je bila najprej majhna ponudba bikov, zadnje tedne je ponudba nekoliko večja, povpraševanje je uravnoteženo. Odkupna cena se je zvišala za 3 cente po kilogramu mesa. Pri kravah za zakol se odkupne cene celo občutno dvigajo, in sicer zaradi zelo majhne ponudbe krav celo do 3 cente na teden za kilogram mesa. Povpraševanje je na drugi strani še razmeroma dobro. Le ponudba je že skoraj leto pod dolgoletnim povprečjem.Kako je s ceno mesa ekoloških krav. Doplačilo za ekološke krave iz prireje mleka znaša od 0,10 € do 0,30 EUR za kilogram mesa. To velja vsaj za "velike" klavnice. Pri regionalnih in tradicionalnih ekoloških klavnicah so dodatki običajno višji.Preglednica: Odkupna cena govejega mesa v Nemčiji, od 6. marca 2023 (EUR/kg)Biki – U3 - 5,14-5,19Biki – R3 - 5,09-5,15Biki – O3 - 4,87-4,96Krave – R3, 350 kg - 4,26-4,35Krave – O3, 330 kg - 4,20-4,29Krave – P2, 250 kg- 3,64-3,75

Wed, 15. Mar 2023 at 12:14

2940 ogledov

Najbolj prodajani traktorji v letu 2022
V minulem letu, letu 2022, je bila prodaja traktorjev v Sloveniji na skoraj enakem nivoju kot leto poprej. Za 23 traktorjev manj oz. zmanjšanje trga za 1,7 % bi lahko opredelili kot neznatno nihanje trga, nam je zaupal mag. Marjan Dolenšek iz KGZ Ljubljana.V letu 2022 je bilo prodanih oz. novoregistriranih 1365 novih traktorjev, kar je kot rečeno 23 manj kot v letu 2021, ko je bila ta številka 1388, a še vedno 249 več kot v sedaj že skoraj pozabljenem letu 2020, ki je sledilo začetnemu Covidnemu letu 2019 s prodanimi 1350 novimi traktorji, kar je skoraj enako kot lani. Ta številka z nekaj nihanji navzgor in navzdol je realnost slovenskega trga v zadnjem desetletju, kot bomo videli iz grafa na koncu sestavka. S to številko bi bili v letošnjem letu lahko vsi akterji na slovenskem trgu traktorjev zadovoljni. Povejmo še to, da so v podatkih upoštevani samo »pravi« traktorji, ne pa tudi štirikolesniki, ki so v zadnjih letih lahko homologirani in registrirani tudi kot traktorji.NE SPREGLEJTE ter S KLIKOM NA PASICO POLISTAJTE in NAROČITE.
Teme
težave z novim kmetijskim dizlom kmetijska nafta

Prijatelji

KMEČKI GLASZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Številne težave pri točenju kmetijskega dizla