Vreme Naročite se
Solidna cena bikov in telic
Odkupna cena govejega mesa pri nas in v Evropi
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Živinoreja

Nedelja, 22. January 2023 ob 08:45

Odpri galerijo

Odkupna cena mladega pitanega goveda je že nekaj časa tudi pri nas na primerljivi ravni oziroma ne zaostajamo več za njimi toliko kot nekoč v primerjavi z drugimi evropskimi državami, ki so vodilne v vzreji govejega mesa.

Za najbolj ocenjene bike, ki običajno zapustijo Slovenijo, dobijo rejci tudi blizu pet evrov za kilogram mesa. Nekoliko slabše so plačane telice za zakol, medtem ko je odkupna cena krav okrog 3,30 evra za kilogram mesa. Napovedi za bližnjo prihodnost so nepredvidljive, a zaenkrat kaže, da se bo cena ohranila na sedanji ravni. Vsaj tako trdijo v Nemčiji, kjer je pomanjkanje mladega pitanega goveda in krav.

Slovenija: biki tudi do 5 EUR za kg mesa

Odkupovalci pri nas se morajo vsaj deloma prilagajati in slediti odkupnim cenam v drugih državah. Ker je tam manjko živali, se kaj hitro zgodi, da se naše govedo proda v tujino. Precej drugače bi bilo, če bi bil presežek živali na trgu in takrat rejci dobivajo precej manjše plačilo za svoje živali.

Kot smo se pogovarjali z odkupovalci, trenutno za bike plačujejo od 4,70 pa vse do 5,00 EUR za kilogram mesa. Telice držijo dokaj podobno odkupno ceno, s tem da jih gre večina v izvoz. Zlasti italijanski kupci iščejo zamaščene živali in jih plačujejo na živo maso po 2,70 do 2,90 EUR za kilogram. Cena krav s 300 kg mesa se giblje med 3,20 in 3,30 EUR za kilogram mesa. Seveda je odvisno od dogovora med prodajalcem in kupcem.

Kmečka borza

Opozoriti vas velja na novo Kmečko borzo na spletni strani Kmečkega glasa. V njej so aktualne cene mesa rejnih živali in kmetijskih pridelkov ne le pri nas v Sloveniji, ampak za primerjavo so tudi v nekaterih drugih evropskih državah. Sami si določite kategorijo in razred mesnatosti živali in podrobno spremljate, kako so se spreminjale odkupne cene živali skozi zadnja leta. Primer grafa odkupne cene podajamo za bike do 24 mesecev starosti, razred mesnatosti U3.

Nemčija: Cena bikov dosegla vrh 

V Nemčiji majhna ponudba bikov zagotavlja ugoden začetek leta 2023 pri odkupni ceni mesa, čeprav sta tudi povpraševanje in zakol zmanjšana. Pri kravah za zakol se odkupne cene celo občutno dvigajo, in sicer zaradi zelo majhne ponudbe krav celo do 10 centov na teden za kilogram mesa. Povpraševanje je na drugi strani še razmeroma dobro. Cene mladih bikov vseh kategorij ostajajo enake kot pred novim letom in analitičarji pravijo, da so cene dosegle vrh. Tudi zato, ker se po novem letu zmanjša tudi povpraševanje po govejem mesu v trgovinah. Še bolj kot pri bikih je zmanjšana ponudba krav za zakol. Kmetje so oddali živali pred božičem v zakol. Povpraševanje je v začetku leta dobro. Cene so se zvišale za 10 centov. Prav tako ostaja cena dobro spitanih telic na visoki ravni, in sicer ta znaša 4,90 EUR za kg mesa. Zanimiv je tudi podatek o prodajni ceni telet. Za bikca črno-bele pasme (masa pod 60 kg) se plača okrog 70 EUR za žival, teleta lisaste pasme (75 do 100 kg) pa cenijo po 4,05 EUR za kg žive mase.

Kako je s ceno mesa ekoloških krav. Doplačilo za ekološke krave iz prireje mleka znaša od 0,10 € do 0,30 EUR za kilogram mesa. To velja vsaj za "velike" klavnice. Pri regionalnih in tradicionalnih ekoloških klavnicah so dodatki običajno višji.

Cene krav v Avstriji rahlo navzgor

V Avstriji je ponudba v tekočem tednu relativno uravnotežena s povpraševanjem. Nekaj mesa je še na zalogi in čaka na prodajo. Nadaljnji potek bo odvisen od tega, koliko bodo uskladiščene količine po praznikih. Je pa že signal od klavniške industrije, da se odkupne cene bikov nekoliko znižajo. Prav nasprotno je pri odkupni ceni krav. Ker je ponudba krav za zakol nekoliko upadla, se je trg umiril in uskladil s povpraševanjem, izvoz pa ostajajo na visoki ravni. Za krave velja, da so odkupne cene pred novim letom dosegle dno, zato je skoraj tedensko izboljšanje odkupne cene edini logičen korak, da klavnice dobijo meso za predelavo.

Odkupna cena govejega mesa na avstrijskem Koroškem, razred R in U 2/3, 15. januar 2023, cena brez DDV

Kategorija            Govedo živo (EUR)  Goveje meso (EUR)
Voli         2,55 do 2,63        4,72 do 4,79
Biki* 2,55 do 2,63 4,72 do 4,79
Telice     2,16 do 2,36 4,16 do 4,45
Krave 1,48 do 1,83 3,21 do 3,52
Teleta za zakol  3,93 do 4,26         6,90 do 7,10

    

*Nacionalni dodatek za kakovost v višini 31 centov za bike pod 18 oziroma 24 centov za bike pod 20 mesecev starosti

NE SPREGLEJTE NOVEGA PORTALA kmeckaborza.si, na katerem najdete aktualne cene mesa rejnih živali in kmetijskih pridelkov na slovenskem trgu in na nekaterih drugih trgih držav, članic EU-27. Izberete kategorijo in razred mesnatosti živali in podrobno spremljajte gibanje odkupnih cen. Dostop do portala je omogočen s klikom na pasico.

  

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 15. Nov 2023 at 21:34

894 ogledov

Večnamenska mobilna naprava za vzorčenje tal in meritve zbitosti tal
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije se že dalj časa ukvarjajo z raziskovanjem mobilnega vzorčenja za analize tal s ciljem optimalne rabe gnojil in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. V okviru tega so razvili večnamensko napravo, ki omogoča strojni odvzem vzorcev tal in meritve specifičnega upora tal, nam je predstavil mag. Tomaž Poje.Z odvzemanjem vzorcev precej bolj racionalno razpolagamo in apliciramo mineralna gnojila in s tem racionalno in trajnostno delamo z okoljem.Ročno vzorčenjeTla ročno vzorčimo s pomočjo sonde za jemanje talnih vzorcev ali pa z lopatko. Povprečni vzorec tal pripravimo z združevanjem podvzorcev, ki jih odvzamemo na več različnih odvzemnih mestih. Število odvzemnih mest mora biti od 20 do 25. Odvzemna mesta enakomerno razporedimo preko celotnega vzorčnega območja. Globina vzorčenja je odvisna od vrste kmetovanja. Na ornih površinah jemljemo do globine cca. 25 cm (oziroma do globine ornice). Na zatravljenih površinah pa odvzemamo vzorce tal na globini cca. 0 do 6 cm, v trajnih nasadih pa na globini cca. 0 do 40 cm. Strojni odvzem vzorcev talRočno vzorčenje tal je dokaj zamudno in fizično relativno zahtevno. Prav tako vsi nimajo sonde za jemanje vzorcev tal. Zato so se pojavile ideje o napravah za odvzemanje vzorcev tal. V tujini so v zadnjih letih na prireditvah kot so sejmi in predstavitve mehanizacije videli tudi naprave za avtomatiziran strojni odvzem vzorcev tal za kasnejše kemijske analize. Gre za specializirane naprave, ki omogočajo samo strojno vzorčenje tal. Naprava se lahko namesti na avtomobilske prikolice, motorne štirikolesnike (ATV), poltovornjake, traktorje itd. Te naprave prikazujejo ali njihovi proizvajalci ali pa tisti, ki izvajajo storitve z njimi. Tako take storitve v sosednji Avstriji med drugim ponujajo njihovi Strojni krožki. Tudi pri nas so se v letošnjem letu že predstavljala podjetja, ki nudijo tovrstne komercialne storitve (strojni odvzem vzorcev tal, analiza tal, gnojilni načrt itd.).Večnamenska naprava KISV okviru prej omenjenega EIP projekta so na Kmetijskem inštitutu Slovenije razvili večnamensko napravo, ki omogoča strojni odvzem vzorcev tal in meritve specifičnega upora tal. Z nadgradnjo naprave pa bodo možne tudi meritve strižne trdnosti tal.Večnamenska naprava je namenjena priklopu na traktor. Osnovno nosilno ogrodje ima priklop, ki omogoča priključitev na dvižne ročice tritočkovnega hidravličnega drogovja traktorjev različnih kategorij. Zaradi tega lahko uporabljamo najrazličnejše traktorje, ki so na kmetijah. Traktor omogoča mobilnost naprave, saj jo prevaža po parcelah kjer vzorčimo. Zagotavlja pa tudi hidravlično energijo za pomikanje dveh hidravličnih cilindrov na sami napravi. En hidravlični cilinder omogoča linearen pomik konice vertikalnega penetrometra in linearen pomik sond za odvzem vzorcev tal. Drugi hidravlični cilinder pa se uporablja za izpraznitev sonde za odvzem tal.Odvzem talnih vzorcevZa odvzemanje vzorcev tal za kasnejše kemijske analize je namenjena sonda za odvzem tal. Sondo s hitro vpenjalnim sistemom pritrdimo na spodnji del na hidravličnem sklopu. Hidravlični cilinder potisne sondo v tla na predpisano globino. Nato se sonda dvigne. Sname iz hitro vpenjalnega sistema in se prenesa na poseben nosilec, kjer drugi hidravlični cilinder iz nje potisne zemljo v vrečko ali kanglo. S traktorjem se premaknemo na novo mesto vzorčenja tal, kjer ponovimo vzorčenje tal. Tako naberemo potrebnih 20 – 25 podvzorcev tal. Naprava omogoča hitro in enostavno odvzemanje vzorcev tal na različnih (predpisanih) globinah.Geolokacija vzorčenjaVsaka lokacija posameznih odvzemov vzorcev in meritev specifičnega upora tal je geolocirana s pomočjo dveh GPS sprejemnikov. En sprejemnik je povezan s prenosnim računalnikom in se podatki o geolokaciji sproti shranjujejo nanj. Drugi GPS sprejemnik pa omogoča prenos podatkov v interni spomin GPS senzorja in se podatki kasneje prenesejo na računalnik. Meritve specifičnega upora talMeritve specifičnega upora tal oziroma zbitosti tal se izvajajo tako, da se v tla s pomočjo hidravličnega cilindra potiska standardiziran konus. Ob tem se meri sila potrebna za prodiranje konusa, meri pa se tudi pomik konusa v tleh (globina prodiranja). Iz znane sile izmerjene za prodiranje konusa in znanega preseka konusa se izračuna specifični upor tal glede na pomik konusa v tleh (glede na globino prodiranja konusa). Senzor sile in inkrimentalni senzor za merjenje pomika sta za zajem meritev povezana z merilnim ojačevalnikom Quantum, Hottinger Baldwin Messtechnik in prenosnim računalnikom. Rezultati meritev se nato v pisarni obdelajo še s programom Excel. Prav tako je vsaka lokacija meritve specifičnega upora tal geolocirana z dvema GPS sprejemnikoma.Dejansko gre tukaj za vertikalni penetrometer, ki je nameščen na mobilni napravi. Zaradi hidravličnega potiskanja konusa ni več potrebno ročno potiskanje penetrometra v tla. S penetrometrom ugotavljamo eno najpomembnejših mehanskih lastnosti tal – specifični upor tal oziroma zbitost tal. Od zbitosti tal pa so odvisne tudi druge mehansko fizikalne lasnosti tal, posledično pa tudi kemijske in biološke lastnosti tal. Poleg tega je od zbitosti tal tudi odvisna tudi poraba energije za obdelavo tal.Za konecVečnamenska naprava razvita na KIS-u omogoča geolocirano določitev zbitosti tal in geolociran strojni odvzem vzorcev tal za kasnejšo kemijsko analizo.

Tue, 14. Nov 2023 at 21:01

969 ogledov

Pravilen tlak v pnevmatikah za manjšo porabo goriva
Med osnovno obdelavo tal z oranjem lahko zmanjšamo mehanske poškodbe tal na minimum z zmanjševanjem tlaka pnevmatik, ki delujejo na tla, kar pomeni manjše površinsko zbijanje tal. Manjši tlak dosežemo z zniževanjem tlaka v pnevmatikah traktorja.Na Kmetijskem inštitutu Slovenije poudarjajo, da se poleg tega zmanjšazdrs pogonskih koles oziroma pnevmatik, kar pri oranju pomeni manjšo porabo goriva.Vlečna sila traktorja se lahko poveča pri enaki masi z regulacijo tlaka zraka v pnevmatikah. Pri transportnih opravilih se kotalni odpor minimalizira ter izboljša vodljivost traktorja z višanjem zračnega tlaka v pnevmatikah. Reguliranje zračnega tlaka zmanjšuje stroške delovanja traktorja, zmanjša se lahko obraba pnevmatik in stroški za gorivo.Uravnavanje tlaka zraka v pnevmatiki glede trenutnega stanja podlageZa čim daljšo življenjsko dobo pnevmatike in čim manjšo porabo goriva je pomemben tlak zraka v njej. Tlak zraka v traktorski pnevmatiki se giblje od 0,8 do 2,2 bar, možni pa so maksimalni tlaki tudi do 2,8 bar. Priporočeni tlak v pnevmatiki traktorja, ki vozi po njivi znaša okrog 0,8 bar, pri vožnji na cesti pa 1,5 bar (okvirni podatki). V navodilih za uporabo traktorjev proizvajalci navajajo omejitve maksimalne obremenitve, ki se pojavljajo pri različnih tlakih pnevmatik na reprezentativnem vzorcu razpoložljivih dimenzij pnevmatik, ki jih je mogoče namestiti na vaš traktor. Pri vožnji z visokimi cestnimi hitrostmi je potrebno strogo upoštevati tlake in maksimalno obremenitveno zmogljivost, ki jih priporoča proizvajalec pnevmatik.Pnevmatike morajo biti napolnjene tako, da ima tlak zraka v njih najnižjo vrednost, ki jo je predpisal proizvajalec traktorja glede njene obremenitve (težo, ki pnevmatike prenašajo) in vozne hitrosti. Previsok tlak zraka v traktorski pnevmatiki bo povzročal poškodbe na mehkih in razmočenih tleh, zmanjšal prenos moči s traktorskega motorja preko transmisije na podlago, povečala se bo poraba goriva zaradi prevelikega zdrsa ter obraba pnevmatik. Z vzdrževanjem pravilnega tlaka zraka v pnevmatikah glede stanja podlage bomo dosegaliboljšo vlečno silo traktorja in manjšo porabo goriva.Na traktor je možno namestiti dodatno opremo za uravnavanje tlaka zraka v pnevmatikah iz kabine traktorja (vgrajujejo ga nekateri proizvajalci traktorjev, kot dodatno opremo) ali zunaj kabine (cenejše izvedbe, ki se jih lahko montira na vse obstoječe izvedbe traktorjev). Prednosti tega sistema so: olajša voznikovo delo, traktor postane bolj stabilen pri cestni vožnji, dosegajo se večje vlečne sile traktorja (glede trenutnega stanja podlage), varčuje se zgorivom, zmanjša se obraba pnevmatik, večje udobje za voznika, manjše poškodbe tal.Na sejmu Agritechnica smo prvič videli tudi namestitev sistema na priključnih strojih. Škropilnica Kverneland iXtrack T4 že sledi smernicam trajnostnega razvoja manjše zbitosti tal, pa tudi manjše porabe goriva.

Tue, 14. Nov 2023 at 20:47

850 ogledov

V Hannovru poteka največji sejem kmetijske mehanizacije
Po dolgih štirih letih čakanja, smo ga dočakali. V Hannovru namreč poteka največji mednarodni kmetijski sejem na svetu, na katerem podjetja predstavijo najpomembnejše novosti na področju kmetijske tehnike. Na sejmu se letos predstavlja 2880 razstavljavcev z vseh celin oziroma iz 53 držav.Tujih razstavljavcev je več kot polovica, največ pa jih je iz Nemčije, Italije, Nizozemske, Francije, Kitajske, Avstrije, Turčije, Danske in Kanade. Tudi slovenski delež ni zanemarljiv, saj na njem vedno sodeluje okrog dvajset podjetij.Z nestrpnostjo smo dočakali tudi izbor traktorja leta v štirih kategorijah. V absolutni konkurenci je traktor leta postal Claas Xerion 12.650 Terra Trac. V kategoriji najbolj vsestranski traktor je slavilo podjetje McCormick z modelom X5.120 P3-Drive. Specialni traktor leta je postal Landini Rex 4-120 GT RoboShift Dynamic, v kategoriji najbolj trajnostni traktor pa je slavilo podjetje Fendt s popolnoma električnim modelom e 107 V Vario.Agritechnico si bo ogledalo skoraj pol milijona kmetov in ljubiteljev kmetijske tehnike, pri čemer bo četrtina tujcev. Sejem bo zaprl vrata v soboto, 18. novembra. Seveda smo na sejmu tudi novinarji Kmečkega glasa. Prve vtise o sejmu si lahko preberete v prihodnji številki Kmečkega glasa, kjer vam bomo predstavili tudi številne novosti letošnjega in prihodnjega leta.

Thu, 2. Nov 2023 at 15:25

3840 ogledov

Megatrade prevzel zastopstvo za John Deere
Bolgarski zastopnik znamke John Deere podjetje Megatron EAD s slovensko podružnico Megatrade d.o.o. je od KGZ SLOGA Kranj, z.o.o. prevzel zastopstvo znamke John Deere. S tem prevzemom je podjetje Megatron EAD razširil svoje poslovanje na ves slovenski trg, kjer je zadnjih 10 let poznan predvsem kot distributer znamk Bobcat in Doosan/Develon.Zadnji dan v oktobru, ekipa KGZ Sloga Kranj, z.o.o. katera se je ukvarjala s kmetijsko mehanizacijo, postaja ekipa Megatrade d.o.o. in nadaljuje delo na obstoječi lokaciji v Šenčurju. Stranke lahko še naprej sodelujejo s svojimi znanimi kontaktnimi osebami za posle, povezane z kmetijsko opremo. KGZ Sloga Kranj, z.o.o. bo nadaljevala z ostalimi dejavnostmi na področju trgovanja s kmetijskimi proizvodi in trgovino.Podjetje svoje stranke vabi tudi v poslovalnico Megatrade d.o.o. v Mariboru, katera pokriva severovzhodni del Slovenije. Lokacija poslovalnice je na Teznem, na Avtomobilski ulici.Po prevzemu ima skupina Megatron blizu 300 zaposlenih in svoje stranke oskrbuje iz 13 lastnih prodajno-servisnih objektov v Bolgariji in Sloveniji ter 7 partnerskih poslovalnic v 5 drugih državah Zahodnega Balkana. Podjetje Megatron EAD je tudi uradni distributer znamk Bobcat in Develon za Bolgarijo in Zahodni Balkan, znan po zanesljivosti in profesionalnosti. Dodajajo, da bo ekipa svoje znanje uporabila za zagotavljanje najvišjih tržnih storitev tudi pri nas.Angel Semerdzhiev, direktor podružnice Megatrade d.o.o. je vodja za celotno Slovenijo in bo glavna povezava med sedežem podjetja Megatron EAD v Sofiji in lokalno ekipo v Sloveniji, kar bo omogočilo podporo in izmenjavo najboljših praks na poti do uspeha. »Naš cilj je izboljšati učinkovitost in uporabniško izkušnjo na vseh področjih delovanja – prodaje strojev, rezervnih delov ter servisnih storitev.«Direktor za razvoj zastopništva Erez Shacham pa pravi: »Smo podjetje Megatrade d.o.o. in vstopili smo v čevlje prejšnjega zastopnika znamke John Deere. S seboj prinašamo 25 let izkušenj in znanja v tej dejavnosti. Zagotavljamo vam, da bomo storili vse, da vas, kot našo stranko, postavimo v središče našega fokusa, prizadevali si bomo, da vam bomo ustregli po najvišjih standardih uporabniške izkušnje. Želimo ohraniti obstoječo ekipo, saj verjamemo, da je jedro našega prihodnjega uspeha. Poudarek dajemo tudi na poprodajne storitve, tako da zagotavljamo, da so potrebni rezervni deli na zalogi in da so naši visoko usposobljeni inženirji zmeraj pripravljeni, da lahko vaši stroji delujejo, na kar smo tudi ponosni.«Za konec dodaja: »Tržišču želimo ponuditi neprimerljivo pozitivno izkušnjo, pri čemer bomo izkoristili zmogljivost obstoječe ekipe, hkrati pa uvedli vznemirljive vrhunske storitve, namenjene izboljšanju poslovanja naših strank.«

Mon, 30. Oct 2023 at 14:28

1750 ogledov

Čas je za pripravo drv za kurjavo
Prihaja čas leta, ko kmetje in tudi samostojni podjetniki več časa namenjajo gozdarskim opravilom in tudi pripravi drv. Za svoje domače kurišče ali pa za prodajo. Priprava drv je lahko enostavna, če jo opravljamo s celovitim sistemom sodobnih, uporabniku prijaznih in učinkovitih gozdarskih strojev. Rezalno-cepilni stroj podjetja Tajfun iz Planine je že eden takšnih, nenazadnje je pri nas kar nekaj ponudnikov kakovostnih gozdarskih strojev in strojev za spravilo lesa. Profesionalna izvedba rezalno-cepilnega stroja RCA PRO 500 je v kombinaciji z dozirno mizo, odsesovalno napravo in separatorjem so nepogrešljiv pripomoček pri predelavi hlodovine v polena za kurjavo.Stroj omogoča žaganje hlodovine do premera 50 centimetrov, na dolžino od 25 do 50 centimetrov. Žaganje se opravlja z verižno žago, ki ima meč z velikostjo 24’’ in deluje samo v času žaganja (hidravlični pogon). Kaj naj še povemo o stroju; cepilni cilinder s silo 250 kN omogoča hitrejše ali počasnejše cepljenje, ki se samodejno prilagaja glede na obremenitev. Kot večina ostalih modelov rezalno-cepilnih strojev Tajfun je tudi RCA PRO 500 gnan prek priključne gredi s pomočjo traktorja. Odlike takih strojev so izjemna energijska učinkovitost (minimalna poraba goriva oz. električne energije za delovanje), enostavna in hitra postavitev v transportni ali delovni položaj, visoka zmogljivost stroja, kompaktna in hkrati robustna izvedba ter enostavno in varno upravljanje. In to so lastnosti, ki marsikoga prepričajo za nakup stroja.

Mon, 30. Oct 2023 at 14:27

1643 ogledov

Kombinirana diskasta kosilnica Pöttinger V 8400/V 9200
Avstrijsko družinsko podjetje Pöttinger ima že več kot 150-letno tradicijo izdelave kmetijskih strojev. Specializirani so v proizvodnjo strojev za spravilo krme, velik poudarek pa dajejo tudi strojem za obdelavo tal. V Sloveniji stroje zastopa podjetje Zupan Trade iz Ločice pri Polzeli.Novost njihove ponudbe sta kombinirani diskasti kosilnici Novacat V 8400 in V 9200 z 8,4 metra in 9,2 metra delovne širine. Posebnost kosilnice je ta, da jo prilagajaš koloteku traktorja, priključni del se namreč širi in oži hidravlično. Možnost se uporablja pri različnih sprednjih kosilnicah s trimetrsko ali triinpolmetrsko širino, da prihaja do potrebnega prekrivanja košnje tudi pri zavijanju. Kosilnice lahko opremimo s prstnimi ali valjastimi gnetilniki ali pa prečnim trakom za oblikovanje le enega zgrabka. Novacat V 8400 ima dvakrat po sedem diskov, to je skupaj štirinajst diskov oziroma 28 nožev, medtem ko ima model NovaCat 9200 dvakrat po osem diskov in 32 nožev. Za delo potrebujemo traktor s 120 KM oziroma 140 KM pri večjem modelu kosilnice in priključek III. kategorije. Masa kosilnice znaša 1890 oziroma 1990 kg, z njo pokosimo 10 hektarjev oziroma 12 hektarjev na uro. Kosimo pri 1000 vrtljajih na minuto priključne gredi.Srce teh kombinacij kosilnic je nizko zastavljeno kosišče. Samo 4 cm visok kosišče zagotavlja optimalen pretok pridelka. In ker je širok le 28 cm, zagotavlja najboljše sledenje tlom. Sredinska nihajna namestitev na kosilnih enotah zagotavlja prilagajanje terenu, in sicer do 20 stopinj navzgor in 16 stopinj navzdol za zagotovitev popolnega sledenja tlom. Hidravlična razbremenitev zagotavlja enakomeren pritisk na tla po celotni širini kosišča.Hidravlično varovanje NONSTOP LIFT zagotavlja optimalno zaščito kosišča. Poleg tega se kosilnica učinkovito izogiba oviram z zlaganjem nazaj in hkratnim dvigom. To preprečuje poškodbe kosilne enote tudi pri višjih hitrostih.Za transport na cestah se kosilnica hidravlično zloži navpično za 92 stopinj in nato hidravlično zaklene v transportnem položaju. Pri pritrjevanju in odklapljanju kombinacije kosilnice izvlečna sprednja zaščita zagotavlja veliko prostora med pnevmatikami traktorja in kosilnico.Seveda ima kosilnica ISOBUS sistem za upravljanje iz traktorja.
Teme
cena govejega mesa telice biki

Prijatelji

KMEČKI GLASZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Solidna cena bikov in telic