Vreme Naročite se
Številne težave pri točenju kmetijskega dizla
Sindikat kmetov in Kmetijsko gozdarska zbornica: težav je nepričakovano veliko
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sobota, 7. januar 2023 ob 17:31

Odpri galerijo

Začetek letošnjega leta bi človek pričakoval, da so kmetje pričakali mirno, vsaj brez težav, s katerimi se zadnja leta skoraj redno srečujejo. Pa ni bilo tako. Uvedba kmetijskega dizla oziroma kot so ga komercialno poimenovali KOEL-GK med njimi buri duhove. Kakor slišimo iz njihovih ust, se ga bojijo točiti v svoje traktorje ali pa imajo težave, da ga sploh dobijo na bencinskih črpalkah. Na problematiko so se odzvali na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, pa tudi na Sindikatu kmetov Slovenije kjer poudarjajo, da je težav še več.

V prvih dneh, odkar se je pričel uporabljati kmetijski dizel, je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) prejela številne klice članov, ki jih najbolj skrbita kakovost goriva in dostopnost črpalk, ki ponujajo gorivo za kmetijsko mehanizacijo.

Finančna uprava RS: Davčni organ enolično identifikacijsko oznako, poleg nosilcu kmetijskega gospodarstva, dodeli tudi namestniku in članom kmetijskega gospodarstva. Tako da naj ne bi bilo težav na bencinskih črpalkah s točenjem goriva v traktor za vse člane na kmetiji.

Mnogi pozabili na davčno številko

V prvih dneh uporabe kmetijske nafte smo po poizvedovanjih pri trgovcih ugotovili, da prihaja do težav predvsem zato, ker mnogi pozabijo na svojo davčno številko. To morajo namreč poleg enotne matične številke (EMŠO) sporočiti prodajalcu, ki jih nato poišče v bazi. Enolična identifikacija oznaka (EIO), ki jo je davčni organ dodelil upravičencu, je namreč sestavljena iz davčne številke in zadnjih treh številk EMŠO in ni v obliki kartice, ampak jo mora uporabnik sporočiti trgovcu. Kmetom svetujejo, naj imajo ob nakupu kmetijske nafte vedno pri sebi osebno izkaznico in davčno številko. V sistemu E-davki si lahko tudi natisnejo QR kodo ali jo prenesejo na telefon.

Primeri EIO za fizično osebo, ki za tekoče leto izpolnjuje pogoje za nakup goriva za kmetijstvo:

Janez Novak

Davčna številka: 12345678

EMŠO: 3112900500123

Enolična identifikacijska oznaka (EIO): 12345678123

Uveljavljanje trošarine za pravne osebe in samostojne podjetnike 

Številka EIO je sestavljena iz davčne številke pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika in zadnjih treh številk EMŠA, ki jo določi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za nakup goriva za kmetijstvo.

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik preveri upravičenost za nakup goriva za kmetijstvo z vpisom davčne številke. EIO se pravni osebi in samostojnemu podjetniku posamezniku ne dodeli. Dodeli se fizični osebi, ki jo upravičenec določi za nakup goriva za kmetijstvo, preko zaprtega portala eDavki v okviru vpogleda »NF-KmetDizel - Pregled in urejanje kupcev goriva za kmetijstvo«.

Kakovost goriva

Številne kmete skrbi, ali je gorivo kakovostno in ali lahko ob dolgoročni uporabi poškoduje kmetijsko mehanizacijo. KGZS je v pogovorih z resornim ministrstvom vedno izpostavila skrb glede kakovosti goriva za kmetijstvo in dobila zagotovilo, da gorivo izpolnjuje fizikalno-kemijske lastnosti, kot jih zahteva prenovljeni standard SIST 1011 in standard za dizelska goriva SIST EN590.

KGZS je lani, ob predstavitvi predloga sprememb, naročila laboratorijske analize kakovosti goriva. Vsem večjim prodajalcem kmetijske mehanizacije je poslala vprašanja, ali bodo kakšne težave pri uveljavljanju garancije, če se bo kot gorivo uporabljalo ekstra lahko kurilno olje. Povsod so dobili odgovore, da v kolikor bo gorivo ustrezalo standardom, ne bo težav pri uveljavljanju garancije.

Foto: Land and Forst

Dobili so tudi izpis iz tehnične dokumentacije proizvajalca traktorjev Fendt, kjer je zapisano, da je kot gorivo dovoljeno tudi ekstra lahko kurilno olje, če je to dovoljeno za uporabo v posamezni državi. Prav tako je KGZS naročila primerjalno analizo vzorcev dveh največjih prodajalcev goriva v edinem akreditiranem laboratoriju v državi. Vzeti so bili vzorci dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja. Analize so pokazale, da odstopanj od mejnih vrednosti ni, vsi rezultati so bili skladni z Uredbo o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS št. 74/11, 64/14, 36/18) in s standardom SIST EN 590:2022.

KGZS bo ponovno izvedla analize kmetijskega dizla KOEL-GK in preverila, če gorivo pri prodajalcih ustreza zahtevanim standardom.

Dostopnost goriva

KGZS je Ministrstvo za finance opozarjala, da mora biti prodajna mreža goriva razvejana po vsej državi. Po zagotovilih, ki so jih prejeli, je na voljo na okoli 260 prodajnih mestih po Sloveniji. Možna je tudi dostava goriva na dom. Petrol zagotavlja, da bo do konca januarja gorivo na voljo še na dodatnih 32 prodajnih mestih.

Sindikat kmetov: težav je veliko

Na Sindikatu kmetov Slovenije pravijo, da kmetje nimajo seznamov, katere so tiste črpalke, ki imajo kmetijski dizel, zaposleni na bencinskih črpalkah pa nimajo natančnih navodil za točenje v traktor ali pa kot jih številni točijo v posode.

Številne kmete bega dejstvo, da je gorivo z oznako KOEL GK (Kurilno olje ekstra lahko GK) prilagojeno tako zahtevam za rabo v dizelskih motorjih kot tudi v pečeh za potrebe ogrevanja. Kupcem bo tovrstno gorivo za oba namena uporabe na voljo preko enotnega točilnega mesta. In glede na slab glas kurilnega olja iz preteklosti in seveda tudi zaradi kaznovanja, če ga je kmet uporabljal v traktorjih (zaseg vozila), ga kmetje v nove traktorje sploh ne upajo točit. Še vedno je velika bojazen, da jim ne bo priznana reklamacija v primeru okvar boschovih črpalk za gorivo in če bodo točili obarvano dizelsko gorivo, bodo to počeli na lastno odgovornost.

Največje vprašanje, ki si ga postavlja sindikat kmetov je, ali so na bencinskih črpalkah sploh očistili rezervoarje, kjer je bilo do lani kurilno olje. Prav lahko naj bi samo dolili novi kmetijski dizel na stare zaloge kurilnega olja in v tem primeru bi se zmešale tudi vse skladiščene žveplove spojine pa tudi morebitne usedline, ki bi bile za novejše traktorje vzrok številnih okvar.

Nekateri večji odjemalci kmetijskega goriva, to so večja gospodarska kmetijska podjetja, so s strani prodajalcev goriva že dobila okrožnice, da bodo imeli (davčno) obarvan kmetijski dizel in da bo ta imel ustrezno specifikacijo. Na sindikatu pričakujejo, da bodo te informacije imeli prav na vsaki bencinski črpalki, da bodo kmetje seznanjeni, kaj bodo točili v svoj traktor.

Težave imajo tudi kmetje, ki v bližini nimajo bencinskih črpalk z obarvanim dizlom in si ne delajo zalog goriva na kmetijah, Ti kmetje so do sedaj točili dizel sproti, po novem pa enostavno nimajo dostopa do davčno obarvanega goriva za kmetijsko mehanizacijo, in če točijo običajen dizel, ne morejo več uveljavljati trošarine.

V Sloveniji so območja, ki so slabo pokrita z internetom. Prav tako vsi kmetje niso vešči vpogleda v portal edavki in potekom za pridobitev QR kode. Najpogosteje so to manjše hribovske kmetije. Ne pozabimo na starostno strukturo nosilcev in članov kmetij. Kmetje vse prevečkrat niti ne vedo svoje davčne številke ko so na črpalki in tako niso upravičeni do točenja davčno obarvanega goriva.

Sindikat kmetov: »Če na bencinskih črpalkah ne bodo kakovost kmetijskega dizla jamčili z ustreznim certifikatom in odškodninsko odgovornostjo, ga ne bomo točili v svoje traktorje.«

Izpad številnih kmetij do upravičenosti kmetijskega dizla

Sindikat dodaja, da so od upravičenosti za trošarino izpadle številne hribovske kmetije, ki prevažajo hladilnike z mlekom v dolino do zbiralnice z osebnimi avti. Te bo treba vključiti na nek način, da bodo upravičeni do povrnitve trošarine za te prevoze.

Izpadle so tudi vse kmetije, ki imajo v lasti gozdove. Sečnja se opravlja v Sloveniji večinoma z motornimi žagami. Zato bi vse te kmetije morale biti upravičene do vračila dela trošarine za bencin in olje v obliki pavšala glede na površino gozdov.

Številne hribovske kmetije, ki obdelujejo strme travnike ali pašnike (čistilna košnja), kosijo svoje površine s samohodnimi kosilnicami. Njihovo pogonsko gorivo je bencin ali morebiti petrolej. Na sindikatu predlagajo, da se za vse kmetije za površine z nagibom nad 30 % uvede pavšal vračila dela trošarine za bencin.

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 6. Feb 2023 at 08:10

0 ogledov

Nemčija: sabotaža z gnojevko
Konec tedna je v Nemčiji, v zvezi deželi Hessen, izteklo približno 800 kubičnih metrov gnojevke na sosednjo njivo. Kmetje predvidevajo, da je bilo dejanje narejeno namerno. Po besedah kmeta je tehnična napaka izključena, ker je vretenasti ventil zavarovan s težkimi verigami in ključavnico. Poleg tega so bile razstavljene celotne armature, tako da so lahko v zelo kratkem času ušle velike količine gnojevke. Vidno je, da je bilo uporabljeno težko železno orodje. Fotografije: Volkmarser Freilandeier Hitri prvi ukrepi Vključili so se policisti, gasilci in zavod za vodeno varstvo. Razlito gnojevko so črpali s cisternami in jo odpeljali v okoliške rezervoarje gnojnice. Poleg tega je bil na sosednjem jarku zgrajen zaščitni zid, ki je preprečil odtekanje snovi bližnji potok. Fotografije: Volkmarser Freilandeier

Thu, 2. Feb 2023 at 09:59

559 ogledov

Nizozemska: osamljen primer BSE oziroma bolezen norih krav
BSE (goveja spongiformna encefalopatija) so odkrili pri poginuli 8-letni kravi na jugu Nizozemske. Po podatkih državne preiskovalne agencije Wageninger Bioveterinary Research (WBVR) je to atipična različica, znana tudi kot "starostna BSE". Ta različica se lahko pojavi spontano in ni posledica hranjenja živalske moke. Zadnji primer so na Nizozemskem zabeležili leta 2011. V Nemčiji so to obliko nazadnje odkrili leta 2021 pri 14-letni kravi na Bavarskem. Farmo, kjer so med rutinskim pregledom odkrili bolno kravo, so preventivno zaprli. Izločenih in pregledanih je bilo še 13 drugih živali. Vključno z neposrednimi potomci in živalmi, ki bi lahko prejele enako krmo v prvem letu življenja. Po besedah nizozemskega ministra za kmetijstvo Pieta Adema je bil cilj preprečiti živalim z možnim tveganjem za BSE vstop v prehranjevalno verigo. Rezultat dosedanjih preiskav je: Bolezen ni sprožila živalska krma, ampak naravni vzrok. Zelo verjetno gre za osamljen primer. Če bi namesto atipične različice ugotovili klasično različico bolezni norih krav, bi morali sprejeti določene ukrepe za varnost hrane. BSE je bila prvič odkrita v Veliki Britaniji leta 1986, od koder se je razširila v druge države. Pokončali so 180 tisoč okuženega goveda. Od takrat obstajajo rutinski pregledi, ki jih predpisuje EU za starejše govedo, ki je bilo zaklano ali poginulo na kmetiji. Kaj je atipična BSE? Poleg klasične BSE obstaja tudi atipična BSE. Medtem ko je klasično BSE povzročilo krmljenje goveda z nezadostno obdelanimi maščobami in beljakovinami prežvekovalcev, ki vsebujejo prionske beljakovine, se atipična BSE le redko pojavi spontano pri starejših živalih. Slovenija V Sloveniji je bil zadnji primer bolezni BSE zabeležen leta 2015 na kmetiji na Dolenjskem pri 12 let stari kravi. Pred tem so zabeležili osem primerov BSE pri nas, predzadnji je bil leta 2007. Vsi primeri so pokazali sliko klasične bolezni BSE. Slovenija ima od maja leta 2013 status države z zanemarljivim tveganjem za BSE. Ugotovljen sum na BSE pomeni, da vzpostavljen sistem zgodnjega odkrivanja bolezni, ki ga izvaja UVHVVR in z njo povezane službe, deluje in s tem zagotavlja varno okolje za rejce živali ter zagotavlja varovanje zdravja potrošnikov.  

Fri, 27. Jan 2023 at 14:56

1055 ogledov

Argentina: Chango za male njivice in vrtičke
Patentirani Chango naj bi zlasti malim lastnikom parcel, vrtičkarjem omogočil dostop do mehanizacije. Koncept pogona je zanimiv: vse komponente so razporejene znotraj velikega glavnega kolesa. (Foto: Inta) Bencinski motor z delovno prostornino 0,2 l in 1,5 KM zagotavlja pogon preko preprostega zobniškega prenosa, ki se neposredno poveže z notranjim obročem glavnega kolesa.Poleg tega se lahko stacionarne naprave, kot so sekalniki za krmo, poganjajo tudi preko bočno nameščene priključne gredi. Za delo na terenu je Chango opremljen z okvirjem za pritrditev orodja, kot je enobrazdni plug, ki podpira tudi obe stranski oporni kolesi. Nastavke lahko namestite tudi na sprednjo stran. Trenutno se išče partner za industrijsko proizvodnjo Changa.

Fri, 27. Jan 2023 at 07:45

2364 ogledov

Nov začetek termina za vnos subvencijskih vlog
Letos bodo spremembe pri terminu oddajanja subvencijskih vlog. Z 31. marcem 2023 se bo začela nova kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije iz novega programskega obdobja 2023-2027. Vloge morajo kmetovalci oddati do 10. julija 2023.  Generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Maša Žagar je v oddaji Slovenska dežela na Radiu Ognjišče povedala, da je temelj za to odločitev želja, da se vse novosti v ukrepih Skupne kmetijske politike, ki z letošnjim letom stopa v novo obdobje vsem deležnikom dobro predstavi. »Želimo, da se vse novosti v resnici zelo dobro predstavijo, da se izvede vsa usposabljanja, da se svetovalna služba primerno usposobi, da je dovolj informacij, da je dovolj časa za absorbcijo vseh teh novih informacij...« Elektronski vnos vlog za ukrepe nove kmetijske politike bo tako potekal od 31. marca do 10. julija letos. Žagarjeva dodaja, da na kmetijskem ministrstvu želijo, da bo po sprejetju pravnih podlag na voljo še nekaj časa, tudi za pisne odgovore in dodatna pojasnila vsem zainteresiranim, še posebej pa kmetijskim svetovalkam in svetovalcem, ki bodo te ukrepe pojasnjevali in predstavljali kmetom. »Vprašanj je res veliko, tako da nam se je zdelo ključno, da se da terenu in vsem nam še nekaj časa. Gre res za izjemno leto, za izjemno zahtevno obdobje izvajanja novega Strateškega načrta Skupne kmetijske politike in ker je to v domeni države, smo se letos tako odločili,« še za Radio Ognjišče pojasnjuje generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na MKGP Maša Žagar.

Thu, 26. Jan 2023 at 13:16

6822 ogledov

Švica: traktorska nesreča zaradi pluga
Iz Švice poročajo o nesreči traktorista, ki je s svojim novim traktorjem Fendtom imel bližnje srečanje s kamionom. Kaj se je zgodilo. Po prvih ugotovitvah je plug, priklopljen na traktor, med hitro vožnjo po cesti zanihal in ob zavijanju je z njim zapel ob nasproti vozeč tovornjak. Plug se je zagozdil in traktor prevrnil na bok.34-letnega traktorista so odpeljali na pregled v bolnišnico. Nastala je materialna škoda.

Wed, 25. Jan 2023 at 12:45

2335 ogledov

Nebodigatreba - živinoreja  
Živina na paši spada med najlepše prizore našega podeželja, pa vendar niso vsi takega mnenja. Govedo namreč po mnenju številnih ekstremnih okoljskih in veganskih organizacij ter tudi proti kmetom naravnanih vlad predstavlja globalno grožnjo. Grožnjo, ki lahko dolgoročno povzroči izumrtje človeške rase. Zadnje tedne so posebej nastrojeni proti »uničujoči« živinoreji. To je malo grob uvod, ki pa ni daleč od realnosti. Tudi zato, ker se vsakodnevno srečujemo z zapisi pa tudi s pripravo zakonodaje, ki živinorejcem povzroča vse več skrbi. Namesto da bi bili vsi kmetom hvaležni, ker pridelujejo hrano in skrbijo za poseljeno podeželje in ohranjanje kulturne krajine, se jih javno označuje kot drugega največjega onesnaževalca tal in ozračja, krivca za izgubo biotske raznovrstnosti in največjega porabnika vode nasploh. Poleg onesnaževanja tal, vode, izpuščanja metana in ogljikovega dioksida, kar vse se pripisuje kmetom, pridelujejo tudi meso in mleko, ki sta »zdravju škodljiva«. To smo že večkrat slišali od doktorjev, strokovnjakov in tudi politikov najvišjega državnega vrha. Nič čudnega, da potem mnogi temu samo brezglavo sledijo. »Mleko in meso sta strup za telo, govedoreja pa nepotrebna dejavnost. Če bi vsi prebivalci Slovenije zmanjšali porabo govedine za 1 kg, bi za toliko zmanjšali ogljični odtis, kot da umaknemo iz cest 70 tisoč avtomobilov« Takšne in podobne so izkrivljene izjave, na katere pa žal mnogi nasedajo. Bomo morali postati herbivori, kot se strokovno naziva rastlinojedce? Nekateri dogodki kažejo, da smo na poti k temu. Veganske organizacije vdirajo v hleve, skrivaj snemajo v klavnicah, pred mesnicami prirejajo proteste ter tako ljudi odvračajo od nakupov. To seveda za politične predstavnike ni kaznivo, celo priporočljivo je. Nenazadnje je meso »zdravju škodljivo« in če ga ne bomo več jedli, bomo postali boljša družba, ki skrbi za čisto okolje. Zagonska podjetja se pripravljajo na prihodnost. Prav te dni so javnosti pokazali svoj izum - meso iz rastlinskih beljakovin. Med tremi kosi ga je nemogoče prepoznati, ima okus po mesu in tudi pri peki se obnaša kot meso – naredi slastno skorjico. Ampak, zakaj mora imeti rastlinski izdelek izgled mesa? Saj so učili, da je meso škodljivo za zdravje. Zakaj so potrebne rastlinske pleskavice in čevapčiči? Ker imamo vsi v sebi zasidrano nostalgijo po mesu! Možgane pa mnogi oprane! Kako si lahko drugače razlagamo aplavz v Državnem zboru, ko je nasprotnik kmetovanja pozval, naj se pri nas preneha z živinorejo, zapuščene hleve pa uporabi za pridelavo gob. Po njegovem mnenju so zaposleni v klavnicah zapiti nasilneži, otroci pa imajo življenjske travme, ker so priča kolinam na domačih kmetijah. Dnevno prebiramo pretirane zapise, da okoljevarstveniki že dalj časa opozarjajo, da je uživanje mesa – še posebej govedine – slabo za naš planet oziroma za segrevanje ozračja in ogljični odtis. Metan, ki ga krave proizvajajo med prebavljanjem krme, naj bi bil celo veliko nevarnejši toplogredni plin kot ogljikov dioksid, ki ga v zrak izpuščamo s sežiganjem fosilnih goriv. Po podatkih Svetovne meteorološke organizacije se je koncentracija metana povečala za 262 % glede na leto 1750. Pretirani so tudi podatki, da okoli 40 % globalnih emisij metana prispeva govedoreja oziroma okoli 1,4 milijarde govedi, ki se jih po svetu redi za prehrano ljudi. Zato znanstveniki že svetujejo, naj se kravam pripravlja poseben krmni obrok, ki bo spodbujal rast bakterij, ki ne proizvajajo toliko metana. Tako naj bi zmanjšali izpuste za 50 %. V Nemčiji pa »umne glave« predlagajo bolj enostavno različico, in sicer zmanjšanje staleža govedi za polovico. Čaka se še odgovore bruseljskih uradnikov, ki v pisarnah neutrudno pripravljajo in na hitro sprejemajo zakonodajo. Najbrž bo tudi za krave sprejetega nekaj v smeri namestitve katalizatorjev, ki bodo lovili nastali metan ob izrigavanju in … Če pa to ne bo mogoče, pa se bo po vzoru Nove Zelandije zaračunavalo emisije metana za rejne živali. Da se to obeta, potrjujejo tudi razmišljanja vlad na Danskem in v Nemčiji, saj naj bi tako lažje in hitreje postale podnebno nevtralne in izpolnile cilj do leta 2050. Omejitev za živinorejo bo zagotovo več. V prvi vrsti si lahko obetamo vse manj evropskih plačil za rejo živali. Ob visokih stroških repromateriala se lahko uresničijo napovedi, da bo odkupna cena mesa in mleka padla … Težave so s sosedi, ki jim smrdi gnojevka, moti hrup in umazane ceste. Kmet pa je žal za mnoge le še nebodigatreba, ki je po naključju umeščen v podeželje, ker so že njegovi predniki živeli in kmetovali tam. Je mogoče, da prišleki iz mest celo slavijo zmago, ko kakšna kmetija v njihovi bližini »ugasne«?
Teme
težave z novim kmetijskim dizlom kmetijska nafta

Zadnji komentarji

Prijatelji

KMEČKI GLASZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Številne težave pri točenju kmetijskega dizla