Vreme Naročite se
Številne težave pri točenju kmetijskega dizla
Sindikat kmetov in Kmetijsko gozdarska zbornica: težav je nepričakovano veliko
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sobota, 7. januar 2023 ob 17:31

Odpri galerijo

Začetek letošnjega leta bi človek pričakoval, da so kmetje pričakali mirno, vsaj brez težav, s katerimi se zadnja leta skoraj redno srečujejo. Pa ni bilo tako. Uvedba kmetijskega dizla oziroma kot so ga komercialno poimenovali KOEL-GK med njimi buri duhove. Kakor slišimo iz njihovih ust, se ga bojijo točiti v svoje traktorje ali pa imajo težave, da ga sploh dobijo na bencinskih črpalkah. Na problematiko so se odzvali na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, pa tudi na Sindikatu kmetov Slovenije kjer poudarjajo, da je težav še več.

V prvih dneh, odkar se je pričel uporabljati kmetijski dizel, je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) prejela številne klice članov, ki jih najbolj skrbita kakovost goriva in dostopnost črpalk, ki ponujajo gorivo za kmetijsko mehanizacijo.

Finančna uprava RS: Davčni organ enolično identifikacijsko oznako, poleg nosilcu kmetijskega gospodarstva, dodeli tudi namestniku in članom kmetijskega gospodarstva. Tako da naj ne bi bilo težav na bencinskih črpalkah s točenjem goriva v traktor za vse člane na kmetiji.

Mnogi pozabili na davčno številko

V prvih dneh uporabe kmetijske nafte smo po poizvedovanjih pri trgovcih ugotovili, da prihaja do težav predvsem zato, ker mnogi pozabijo na svojo davčno številko. To morajo namreč poleg enotne matične številke (EMŠO) sporočiti prodajalcu, ki jih nato poišče v bazi. Enolična identifikacija oznaka (EIO), ki jo je davčni organ dodelil upravičencu, je namreč sestavljena iz davčne številke in zadnjih treh številk EMŠO in ni v obliki kartice, ampak jo mora uporabnik sporočiti trgovcu. Kmetom svetujejo, naj imajo ob nakupu kmetijske nafte vedno pri sebi osebno izkaznico in davčno številko. V sistemu E-davki si lahko tudi natisnejo QR kodo ali jo prenesejo na telefon.

Primeri EIO za fizično osebo, ki za tekoče leto izpolnjuje pogoje za nakup goriva za kmetijstvo:

Janez Novak

Davčna številka: 12345678

EMŠO: 3112900500123

Enolična identifikacijska oznaka (EIO): 12345678123

Uveljavljanje trošarine za pravne osebe in samostojne podjetnike 

Številka EIO je sestavljena iz davčne številke pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika in zadnjih treh številk EMŠA, ki jo določi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za nakup goriva za kmetijstvo.

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik preveri upravičenost za nakup goriva za kmetijstvo z vpisom davčne številke. EIO se pravni osebi in samostojnemu podjetniku posamezniku ne dodeli. Dodeli se fizični osebi, ki jo upravičenec določi za nakup goriva za kmetijstvo, preko zaprtega portala eDavki v okviru vpogleda »NF-KmetDizel - Pregled in urejanje kupcev goriva za kmetijstvo«.

Kakovost goriva

Številne kmete skrbi, ali je gorivo kakovostno in ali lahko ob dolgoročni uporabi poškoduje kmetijsko mehanizacijo. KGZS je v pogovorih z resornim ministrstvom vedno izpostavila skrb glede kakovosti goriva za kmetijstvo in dobila zagotovilo, da gorivo izpolnjuje fizikalno-kemijske lastnosti, kot jih zahteva prenovljeni standard SIST 1011 in standard za dizelska goriva SIST EN590.

KGZS je lani, ob predstavitvi predloga sprememb, naročila laboratorijske analize kakovosti goriva. Vsem večjim prodajalcem kmetijske mehanizacije je poslala vprašanja, ali bodo kakšne težave pri uveljavljanju garancije, če se bo kot gorivo uporabljalo ekstra lahko kurilno olje. Povsod so dobili odgovore, da v kolikor bo gorivo ustrezalo standardom, ne bo težav pri uveljavljanju garancije.

Foto: Land and Forst

Dobili so tudi izpis iz tehnične dokumentacije proizvajalca traktorjev Fendt, kjer je zapisano, da je kot gorivo dovoljeno tudi ekstra lahko kurilno olje, če je to dovoljeno za uporabo v posamezni državi. Prav tako je KGZS naročila primerjalno analizo vzorcev dveh največjih prodajalcev goriva v edinem akreditiranem laboratoriju v državi. Vzeti so bili vzorci dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja. Analize so pokazale, da odstopanj od mejnih vrednosti ni, vsi rezultati so bili skladni z Uredbo o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS št. 74/11, 64/14, 36/18) in s standardom SIST EN 590:2022.

KGZS bo ponovno izvedla analize kmetijskega dizla KOEL-GK in preverila, če gorivo pri prodajalcih ustreza zahtevanim standardom.

Dostopnost goriva

KGZS je Ministrstvo za finance opozarjala, da mora biti prodajna mreža goriva razvejana po vsej državi. Po zagotovilih, ki so jih prejeli, je na voljo na okoli 260 prodajnih mestih po Sloveniji. Možna je tudi dostava goriva na dom. Petrol zagotavlja, da bo do konca januarja gorivo na voljo še na dodatnih 32 prodajnih mestih.

Sindikat kmetov: težav je veliko

Na Sindikatu kmetov Slovenije pravijo, da kmetje nimajo seznamov, katere so tiste črpalke, ki imajo kmetijski dizel, zaposleni na bencinskih črpalkah pa nimajo natančnih navodil za točenje v traktor ali pa kot jih številni točijo v posode.

Številne kmete bega dejstvo, da je gorivo z oznako KOEL GK (Kurilno olje ekstra lahko GK) prilagojeno tako zahtevam za rabo v dizelskih motorjih kot tudi v pečeh za potrebe ogrevanja. Kupcem bo tovrstno gorivo za oba namena uporabe na voljo preko enotnega točilnega mesta. In glede na slab glas kurilnega olja iz preteklosti in seveda tudi zaradi kaznovanja, če ga je kmet uporabljal v traktorjih (zaseg vozila), ga kmetje v nove traktorje sploh ne upajo točit. Še vedno je velika bojazen, da jim ne bo priznana reklamacija v primeru okvar boschovih črpalk za gorivo in če bodo točili obarvano dizelsko gorivo, bodo to počeli na lastno odgovornost.

Največje vprašanje, ki si ga postavlja sindikat kmetov je, ali so na bencinskih črpalkah sploh očistili rezervoarje, kjer je bilo do lani kurilno olje. Prav lahko naj bi samo dolili novi kmetijski dizel na stare zaloge kurilnega olja in v tem primeru bi se zmešale tudi vse skladiščene žveplove spojine pa tudi morebitne usedline, ki bi bile za novejše traktorje vzrok številnih okvar.

Nekateri večji odjemalci kmetijskega goriva, to so večja gospodarska kmetijska podjetja, so s strani prodajalcev goriva že dobila okrožnice, da bodo imeli (davčno) obarvan kmetijski dizel in da bo ta imel ustrezno specifikacijo. Na sindikatu pričakujejo, da bodo te informacije imeli prav na vsaki bencinski črpalki, da bodo kmetje seznanjeni, kaj bodo točili v svoj traktor.

Težave imajo tudi kmetje, ki v bližini nimajo bencinskih črpalk z obarvanim dizlom in si ne delajo zalog goriva na kmetijah, Ti kmetje so do sedaj točili dizel sproti, po novem pa enostavno nimajo dostopa do davčno obarvanega goriva za kmetijsko mehanizacijo, in če točijo običajen dizel, ne morejo več uveljavljati trošarine.

V Sloveniji so območja, ki so slabo pokrita z internetom. Prav tako vsi kmetje niso vešči vpogleda v portal edavki in potekom za pridobitev QR kode. Najpogosteje so to manjše hribovske kmetije. Ne pozabimo na starostno strukturo nosilcev in članov kmetij. Kmetje vse prevečkrat niti ne vedo svoje davčne številke ko so na črpalki in tako niso upravičeni do točenja davčno obarvanega goriva.

Sindikat kmetov: »Če na bencinskih črpalkah ne bodo kakovost kmetijskega dizla jamčili z ustreznim certifikatom in odškodninsko odgovornostjo, ga ne bomo točili v svoje traktorje.«

Izpad številnih kmetij do upravičenosti kmetijskega dizla

Sindikat dodaja, da so od upravičenosti za trošarino izpadle številne hribovske kmetije, ki prevažajo hladilnike z mlekom v dolino do zbiralnice z osebnimi avti. Te bo treba vključiti na nek način, da bodo upravičeni do povrnitve trošarine za te prevoze.

Izpadle so tudi vse kmetije, ki imajo v lasti gozdove. Sečnja se opravlja v Sloveniji večinoma z motornimi žagami. Zato bi vse te kmetije morale biti upravičene do vračila dela trošarine za bencin in olje v obliki pavšala glede na površino gozdov.

Številne hribovske kmetije, ki obdelujejo strme travnike ali pašnike (čistilna košnja), kosijo svoje površine s samohodnimi kosilnicami. Njihovo pogonsko gorivo je bencin ali morebiti petrolej. Na sindikatu predlagajo, da se za vse kmetije za površine z nagibom nad 30 % uvede pavšal vračila dela trošarine za bencin.

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 29. Apr 2023 at 18:54

1083 ogledov

Specialni traktor Frutteto 80 S/V Classic
Podjetje Same je pred kratkim predstavilo nov specialni traktor v segmentu vinogradniško-sadjarskih traktorjev in predstavlja izvedbo sodobnega traktorja v klasični izvedbi, namenjenega uporabi predvsem v vinogradih in sadovnjakih, zaradi ozkega koloteka pa tudi v komunalne in splošne namene, kjer ni veliko manevrskega prostora in potrebujemo ozek traktor. Novi Same Frutteto 80 S/V Classic bo tako na voljo številnim, ki potrebujejo storilen traktor. V Sloveniji je podjetje Trakom, d. o. o., iz Zadobrove zastopnik za traktorje Same.Novi traktorji Frutteto 80 S/V Classic so bili posebej zasnovani, da je na voljo specializiran stroj z nizkimi nakupnimi in delovnimi stroški, hkrati pa zagotavljajo odlično tehnologijo v preprostih, praktičnih in zelo funkcionalnih traktorjih. Kompaktni in enostavni za uporabo, imajo delovno širino od 117 do 163 cm, na voljo pa so s kabino in v različici platforme z zložljivim lokom. Na voljo je hidravlični inverter, tristopenjski menjalnik Powershift in predvsem inovativna prednja os ActiveDrive z neodvisnimi osmi in prilagodljivim hidropnevmatskim vzmetenjem.Motor Frutteto 80 Classic je zamišljen v eni sami motorni različici 75 KM, ki ne potrebuje imeti AdBlue sistemaTraktor ima popolnoma nov trivaljni motor FARMotion s posameznimi oziroma ločenimi valji z elektronskim krmiljenjem neposrednega vbrizga goriva s skupnim vodom (angl. Common Rail), ki omogoča visok tlak vbrizga goriva. Motorji so turbinsko polnjeni s hlajenjem polnilnega zraka in elektromagnetnim Visco ventilatorjem hladilnega sistema. Največjo moč dosežejo pri 2.200 vrt./min. Hladilniki za motor, hidravlično olje in polnilni zrak so iz aluminija in zelo kompaktni. Zalogovnik za gorivo ima prostornino 55 litrov (35 litrov v primeru da ima vgrajeno sprednjo hidravliko) nameščen pod pokrovom motorja (pred hladilniki) ter kot opcija dodatni 40 litrski zalogovnik nameščen pod kabino/platformo. V traktor je vgrajen 3-valjni motor (največja moč 76 KM), s prostornino 2887 m3. Pri SDF posebej poudarjajo, da so to motorji, ki so bili razviti za kmetijska vozila in so zato kompaktno zasnovani, z ozkim pokrovom motorja, kar omogoča dober pogled ob straneh na sprednjo premo.MenjalnikZa svoje traktorje Frutteto 80 Classic SAME uporablja izključno menjalnike, ki so izrecno namenjeni tej kategoriji strojev. Popolnoma sinhroniziran 3-stopenjski menjalnik s petimi prestavami je standardno vgrajen, kar vam omogoča 30+15 razmerij (možnost 30+30 ali 45+45). Namesto razdelilnika je možno zahtevati modul s 3 stopnjami, ki se lahko vklapljajo pod obremenitvijo in elektrohidravlični PowerShuttle. Ta lahko nastavi na 5 različnih stopenj odzivnosti in vključuje tudi priročno funkcijo Stop&Go (za zaustavitev in ponovni zagon traktorja brez uporabe pedala sklopke) in funkcijo ComfortClutch, ki omogoča menjavanje prestav s pritiskom na priročni gumb na prestavni ročici. Vsi modeli dosežejo 40 km/h, modela Frutteto 80 Classic in Frutteto 80 S Classic pa lahko potujeta z največjo hitrostjo pri zmanjšanih vrtljajih motorja. Najnižja hitrost je med 205 in 246 m/h (odvisno od različice).Hidravlično dvigaloFrutteto 80 Classic ima močan hidravlični sistem z ločenim krmilnim krogom. Ena črpalka je namenjena izključno krmiljenju in pomožnim storitvam, medtem ko ima tista, ki je rezervirana za hidravlično dvigalo in hidravlične razdelilnike, standardni pretok 54 l/min, možnost izbire 64 l/min s sistemom dvojne črpalke. K opremi spada še elektronsko krmiljenje dvigala, katerega zmogljivost znaša kar 2600 kg pri verziji S in V in 2800 kg pri verziji F. Sprednje hidravlično dvigalo ima dvižno silo 1500 kilogramov. Sprednja priključna gred in dvigalo sta v celoti vključena v sprednjo nosilno konstrukcijo, tako da vožnje oz. zavijanja ne motijo nobene dodatne nosilne roke. Tudi hidravlični ventili so vgrajeni v konzolo. Standardno so na zadnji strani nameščeni trije dvojno delujoči hidravlični razdelilniki z ventilom za regulacijo pretoka in prostim povratnim vodom, medtem ko je možno nadgraditi do 4 spojke in prosti povratni vod v srednjem položaju. Vklop zadnje priključne gredi je elektro-hidravličen, na razpolago so tri hitrosti vrtljajev (540, 540E in 1000).KabinaOriginalno zvočno izolirana kabina je obdana z oblogami, ki zmanjšujejo hrup v delovnem prostoru voznika, in je ogrevana ter ima klimatsko napravo, popolnoma nov sedež ima pnevmatsko vzmetenje in varnostni pas. Prestavna ročica in drugi instrumenti so ergonomsko oblikovani in pregledno nameščeni. Položaj volana je mogoče spreminjati. K izboljšanem udobju voznika prispeva Hydro Silent-Blocks vzmetenje.Inovativna krmilna programska oprema vključuje serijsko funkcijo Anti-Dive, ki prepreči pogrezanje sprednjega dela pri zaviranju in občutno zmanjša zavorno pot. Vključuje tudi funkcijo za preprečevanje prevračanja, ki samodejno prilagodi togost vzmetenja za optimizacijo stabilnosti traktorja in oprijema na cesti med ovinki. Elektrohidravlično aktiviranje štirikolesnega pogona in 100-odstotna zapora diferenciala sta standardna in zagotavljata popoln oprijem na vseh terenih. Kot je značilno za specializirane traktorje.Kabina je pritrjena na teh štirih posebnih visečih nosilcih z vgrajeno hidravlično tekočino, ki zmanjša tresljaje, ki se iz šasije prenašajo na kabino traktorja. S tem se zmanjšajo tako hrup kot tudi vibracije na voznika traktorja. Izbira posebnih blatnikov za namestitev visokih, 28-colskih koles ali nizkih, 24-colskih, je ponujena kot možnost.Poleg standardne opreme se lahko traktor dopolni s konvencionalno premično sprednjo osjo ali novim hidropnevmatskim sistemom Active Drive, neodvisnim sistemom prednjega vzmetenja z aktivnim nadzorom. Imamo možnost namestitve namenske elektronske krmilne enote, ki nenehno prilagaja »nežnost« vzmetenja za vsako posamezno kolo. Vse različice imajo elektrohidravlično upravljanje diferenciala.

Sat, 29. Apr 2023 at 18:40

1870 ogledov

Živalska policija bo razvrednotila veterinarski poklic
Poslanci koalicije so pred kratkim v Državni zbor RS vložili predlog novele zakona o zaščiti živali. Ta med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali in vzpostavitev obveznega internega video nadzora v klavnicah. Predlog novele zakona prinaša med drugim uveljavitev obveznega označevanja mačk, zakonsko osnovo za vzpostavitev mobilnih klavnic, popolno prepoved privezovanja psov, opredelitev mučenja živali kot hude malomarnosti, vzpostavitev videonadzora v klavnicah.Z novelo bi predlagatelji prav tako društvom, ki so na podlagi omenjenega zakona pridobila naziv delovanja v javnem interesu na področju zaščite živali, omogočili aktivno sodelovanje pri svetovanju skrbnikom živali in sodelovanje z nadzornimi organi v primeru ugotovljenih nepravilnosti, tako da se imenuje pooblaščene svetovalce za zaščito živali.Pooblaščeni svetovalec bo lahko pri kmetu, pri katerem bo zaznal nepravilno ravnanje ali kršitve pri reji živali, fotografiral nepravilnosti, ga pozval k pravilnemu ravnanju. V primeru neodzivnosti ali nadaljevanja kršitev bo podal prijavo v reševanje upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo. Uradni veterinar lahko uporabi zbrane dokaze in izjave pooblaščenega svetovalca v inšpekcijskem postopku. V primeru suma mučenja žvali, ko je ogroženo življenje živali, pa bo pooblaščeni svetovalec imel še več pristojnosti. Nemudoma bo lahko obvestil pristojni organ za veterinarstvo, ki v roku 24 ur oziroma prvi delovni dan po preteku roka obvesti pooblaščenega svetovalca o ugotovitvah in nadaljnjih ukrepih.Pooblaščeni svetovalec je lahko vsaka polnoletna oseba, ki je državljan Republike Slovenije in izpolnjuje dodatne pogoje:- ima najmanj srednješolsko izobrazbo,- je najmanj tri leta aktiven član nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali,- ima opravljeno 40 urno usposabljanje iz biologije, fiziologije, obnašanja in zdravstvenega varstva živali, ter predpisov, ki urejajo zaščito živali in predpisov, ki urejajo postopke inšpekcijskega nadzora in prekrškovne postopke. Po predavanjih mora opraviti izpit za pooblaščenega svetovalca Kandidat, ki je uspešno opravil izpit, z imenovanjem pridobi izkaznico, ki jo izda upravni organ, pristojen za veterinarstvo. Izkaznica velja pet let. Po preteku mora pooblaščeni svetovalec za ponovno imenovanje opraviti usposabljanje.Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam je posredovalo podatke koliko rejnih domačih živali (govedo, konji, prašiči) je bilo letno odvzetih rejcem v zadnjih petih letih zaradi slabega ravnanja z njimi? Za primerjavo smo želeli tudi število odvzetih hišnih ljubljenčkov (psi, mačke ...).Odgovor je naslednji: »V triletnem obdobju od 2018-2020 je bilo skupno 528 odvzemov rejnih živali in hišnih ljubljenčkov. To pomeni, da je bilo v povprečju odvzetih 175 živali na leto. Že leta 2021 je številka narasla na 269 živali. Še višje število je bilo lani, in sicer že 534 živali. Da imamo bolj natančen pregled; odvzetih je bilo 231 rejnih živali in 303 hišnih ljubljenčkov. V prvem tromesečju letošnjega leta je bilo skupno odvzetih 132 živali, in sicer: 75 govedi, dve drobnici in 55 hišnih ljubljenčkov.Kmetje strogo proti pooblaščencemPred kratkim smo že objavili mnenje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki se opozarja da bo z vstopom na zasebno lastnino in zbiranjem dokazov (fotografiranje) šlo za hud poseg v zasebnost. Glede na kratko usposobljenost svetovalcev in aktivistično držo nekaterih društev za zaščito živali je upravičena skrb, da bodo pogosto prekoračena pooblastila in tudi neutemeljeno poseganje v zasebnost skrbnika živali. Po mnenju KGZS je sporno, da bo zakon omogočal pooblaščenim svetovalcem zbiranje dokazov in njihovo uporabo v uradnih inšpekcijskih postopkih.Tudi na Sindikatu kmetov Slovenije so strogo proti sprejetju takšnega zakona, ki bi nadzoroval kmete iz strani nevladnih organizacij. To bi bilo veliko ponižanje za slovenskega kmeta, saj se prav oni v prvi vrsti zavzemajo za zaščito živali in ostro obsojajo kakršnokoli mučenje živali.Nesprejemljivo in nedopustno je, da zakon predvideva, da bi živinorejske kmetije postale poligon za izživljanje tako imenovanih aktivistov – »pooblaščenih svetovalcev za zaščito živali«, ki naj bi na osnovi 40 urnega tečaja presojali pravilnost oskrbe živali v oskrbi rejcev. S tem se popolnoma degradirali znanje in izkušnje rejcev ter ostale stroke, ki vsakodnevno z vso odgovornostjo in velikimi napori skrbijo za njihove živali. Tudi veterinarji proti sprejetju noveleNe le Veterinarska zbornica, tudi Veterinarska fakulteta in temu se pridružuje še Biotehniška fakulteta, so odločno proti sprejetju novele zakona. Poudarjajo, da niso bili vključeni pri pripravi predmetne novele zakona. Skrb za zdravje in dobro počutje živali je za rejce domačih živali ena najpomembnejših prioritet dobre živinorejske prakse že o nekdaj. Rejec je tisti, ki si najbolj želi imeti v svoji črede zdrave, vitalne in nepoškodovane živali, saj le take omogočajo gospodarno rejo in prirejo.Dodajajo, da je nesprejemljivo, da bi nadzor na živinorejskih kmetijah vršile osebe, ki jih predmetna novela zakona imenuje »pooblaščeni svetovalci za zaščito živali«, ki imajo opravljen 40 urni tečaj iz predmetne tematike. S takim pristopom je predlagatelj predmetne novele zakona razvrednotil kompetence tako rejcev kot celotne kmetijske stroke.----------Uradni veterinar mora zaključiti 6 letni študij na Veterinarski fakulteti, imeti mora 5 let delovnih izkušenj in nato opraviti še izpit za inšpektorja, da postane prekrškovni organ. Da je odgovoren in pooblaščen, da samostojno presoja vse dokaze in vsakega posebej, da ugotovi, katera dejstva se štejejo za dokazana. Diktirati inšpektorju, kaj bo štel za dokazano in kako bo presojal dokaze, je nezakonit poseg v inšpekcijski postopek. Čemu je torej namenjen nadzor tričlanske komisije s pooblaščencem z najmanj srednješolsko izobrazbo in 40 urnim usposabljanjem? Po našem mnenju gre za presedan, ki je v neskladju s pravnim redom Republike Slovenije in predstavlja očitno degradacijo in je znak nespoštovanja do veterinarske stroke, pravijo na Veterinarski zbornici.Kmetje so zgroženiMladi kmet Nejc Borovnik iz Lokovice pri Šoštanju pravi, da bo kmalu dejstvo, da če si kmet, si vreden manj kot nič. Z uvedbe t.i. živalske policije, ki bi ga izvajali posamezniki na podlagi 40 (!!!) urnega tečaja in presojali o ustrezni oskrbi živali, popolnoma degradirajo znanje in izkušnje kmetov, ki jih nabirajo dobesedno vse življenje. Kmet zna sredi spanja po tonu mukanja določiti ali je krava ogrožena ali pa se morda samo poja. To se lahko naučiš samo skozi življenje na kmetiji in zavedanjem, da si odgovoren za dobrobit svojih živali. Mnogokrat gremo rejci sredi noči iz tople postelje, tudi v snežnih razmerah, preverit stanje v hlevu, če je z našimi živalmi vse v redu. Zavedam se, da so med nami kmetje, ki niso primer dobre kmetijske prakse, prav tako kot so med nami posamezniki, ki zanemarjajo hišne ljubljenčke, tudi zlorabljajo ostale ljudi. Take posamezne primere je potrebno preprečevati, vendar ne na način da zaradi posameznikov »teroriziramo« vse kmete, ker naj ne bi znali skrbeti za svoje živali.Tukaj se zame svoboda konča in jaz se tega ne grem. Opravljam zelo težek, a zame najbolj plemenit poklic – pridelujem hrano, osnovo za življenje ljudi, vendar ima vse svojo mejo. Verjamem da mladi iz kmetij znamo opravljati še kakšen drug poklic, nisem pa toliko pameten, da bi znal razumeti, kje boste dobili hrano, ko bo slovensko kmetijstvo uničeno.Pooblaščeni svetovalci bodo v pomoč kmetomPogovarjali smo se tudi z Natalijo Nedeljko, predsednico Društva za zaščito konj in ostalih živali. Pravi, da novela zakona predvideva pooblaščene svetovalce z določenimi pooblastili, kar je zelo razburilo kmečko populacijo. »V društvu že vrsto let opravljamo tudi takšne oglede, vendar imamo za to ustaljen postopek, ki se ga bomo držali tudi v prihodnje. Že v tem trenutku smo izbrali in se pogovorili s člani, ki v društvu, na tem področju delujejo več let, ne samo tri, med njimi so tudi veterinarji. Naš ustaljen postopek, ki se ga bomo držali tudi v prihodnje in mislim, da je pošten do vseh udeleženih je naslednji:Član društva, ki pride na ogled na osnovi prijave, se mora obvezno predstaviti in povedati s kakšnim namenom je prišel. Z lastnikom se pogovori in v primeru, da lastnik dovoli, si skupaj ogledata živali. Če opazi kakšne nepravilnosti, lastniku svetuje, kako naj jih odpravi, da v bodoče ne bo imel težav pri rednih letnih veterinarskih pregledih in morebitnih inšpekcijskih ogledih. Lastniku se trudi čimbolj pomagati z nasveti, saj ni v našem interesu, da se živali odvzamejo, ampak, da se zanje pravilno poskrbi. V kolikor pa z lastnikom dogovor o ogledu ni mogoč, oz. ne želi, da se opravi skupni pregled in ogled, se inšpekciji pošlje poročilo, ki potem opravi uradni strokovni pregled. Takšnega postopka se bomo držali tudi vnaprej, saj ne posega v zasebnost brez privolitve lastnika in se je izkazal za uspešnega. Za konec bi rada dodala, da tem ni razvrednoten veterinarski poklic, saj svetovalec ne bo postavljal diagnoz ali zdravil živali. Bo samo opozoril lastnika na nepravilnosti, kar veterinarji, zaradi osebnih finančnih interesov, ne delajo.

Wed, 26. Apr 2023 at 09:15

931 ogledov

Avtonomni električni traktor na gosenicah
Podjetje Agrirobot GPS Srl iz Italije je razvilo avtonomni traktor na gosenicah OXE-E, ki se napaja s pomočjo 1.500 m dolgega 380 voltnega kabla. Kot je razvidno iz interneta in družabnih omrežij, se lahko vozilo uporablja zlasti za težka dela, kot so oranje, rahljanje tal, priprava setvene površine in setev. 4,50 m dolg, 3 m širok in 3,40 m visok OXE-E tehta okoli 20 ton in ima dva ločena verižna pogona s po 50 do 100 kW. Dodatnih 150 kW je na voljo za pogon zunanjih naprav. Ta električni traktor napaja kabelska povezava in zato ne potrebuje baterije, kar je lahko prednost ali pa omejitev.Foto: Agrirobot GPS Srl

Mon, 24. Apr 2023 at 07:29

3555 ogledov

Husqvarna predstavlja novo generacijo verižnih žag 560 XP in 562 XP Mark II
Husqvarna s ponosom predstavlja novi verižni žagi 560 XP® Mark II in 562 XP® Mark II. Obe novi verižni žagi sta zasnovani za vrhunsko vodljivost. Ključni vidik za večjo okretnost je ozko ohišje verižne žage, ki sprednji ročaj približa težišču žage. To pomeni, da je žago lažje premikati z ene strani na drugo. S svojo ozko zasnovo in odličnim razmerjem med močjo in težo nove žage zagotavljajo izjemno okretnost. Tako strokovnjaki za nego dreves kot gozdarji bodo te verižne žage zlahka uporabljali v različnih delovnih položajih skozi ves dan.Mark II je razvita na novi platformi, pri čemer je bil eden od ključnih vidikov nadaljnje izboljšanje okretnosti iz prejšnje generacije. Husqvarna 560 XP® Mark II"Manevriranje je odvisno od podrobnosti. Opravili smo ogromno dela, da bi dosegli najboljšo delovno izkušnjo in najboljšo ergonomijo. S tem smo povečali nadzor, delo pa na koncu postane manj naporno," je povedal Anders Lundberg, produktni vodja za profesionalne gozdarske izdelke pri družbi Husqvarna.Ena od najbolj impresivnih lastnosti novih motornih žag je njihova zanesljiva vzdržljivost. Izboljšano hlajenje in filtriranje zagotavljata, da se lahko s temi verižnimi žagami brez pretiranega znoja lotimo tudi najtežjih del. Poleg tega enostavno upravljanje zagotavljata tehnologiji Simple Start in AutoTuneTM 3.0, ki omogočata, da se osredotočimo na svoje delo."Pri Husqvarni se zavedamo, kako pomembno je ustvariti robustno visokokakovostno opremo, ki bo kos zahtevam naše stroke. Nove verižne žage so zasnovane za profesionalce in bodo zagotovo presegle njihova pričakovanja. S svojo napredno obliko, izjemno okretnostjo in zanesljivim delovanjem so te verižne žage popoln dopolnitev k orodju vsakega gozdarja," je dejal Anders Lundberg, produktni vodja za profesionalne gozdarske izdelke pri družbi Husqvarna.Pri razvoju modela Mark II nismo sklepali kompromisov. Kar zadeva zmogljivost, imajo nove verižne žage preoblikovan motor z izboljšano nastavitvijo navora pri nižjih vrtljajih motorja. To pomeni, da lahko med rezanjem bolj pritisnnemo na žago, ne da bi se motor ustavil. Motor ima boljši izkoristek zgorevanja, kar se bo poznalo na porabi goriva, saj je poraba goriva v primerjavi s prvo generacijo do 8 % manjša. Nova zasnova motorja zagotavlja večjo produktivnost in nižje stroške lastništva v primerjavi s prejšnjo generacijo.560 XP Mark II in 562 XP Mark II bo mogoče kupiti pri pooblaščenih prodajalcih od oktobra 2023. Oba modela bosta na voljo tudi z ogrevanimi ročicami/karburatorjem.Husqvarna 562 XP® Mark IINajpomembnejši podatki o izdelku:Izboljšano razmerje med močjo in težo za izjemno okretnostPovečano razmerje med močjo in maso: 560 XP Mark II: 0,60 kW/kg, 562 XP Mark II: 0,59 kW/kgVitka zasnovaIzboljšana vzdržljivostIzboljšano hlajenje, ki ga omogoča nov dušilec zvoka + optimizirani karter, valj, bat, pokrov valja in ohišje zaganjalnika. Novi ležaj.Izboljšani zaganjanje in delovanjeTehnologija enostavnega zagonaAutoTune 3.0Nova in izboljšana izolativna stenaŠe večji navor pri nižjih vrtljajih na minutoTehnične lastnostiMoč 3.5 kW Teža 560 XP, Mark II: 5.8 kg; 562 XP Mark II: 5.9 kg Prostornina valja (cm³) 59.8 Dolžina meča (cole) 15”-20” (560 XP Mark II)Dolžina meča (cole) 18”-28” (562 XP Mark II)Oprema AutoTune 3.0Meči X-Force, X-Tough (tudi: X-Tough Light)Verige 560 XP Mark II: .325” - X-Cut S35GObe: 3/8”- X-Cut C85; X-Cut S85

Tue, 18. Apr 2023 at 13:11

1063 ogledov

Živalska policija bo nadzirala vaše kmetije
Poslanci koalicije so prejšnji teden v Državni zbor RS vložili predlog novele zakona o zaščiti živali. Ta med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali in vzpostavitev obveznega internega video nadzora v klavnicah.Predlog novele zakona prinaša med drugim uveljavitev obveznega označevanja mačk, zakonsko osnovo za vzpostavitev mobilnih klavnic, popolno prepoved privezovanja psov, opredelitev mučenja živali kot hude malomarnosti, vzpostavitev videonadzora v klavnicah.Z novelo bi predlagatelji prav tako društvom, ki so na podlagi omenjenega zakona pridobila naziv delovanja v javnem interesu na področju zaščite živali, omogočili aktivno sodelovanje pri svetovanju skrbnikom živali in sodelovanje z nadzornimi organi v primeru ugotovljenih nepravilnosti, tako da se imenuje pooblaščene svetovalce za zaščito živali.Pooblaščeni svetovalec bo lahko pri kmetu, pri katerem bo zaznal nepravilno ravnanje ali kršitve pri reji živali, fotografiral nepravilnosti, ga pozval k pravilnemu ravnanju. V primeru neodzivnosti ali nadaljevanja kršitev bo podal prijavo v reševanje upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo. Uradni veterinar lahko uporabi zbrane dokaze in izjave pooblaščenega svetovalca v inšpekcijskem postopku. V primeru suma mučenja žvali, ko je ogroženo življenje živali, pa bo pooblaščeni svetovalec imel še več pristojnosti. Nemudoma bo lahko obvestil pristojni organ za veterinarstvo, ki v roku 24 ur oziroma prvi delovni dan po preteku roka obvesti pooblaščenega svetovalca o ugotovitvah in nadaljnjih ukrepih.Pooblaščeni svetovalec je lahko vsaka polnoletna oseba, ki je državljan Republike Slovenije in izpolnjuje dodatne pogoje:- ima najmanj srednješolsko izobrazbo,- je najmanj tri leta aktiven član nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali,- ima opravljeno 40 urno usposabljanje iz biologije, fiziologije, obnašanja in zdravstvenega varstva živali, ter predpisov, ki urejajo zaščito živali in predpisov, ki urejajo postopke inšpekcijskega nadzora in prekrškovne postopke. Po predavanjih mora opraviti izpit za pooblaščenega svetovalca Kandidat, ki je uspešno opravil izpit, z imenovanjem pridobi izkaznico, ki jo izda upravni organ, pristojen za veterinarstvo. Izkaznica velja pet let. Po preteku mora pooblaščeni svetovalec za ponovno imenovanje opraviti usposabljanje

Thu, 13. Apr 2023 at 08:31

649 ogledov

Tri sadike konoplje za vsakega Nemca
Nemški minister za zdravje Lauterbach je skupaj z ministrom za kmetijstvo Özdemirjem predstavil načrte za legalizacijo konoplje. Prvi osnutek zakona bo predvidoma izšel aprila.​ S sprejetjem zakona bi imeli koristi vsi. Več varnosti, manj okužb z boleznimi in zatiranje črnega trga: v prihodnosti bi tako odrasli v Nemčiji lahko zakonito pridelovali konopljo ali jo kupovali v pooblaščenih trgovinah kot del pilotnega projekta. V sredo sta zvezni minister za zdravje Karl Lauterbach (SPD) in zvezni minister za kmetijstvo Cem Özdemir (Zeleni) predstavila novo razvite načrte za legalizacijo konoplje v Nemčiji. Ministri so že oktobra objavili začetni dokument o ključnih vprašanjih. V pogovorih med zvezno vlado in Evropsko komisijo je bila dogovorjena oslabljena različica v obliki dvostopenjske legalizacije droge.Prva oblika legalizacije naj bi potrošnikom dal možnost zakonite pridobivanje konoplje z nadzorovano pristojbino. To naj bi izvajali prek neprofitnih združenj, tako imenovanih Cannabis Social Clubs, z največ 500 člani. Tam bi imeli člani možnost gojiti rastline konoplje za lastno uporabo.Vlada želi kot del tega prvega koraka določiti tudi smernice za osebno posedovanje konoplje. Po Lauterbachovih besedah ​​ostaja nekaznovana posest do 25 g konoplje in gojenje do treh ženskih rastlin na osebo. Mladostnikom, mlajšim od 18 let, ostaja prepovedano posedovanje in uporaba droge. Ministri nameravajo prvi osnutek zakona za to prvo fazo predložiti aprila letos.Drugi predlog nato služi doseganju komercialnih dobavnih verig v regionalnih modelnih projektih. Vlada po besedah ​​Lauterbacha upa, da bo gojenje konoplje še bolj varno in da bo lahko bolje nadzorovala državne predpise. Cilj je ustvariti progresivno preventivno politiko, v kateri se ponujajo visokokakovostni izdelki in se odpravlja kriminal, povezan s poslovanjem s konopljo, pojasnjuje minister za zdravje. Po poletnem političnem premoru želi začeti načrtovati te petletne pilotne projekte.Po besedah ​​Özdemirja vlada dekriminalizacijo uporabe konoplje vidi tudi kot priložnost za krepitev zaščite otrok in mladostnikov. Gre za nadzorovano dostavo izključno polnoletnim in maksimalno zaščito mladoletnih. »Konoplja zlasti pri mladih moti socialni in kognitivni razvoj. Kljub temu drogo uporablja vse več mladih. Blago na črnem trgu je pogosto kontaminirano in ustvarja dodatna zdravstvena tveganja,« pravi Lauterbach.Po Özdemirju je pomembna tudi zaščita pred kontaminiranimi izdelki: "Nikomur ne bi smel kupovati pri trgovcih, ne da bi vedel, kaj je notri."
Teme
težave z novim kmetijskim dizlom kmetijska nafta

Prijatelji

KMEČKI GLASZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Številne težave pri točenju kmetijskega dizla