Vreme Naročite se
Vse o točenju kmetijskega goriva
Predavanje mag. Marjana Dolenška o gorivu za kmetijstvo
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Kmetijska mehanizacija

Nedelja, 22. januar 2023 ob 08:58

Odpri galerijo

Z gorivom za kmetijstvo (skrajšano GK) se od 1.1.2023 naprej omogoča uveljavljanje znižane trošarine za gorivo, ki se uporablja za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter vozil prirejenih za prevoz čebeljih panjev, že ob samem nakupu goriva. S tem se je nadomestilo uveljavljanje pravice do vračila plačane trošarine za gorivo s predložitvijo zahtevka za vračilo trošarine, kar je bilo v Sloveniji omogočeno okoli zadnjih 20 let, je povedal mag. Marjan Dolenšek, KGZ Ljubljana na spletni predstavitvi, ki ga je organiziral KGZ Maribor, vodil pa Andrej Šuvak. Posnetek predavanja bo na voljo na youtube kanalu tega zavoda in na spletnih straneh strojnih krožkov. (Vir fotografij: Marjan Dolenšek).

Kaj je gorivo za kmetijstvo (GK) in njegove lastnosti (kakovost)

Gorivo za kmetijstvo je plinsko olje iz tarifne oznake 2710 19 43. V Sloveniji se plinsko olje iz te tarifne oznake prodaja kot »dizelsko gorivo« za pogon ali se je prodajalo kot »kurilno olje ekstra lahko« oz. skrajšano KOEL za ogrevanje. To pomeni, da je izdelek po lastnostih enak, le v primeru dizelskega goriva davčno neoznačen in v primeru KOEL davčno (rdeče) označen (slika 1). S 1.1.2023 se je začelo davčno (rdeče) označeno plinsko olje uporabljati tudi kot gorivo za kmetijstvo oz. skrajšano GK. Gorivo za kmetijstvo tudi ne vsebuje do 7 % biodizla, ki pa ga dizelsko gorivo lahko vsebuje.

Berite KMEČKI GLAS. Vse o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico. 

Gorivo za kmetijstvo se od dizelskega goriva loči po tem, da je obarvan z rdečo barvo in da nima dodatka biodizla.

Gorivo za kmetijstvo torej ni (»staro«) kurilno olje, ki je namenjeno izključno za ogrevanje. Razlika je v vsebnosti žvepla na katerega so zelo občutljivi sistemi za vbrizg goriva pri dizelskih motorjih. »Staro« kurilno olje lahko vsebuje do 1 g žvepla/kg gorivo, plinsko olje za ogrevanje in pogon, torej tudi gorivo za kmetijstvo ali pa dizelsko gorivo pa le 10 mg žvepla/kg goriva, kar je 100-kratna razlika.

Gorivo za kmetijstvo in temperature v letnih obdobjih

Nizkotemperaturne lastnosti goriva za kmetijstvo morajo biti prilagojene letnim obdobjem uporabe, tako kot je to za dizelsko gorivo. To je pomembno upoštevati pri nakupu goriva na zalogo, da v letnem času ne kupujemo goriva za zimski čas, za obratno pa ni ovir. Pri znižanju temperatur se goriv začne zgoščevati zaradi izločanja kristalov parafinov, ki je sicer nujen sestaven del plinskega olja. Z dodatki proizvajalci gorivu povečajo odpornost na zgoščevanje in v preglednici so navedena letna obdobja in laboratorijske meritve do katerih temperatur mora gorivo ostati tekoče, kar merimo s filtrirnostjo. V praksi je odpornost lahko za kako stopinjo slabša.

Letno obdobje   Filtrirnost (CFPP)

od 15. aprila do 30. septembra (poletno obdobje)            največ 0°C

od 1. oktobra do 15. novembra (jesensko obdobje)          največ -10°C

od 16. novembra do 29. februarja (zimsko obdobje)        največ -20°C

od 1. marca do 14. aprila (spomladansko obdobje)          največ -10°C

Znižanja trošarine za bencin ni več

Gorivo za kmetijstvo je plinsko olje, ki se uporablja za pogon dizelskih motorjev. Znižanja trošarine za pogonska goriva za bencinske ali motorje na motorni petrolej, ki je bilo mogoče pri vračilu trošarine do vključno leta 2022, od 1.1.2023 ni več. Npr. za motorne žage, motorne kosilnice z bencinskimi motorji, nahrbtni pršilniki itn.

Silvan Simčič, področje za tehnični razvoj, kakovost in varnost pri Petrolu:

Pojavljala so se številna vprašanja, da smo novo gorivo za kmetijstvo enostavno nalili na stare zaloge kurilnega olja. To seveda ni res, vsi rezervoarji so bili prej popolnoma očiščeni, prav tako izvajamo redna čiščenja vseh rezervoarjev. Da točimo kakovostno gorivo potrjuje tudi kontrola kakovosti vseh prodajnih točk.

»Zavedamo se, da so traktorji dragi stroji in naša dolžnost je, da ponudimo kakovostno in v skladu z navedenimi standardi, ki jih zahtevajo proizvajalci traktorjev. Kupci goriva za kmetijstvo imajo zagotovilo do jamstva, če temu ne bi bilo tako. Tudi pomisleki glede aditivov barve naj jih ne skrbi. Ta dodana sredstva v ničemer ne škodujejo strojem. Indikatorji se dodajajo v majhnih količinah od 6 do 9 ml na liter goriva za kmetijstvo. Dodatna prednost je, da v gorivu za kmetijstvo ni biodizla, kateremu se kakovost skozi čas počasi poslabšuje, po več kot enem letu starosti takega goriva, lahko pride tudi do zmanjšanega delovanja motorja.

Oznake točilnih mest

Naprave za točenje goriva za kmetijstvo na bencinskih servisih morajo biti označene v skladu s standardom SIST 1011. Vsebovati mora napis »Kurilno olje ekstra lahko – GK« ali skrajšano verzijo »KOEL – GK« ter oba standarda, ki ju mora izpolnjevati gorivo za kmetijstvo.

Kje je/bo na voljo gorivo za kmetijstvo?

Gorivo za kmetijstvo bo po trenutnih podatkih Finančne uprave na voljo na 262 bencinskih servisih (od skupaj 558 bencinskih servisov v Sloveniji). Nekateri trgovci z gorivi že od 1.1.2023 ponujajo gorivo za kmetijstvo, pri drugih pa to pričakujemo v najkrajšem možnem času. Kar nekaj informacij o prodajnih mestih je najti na spletnih mestih trgovcev z gorivi, tudi o dostavi na dom.

Višina trošarine, cena goriva za kmetijstvo in DDV

Drobnoprodajna cena goriva za kmetijstvo vsebuje enak znesek trošarine kot velja za plinsko olje za ogrevanje (ELKO – ekstra lahko kurilno olje), oz. 24 % od višine trošarine za dizelsko gorivo. To pomeni znižanje trošarine za 76 %, kar je še nekaj več od dosedanjih 70 % pri vračilu trošarine.

Drobnoprodajna cena goriva za kmetijstvo je torej enaka drobnoprodajni ceni plinskega olja za ogrevanje. V cenikih trgovcev zapisano je kot »Kurilno olje ekstra lahko« ali kot »Ekstra lahko kurilno olje«. Od 17.1.2023 najmanj 14 dni naprej je ta cena 1,115 €/l. Sicer pa je cene goriv mogoče spremljati na spletu, npr. na https://goriva.si/. Ta cena zajema tudi DDV, ki ga zavezanci za DDV obračunajo kot vstopni DDV, oz. si ga povrnejo ob obračunu DDV.

Kdo lahko kupuje gorivo za kmetijstvo na bencinskem servisu?

Gorivo za kmetijstvo lahko kupuje nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik in član oz. člani kmetijskega gospodarstva ter člani agrarnih skupnosti. Vse te davčni organ do 1. januarja tekočega leta v informacijskem sistemu davčnega organa uvrsti v seznam in jim dodeli enolično identifikacijsko oznako (EIO). To je 11 mestna številka, ki je sestavljena iz davčne številke in zadnjih treh številk enotne matične številke občana (EMŠO).

Fizične osebe upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo za tekoče leto preverijo prek odprtega portala eDavki z vnosom enolične identifikacijske oznake v iskalnik.

Izkazovanje upravičenosti za nakup goriva za kmetijstvo na bencinskem servisu

Oseba, ki izpolnjuje pogoj za nakup goriva za kmetijstvo pred nakupom goriva za kmetijstvo trgovcu predloži enolično identifikacijsko oznako in osebni dokument, s katerim izkaže svojo identiteto. Enolično identifikacijsko oznako lahko trgovcu pove ali pa mu jo predloži v obliki natisnjene QR kode, ki si jo lahko stika ob preveritvi upravičenosti za nakup goriva na odprtem portalu eDavki.

Trgovec po preveritvi upravičenosti osebi dovoli nakup goriva za kmetijstvo oz. mu odklene ročko (točilno pipo) na točilnem mestu. Trgovec mora do 31. januarja tekočega leta predložiti podatke o prodaji goriva za kmetijstvo davčnemu organu za preteklo leto. Prvič do 31. januarja 2024 za leto 2023.

Za pogon katerih strojev in vozil se sme uporabljati gorivo za kmetijstvo?

Gorivo za kmetijstvo se sme uporabljati v kmetijski in gozdarski mehanizaciji, ki je navedena v »Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije« (priloga 1 tega pravilnika) in za pogon vozil prirejenih za prevoz čebeljih panjev, ki so kot vozila za posebne namene, opredeljena v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (priloga I, Opredelitev kategorij vozil, stran 6).

Goriva za kmetijstvo ni dovoljeno uporabljati v vozilih, ki se sicer uporabljajo tudi na kmetijah (kombinirana vozila, poltovornjaki oz. pick up, terenska vozila, osebna vozila, tovorna vozila, štirikolesniki itn.), a niso vključeni v zgoraj omenjeni pravilnik.

 

Za katera dela in katere dejavnosti se sme uporablja gorivo za kmetijstvo?

Gorivo za kmetijstvo se sme uporabljati za vse dejavnosti in za vsa dela, ki jih upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo izvaja s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo iz seznama v pravilniku navedenem v prejšnji točki. Torej za vsa dela v kmetijstvu, gozdarstvu in drugih dejavnostih, ki jih lahko izvaja s to mehanizacijo, npr. pluženje snega, košnja brežin, čiščenje jarkov itn.

Gorivo za kmetijstvo se sme uporabljati tudi za prevoze čebeljih panjev s tovornimi vozili navedenimi v prejšnji točki.

Kje se sme uporabljati gorivo za kmetijstvo?

Upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo sme le to uporabljati tako na lastnih površinah oz. površinah, ki jih ima v uporabi, kot tudi za izvajanje storitev drugim oz. naročnikom storitev.

Koliko goriva za kmetijstvo lahko kupi upravičenec?

Količina kupljenega goriva za kmetijstvo navzgor ni omejena. Upravičenec ga lahko kupi, kolikor ga potrebuje. Normativna poraba omenjena na začetku tega besedila služi le za ugotavljanje upravičenosti za nakup goriva za kmetijstvo (vstopni pogoj).

Uporaba goriva za kmetijstvo pri izvajanju storitev

Upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo sme le to uporabljati tudi pri izvajanju storitev. Količina kupljenega goriva za kmetijstvo navzgor ni omejena in tako upravičenec to gorivo uporablja kjerkoli.

Če pa izvajalec storitev ni upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo (ne dosega vstopnega pogoja ali sploh nima kmetijskih in/ali gozdnih površin v lasti oz. v uporabi), tega goriva sam ne more kupiti. Mu pa ga lahko kupi in ga da v uporabo naročnik storitve, ki je sam upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo, kot pojasnjujejo na Finančni upravi. Logično je, da lahko to gorivo uporablja le na površinah oz. za dela, ki jih opravlja za navedenega naročnika (upravičenca za nakup goriva).

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 6. Feb 2023 at 08:10

0 ogledov

Nemčija: sabotaža z gnojevko
Konec tedna je v Nemčiji, v zvezi deželi Hessen, izteklo približno 800 kubičnih metrov gnojevke na sosednjo njivo. Kmetje predvidevajo, da je bilo dejanje narejeno namerno. Po besedah kmeta je tehnična napaka izključena, ker je vretenasti ventil zavarovan s težkimi verigami in ključavnico. Poleg tega so bile razstavljene celotne armature, tako da so lahko v zelo kratkem času ušle velike količine gnojevke. Vidno je, da je bilo uporabljeno težko železno orodje. Fotografije: Volkmarser Freilandeier Hitri prvi ukrepi Vključili so se policisti, gasilci in zavod za vodeno varstvo. Razlito gnojevko so črpali s cisternami in jo odpeljali v okoliške rezervoarje gnojnice. Poleg tega je bil na sosednjem jarku zgrajen zaščitni zid, ki je preprečil odtekanje snovi bližnji potok. Fotografije: Volkmarser Freilandeier

Thu, 2. Feb 2023 at 09:59

559 ogledov

Nizozemska: osamljen primer BSE oziroma bolezen norih krav
BSE (goveja spongiformna encefalopatija) so odkrili pri poginuli 8-letni kravi na jugu Nizozemske. Po podatkih državne preiskovalne agencije Wageninger Bioveterinary Research (WBVR) je to atipična različica, znana tudi kot "starostna BSE". Ta različica se lahko pojavi spontano in ni posledica hranjenja živalske moke. Zadnji primer so na Nizozemskem zabeležili leta 2011. V Nemčiji so to obliko nazadnje odkrili leta 2021 pri 14-letni kravi na Bavarskem. Farmo, kjer so med rutinskim pregledom odkrili bolno kravo, so preventivno zaprli. Izločenih in pregledanih je bilo še 13 drugih živali. Vključno z neposrednimi potomci in živalmi, ki bi lahko prejele enako krmo v prvem letu življenja. Po besedah nizozemskega ministra za kmetijstvo Pieta Adema je bil cilj preprečiti živalim z možnim tveganjem za BSE vstop v prehranjevalno verigo. Rezultat dosedanjih preiskav je: Bolezen ni sprožila živalska krma, ampak naravni vzrok. Zelo verjetno gre za osamljen primer. Če bi namesto atipične različice ugotovili klasično različico bolezni norih krav, bi morali sprejeti določene ukrepe za varnost hrane. BSE je bila prvič odkrita v Veliki Britaniji leta 1986, od koder se je razširila v druge države. Pokončali so 180 tisoč okuženega goveda. Od takrat obstajajo rutinski pregledi, ki jih predpisuje EU za starejše govedo, ki je bilo zaklano ali poginulo na kmetiji. Kaj je atipična BSE? Poleg klasične BSE obstaja tudi atipična BSE. Medtem ko je klasično BSE povzročilo krmljenje goveda z nezadostno obdelanimi maščobami in beljakovinami prežvekovalcev, ki vsebujejo prionske beljakovine, se atipična BSE le redko pojavi spontano pri starejših živalih. Slovenija V Sloveniji je bil zadnji primer bolezni BSE zabeležen leta 2015 na kmetiji na Dolenjskem pri 12 let stari kravi. Pred tem so zabeležili osem primerov BSE pri nas, predzadnji je bil leta 2007. Vsi primeri so pokazali sliko klasične bolezni BSE. Slovenija ima od maja leta 2013 status države z zanemarljivim tveganjem za BSE. Ugotovljen sum na BSE pomeni, da vzpostavljen sistem zgodnjega odkrivanja bolezni, ki ga izvaja UVHVVR in z njo povezane službe, deluje in s tem zagotavlja varno okolje za rejce živali ter zagotavlja varovanje zdravja potrošnikov.  

Fri, 27. Jan 2023 at 14:56

1055 ogledov

Argentina: Chango za male njivice in vrtičke
Patentirani Chango naj bi zlasti malim lastnikom parcel, vrtičkarjem omogočil dostop do mehanizacije. Koncept pogona je zanimiv: vse komponente so razporejene znotraj velikega glavnega kolesa. (Foto: Inta) Bencinski motor z delovno prostornino 0,2 l in 1,5 KM zagotavlja pogon preko preprostega zobniškega prenosa, ki se neposredno poveže z notranjim obročem glavnega kolesa.Poleg tega se lahko stacionarne naprave, kot so sekalniki za krmo, poganjajo tudi preko bočno nameščene priključne gredi. Za delo na terenu je Chango opremljen z okvirjem za pritrditev orodja, kot je enobrazdni plug, ki podpira tudi obe stranski oporni kolesi. Nastavke lahko namestite tudi na sprednjo stran. Trenutno se išče partner za industrijsko proizvodnjo Changa.

Fri, 27. Jan 2023 at 07:45

2364 ogledov

Nov začetek termina za vnos subvencijskih vlog
Letos bodo spremembe pri terminu oddajanja subvencijskih vlog. Z 31. marcem 2023 se bo začela nova kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije iz novega programskega obdobja 2023-2027. Vloge morajo kmetovalci oddati do 10. julija 2023.  Generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Maša Žagar je v oddaji Slovenska dežela na Radiu Ognjišče povedala, da je temelj za to odločitev želja, da se vse novosti v ukrepih Skupne kmetijske politike, ki z letošnjim letom stopa v novo obdobje vsem deležnikom dobro predstavi. »Želimo, da se vse novosti v resnici zelo dobro predstavijo, da se izvede vsa usposabljanja, da se svetovalna služba primerno usposobi, da je dovolj informacij, da je dovolj časa za absorbcijo vseh teh novih informacij...« Elektronski vnos vlog za ukrepe nove kmetijske politike bo tako potekal od 31. marca do 10. julija letos. Žagarjeva dodaja, da na kmetijskem ministrstvu želijo, da bo po sprejetju pravnih podlag na voljo še nekaj časa, tudi za pisne odgovore in dodatna pojasnila vsem zainteresiranim, še posebej pa kmetijskim svetovalkam in svetovalcem, ki bodo te ukrepe pojasnjevali in predstavljali kmetom. »Vprašanj je res veliko, tako da nam se je zdelo ključno, da se da terenu in vsem nam še nekaj časa. Gre res za izjemno leto, za izjemno zahtevno obdobje izvajanja novega Strateškega načrta Skupne kmetijske politike in ker je to v domeni države, smo se letos tako odločili,« še za Radio Ognjišče pojasnjuje generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na MKGP Maša Žagar.

Thu, 26. Jan 2023 at 13:16

6822 ogledov

Švica: traktorska nesreča zaradi pluga
Iz Švice poročajo o nesreči traktorista, ki je s svojim novim traktorjem Fendtom imel bližnje srečanje s kamionom. Kaj se je zgodilo. Po prvih ugotovitvah je plug, priklopljen na traktor, med hitro vožnjo po cesti zanihal in ob zavijanju je z njim zapel ob nasproti vozeč tovornjak. Plug se je zagozdil in traktor prevrnil na bok.34-letnega traktorista so odpeljali na pregled v bolnišnico. Nastala je materialna škoda.

Wed, 25. Jan 2023 at 12:45

2335 ogledov

Nebodigatreba - živinoreja  
Živina na paši spada med najlepše prizore našega podeželja, pa vendar niso vsi takega mnenja. Govedo namreč po mnenju številnih ekstremnih okoljskih in veganskih organizacij ter tudi proti kmetom naravnanih vlad predstavlja globalno grožnjo. Grožnjo, ki lahko dolgoročno povzroči izumrtje človeške rase. Zadnje tedne so posebej nastrojeni proti »uničujoči« živinoreji. To je malo grob uvod, ki pa ni daleč od realnosti. Tudi zato, ker se vsakodnevno srečujemo z zapisi pa tudi s pripravo zakonodaje, ki živinorejcem povzroča vse več skrbi. Namesto da bi bili vsi kmetom hvaležni, ker pridelujejo hrano in skrbijo za poseljeno podeželje in ohranjanje kulturne krajine, se jih javno označuje kot drugega največjega onesnaževalca tal in ozračja, krivca za izgubo biotske raznovrstnosti in največjega porabnika vode nasploh. Poleg onesnaževanja tal, vode, izpuščanja metana in ogljikovega dioksida, kar vse se pripisuje kmetom, pridelujejo tudi meso in mleko, ki sta »zdravju škodljiva«. To smo že večkrat slišali od doktorjev, strokovnjakov in tudi politikov najvišjega državnega vrha. Nič čudnega, da potem mnogi temu samo brezglavo sledijo. »Mleko in meso sta strup za telo, govedoreja pa nepotrebna dejavnost. Če bi vsi prebivalci Slovenije zmanjšali porabo govedine za 1 kg, bi za toliko zmanjšali ogljični odtis, kot da umaknemo iz cest 70 tisoč avtomobilov« Takšne in podobne so izkrivljene izjave, na katere pa žal mnogi nasedajo. Bomo morali postati herbivori, kot se strokovno naziva rastlinojedce? Nekateri dogodki kažejo, da smo na poti k temu. Veganske organizacije vdirajo v hleve, skrivaj snemajo v klavnicah, pred mesnicami prirejajo proteste ter tako ljudi odvračajo od nakupov. To seveda za politične predstavnike ni kaznivo, celo priporočljivo je. Nenazadnje je meso »zdravju škodljivo« in če ga ne bomo več jedli, bomo postali boljša družba, ki skrbi za čisto okolje. Zagonska podjetja se pripravljajo na prihodnost. Prav te dni so javnosti pokazali svoj izum - meso iz rastlinskih beljakovin. Med tremi kosi ga je nemogoče prepoznati, ima okus po mesu in tudi pri peki se obnaša kot meso – naredi slastno skorjico. Ampak, zakaj mora imeti rastlinski izdelek izgled mesa? Saj so učili, da je meso škodljivo za zdravje. Zakaj so potrebne rastlinske pleskavice in čevapčiči? Ker imamo vsi v sebi zasidrano nostalgijo po mesu! Možgane pa mnogi oprane! Kako si lahko drugače razlagamo aplavz v Državnem zboru, ko je nasprotnik kmetovanja pozval, naj se pri nas preneha z živinorejo, zapuščene hleve pa uporabi za pridelavo gob. Po njegovem mnenju so zaposleni v klavnicah zapiti nasilneži, otroci pa imajo življenjske travme, ker so priča kolinam na domačih kmetijah. Dnevno prebiramo pretirane zapise, da okoljevarstveniki že dalj časa opozarjajo, da je uživanje mesa – še posebej govedine – slabo za naš planet oziroma za segrevanje ozračja in ogljični odtis. Metan, ki ga krave proizvajajo med prebavljanjem krme, naj bi bil celo veliko nevarnejši toplogredni plin kot ogljikov dioksid, ki ga v zrak izpuščamo s sežiganjem fosilnih goriv. Po podatkih Svetovne meteorološke organizacije se je koncentracija metana povečala za 262 % glede na leto 1750. Pretirani so tudi podatki, da okoli 40 % globalnih emisij metana prispeva govedoreja oziroma okoli 1,4 milijarde govedi, ki se jih po svetu redi za prehrano ljudi. Zato znanstveniki že svetujejo, naj se kravam pripravlja poseben krmni obrok, ki bo spodbujal rast bakterij, ki ne proizvajajo toliko metana. Tako naj bi zmanjšali izpuste za 50 %. V Nemčiji pa »umne glave« predlagajo bolj enostavno različico, in sicer zmanjšanje staleža govedi za polovico. Čaka se še odgovore bruseljskih uradnikov, ki v pisarnah neutrudno pripravljajo in na hitro sprejemajo zakonodajo. Najbrž bo tudi za krave sprejetega nekaj v smeri namestitve katalizatorjev, ki bodo lovili nastali metan ob izrigavanju in … Če pa to ne bo mogoče, pa se bo po vzoru Nove Zelandije zaračunavalo emisije metana za rejne živali. Da se to obeta, potrjujejo tudi razmišljanja vlad na Danskem in v Nemčiji, saj naj bi tako lažje in hitreje postale podnebno nevtralne in izpolnile cilj do leta 2050. Omejitev za živinorejo bo zagotovo več. V prvi vrsti si lahko obetamo vse manj evropskih plačil za rejo živali. Ob visokih stroških repromateriala se lahko uresničijo napovedi, da bo odkupna cena mesa in mleka padla … Težave so s sosedi, ki jim smrdi gnojevka, moti hrup in umazane ceste. Kmet pa je žal za mnoge le še nebodigatreba, ki je po naključju umeščen v podeželje, ker so že njegovi predniki živeli in kmetovali tam. Je mogoče, da prišleki iz mest celo slavijo zmago, ko kakšna kmetija v njihovi bližini »ugasne«?
Teme
kmetijsko gorivo kmetijska nafta kmetijski dizel

Zadnji komentarji

Prijatelji

KMEČKI GLASZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Vse o točenju kmetijskega goriva