Vreme Naročite se
Živalska policija bo razvrednotila veterinarski poklic
Nevladniki bodo v 40 urah postali profesionalci. Ne le veterinarji, tudi kmetje se počutijo razvrednoteni
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Živinoreja

Sobota, 29. April 2023 ob 18:40

Odpri galerijo

Poslanci koalicije so pred kratkim v Državni zbor RS vložili predlog novele zakona o zaščiti živali. Ta med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali in vzpostavitev obveznega internega video nadzora v klavnicah. Predlog novele zakona prinaša med drugim uveljavitev obveznega označevanja mačk, zakonsko osnovo za vzpostavitev mobilnih klavnic, popolno prepoved privezovanja psov, opredelitev mučenja živali kot hude malomarnosti, vzpostavitev videonadzora v klavnicah.
Z novelo bi predlagatelji prav tako društvom, ki so na podlagi omenjenega zakona pridobila naziv delovanja v javnem interesu na področju zaščite živali, omogočili aktivno sodelovanje pri svetovanju skrbnikom živali in sodelovanje z nadzornimi organi v primeru ugotovljenih nepravilnosti, tako da se imenuje pooblaščene svetovalce za zaščito živali.
Pooblaščeni svetovalec bo lahko pri kmetu, pri katerem bo zaznal nepravilno ravnanje ali kršitve pri reji živali, fotografiral nepravilnosti, ga pozval k pravilnemu ravnanju. V primeru neodzivnosti ali nadaljevanja kršitev bo podal prijavo v reševanje upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo. Uradni veterinar lahko uporabi zbrane dokaze in izjave pooblaščenega svetovalca v inšpekcijskem postopku.
V primeru suma mučenja žvali, ko je ogroženo življenje živali, pa bo pooblaščeni svetovalec imel še več pristojnosti. Nemudoma bo lahko obvestil pristojni organ za veterinarstvo, ki v roku 24 ur oziroma prvi delovni dan po preteku roka obvesti pooblaščenega svetovalca o ugotovitvah in nadaljnjih ukrepih.
Pooblaščeni svetovalec je lahko vsaka polnoletna oseba, ki je državljan Republike Slovenije in izpolnjuje dodatne pogoje:
- ima najmanj srednješolsko izobrazbo,
- je najmanj tri leta aktiven član nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali,
- ima opravljeno 40 urno usposabljanje iz biologije, fiziologije, obnašanja in zdravstvenega varstva živali, ter predpisov, ki urejajo zaščito živali in predpisov, ki urejajo postopke inšpekcijskega nadzora in prekrškovne postopke. Po predavanjih mora opraviti izpit za pooblaščenega svetovalca
Kandidat, ki je uspešno opravil izpit, z imenovanjem pridobi izkaznico, ki jo izda upravni organ, pristojen za veterinarstvo. Izkaznica velja pet let. Po preteku mora pooblaščeni svetovalec za ponovno imenovanje opraviti usposabljanje.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam je posredovalo podatke koliko rejnih domačih živali (govedo, konji, prašiči) je bilo letno odvzetih rejcem v zadnjih petih letih zaradi slabega ravnanja z njimi? Za primerjavo smo želeli tudi število odvzetih hišnih ljubljenčkov (psi, mačke ...).
Odgovor je naslednji: »V triletnem obdobju od 2018-2020 je bilo skupno 528 odvzemov rejnih živali in hišnih ljubljenčkov. To pomeni, da je bilo v povprečju odvzetih 175 živali na leto. Že leta 2021 je številka narasla na 269 živali. Še višje število je bilo lani, in sicer že 534 živali. Da imamo bolj natančen pregled; odvzetih je bilo 231 rejnih živali in 303 hišnih ljubljenčkov.
V prvem tromesečju letošnjega leta je bilo skupno odvzetih 132 živali, in sicer: 75 govedi, dve drobnici in 55 hišnih ljubljenčkov.

Kmetje strogo proti pooblaščencem
Pred kratkim smo že objavili mnenje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki se opozarja da bo z vstopom na zasebno lastnino in zbiranjem dokazov (fotografiranje) šlo za hud poseg v zasebnost. Glede na kratko usposobljenost svetovalcev in aktivistično držo nekaterih društev za zaščito živali je upravičena skrb, da bodo pogosto prekoračena pooblastila in tudi neutemeljeno poseganje v zasebnost skrbnika živali. Po mnenju KGZS je sporno, da bo zakon omogočal pooblaščenim svetovalcem zbiranje dokazov in njihovo uporabo v uradnih inšpekcijskih postopkih.
Tudi na Sindikatu kmetov Slovenije so strogo proti sprejetju takšnega zakona, ki bi nadzoroval kmete iz strani nevladnih organizacij. To bi bilo veliko ponižanje za slovenskega kmeta, saj se prav oni v prvi vrsti zavzemajo za zaščito živali in ostro obsojajo kakršnokoli mučenje živali.
Nesprejemljivo in nedopustno je, da zakon predvideva, da bi živinorejske kmetije postale poligon za izživljanje tako imenovanih aktivistov – »pooblaščenih svetovalcev za zaščito živali«, ki naj bi na osnovi 40 urnega tečaja presojali pravilnost oskrbe živali v oskrbi rejcev. S tem se popolnoma degradirali znanje in izkušnje rejcev ter ostale stroke, ki vsakodnevno z vso odgovornostjo in velikimi napori skrbijo za njihove živali.

Tudi veterinarji proti sprejetju novele
Ne le Veterinarska zbornica, tudi Veterinarska fakulteta in temu se pridružuje še Biotehniška fakulteta, so odločno proti sprejetju novele zakona. Poudarjajo, da niso bili vključeni pri pripravi predmetne novele zakona. Skrb za zdravje in dobro počutje živali je za rejce domačih živali ena najpomembnejših prioritet dobre živinorejske prakse že o nekdaj. Rejec je tisti, ki si najbolj želi imeti v svoji črede zdrave, vitalne in nepoškodovane živali, saj le take omogočajo gospodarno rejo in prirejo.
Dodajajo, da je nesprejemljivo, da bi nadzor na živinorejskih kmetijah vršile osebe, ki jih predmetna novela zakona imenuje »pooblaščeni svetovalci za zaščito živali«, ki imajo opravljen 40 urni tečaj iz predmetne tematike. S takim pristopom je predlagatelj predmetne novele zakona razvrednotil kompetence tako rejcev kot celotne kmetijske stroke.
----------
Uradni veterinar mora zaključiti 6 letni študij na Veterinarski fakulteti, imeti mora 5 let delovnih izkušenj in nato opraviti še izpit za inšpektorja, da postane prekrškovni organ. Da je odgovoren in pooblaščen, da samostojno presoja vse dokaze in vsakega posebej, da ugotovi, katera dejstva se štejejo za dokazana. Diktirati inšpektorju, kaj bo štel za dokazano in kako bo presojal dokaze, je nezakonit poseg v inšpekcijski postopek.
Čemu je torej namenjen nadzor tričlanske komisije s pooblaščencem z najmanj srednješolsko izobrazbo in 40 urnim usposabljanjem? Po našem mnenju gre za presedan, ki je v neskladju s pravnim redom Republike Slovenije in predstavlja očitno degradacijo in je znak nespoštovanja do veterinarske stroke, pravijo na Veterinarski zbornici.

Kmetje so zgroženi
Mladi kmet Nejc Borovnik iz Lokovice pri Šoštanju pravi, da bo kmalu dejstvo, da če si kmet, si vreden manj kot nič. Z uvedbe t.i. živalske policije, ki bi ga izvajali posamezniki na podlagi 40 (!!!) urnega tečaja in presojali o ustrezni oskrbi živali, popolnoma degradirajo znanje in izkušnje kmetov, ki jih nabirajo dobesedno vse življenje.
Kmet zna sredi spanja po tonu mukanja določiti ali je krava ogrožena ali pa se morda samo poja. To se lahko naučiš samo skozi življenje na kmetiji in zavedanjem, da si odgovoren za dobrobit svojih živali. Mnogokrat gremo rejci sredi noči iz tople postelje, tudi v snežnih razmerah, preverit stanje v hlevu, če je z našimi živalmi vse v redu.
Zavedam se, da so med nami kmetje, ki niso primer dobre kmetijske prakse, prav tako kot so med nami posamezniki, ki zanemarjajo hišne ljubljenčke, tudi zlorabljajo ostale ljudi. Take posamezne primere je potrebno preprečevati, vendar ne na način da zaradi posameznikov »teroriziramo« vse kmete, ker naj ne bi znali skrbeti za svoje živali.
Tukaj se zame svoboda konča in jaz se tega ne grem. Opravljam zelo težek, a zame najbolj plemenit poklic – pridelujem hrano, osnovo za življenje ljudi, vendar ima vse svojo mejo. Verjamem da mladi iz kmetij znamo opravljati še kakšen drug poklic, nisem pa toliko pameten, da bi znal razumeti, kje boste dobili hrano, ko bo slovensko kmetijstvo uničeno.

Pooblaščeni svetovalci bodo v pomoč kmetom
Pogovarjali smo se tudi z Natalijo Nedeljko, predsednico Društva za zaščito konj in ostalih živali. Pravi, da novela zakona predvideva pooblaščene svetovalce z določenimi pooblastili, kar je zelo razburilo kmečko populacijo. »V društvu že vrsto let opravljamo tudi takšne oglede, vendar imamo za to ustaljen postopek, ki se ga bomo držali tudi v prihodnje. Že v tem trenutku smo izbrali in se pogovorili s člani, ki v društvu, na tem področju delujejo več let, ne samo tri, med njimi so tudi veterinarji. Naš ustaljen postopek, ki se ga bomo držali tudi v prihodnje in mislim, da je pošten do vseh udeleženih je naslednji:
Član društva, ki pride na ogled na osnovi prijave, se mora obvezno predstaviti in povedati s kakšnim namenom je prišel. Z lastnikom se pogovori in v primeru, da lastnik dovoli, si skupaj ogledata živali. Če opazi kakšne nepravilnosti, lastniku svetuje, kako naj jih odpravi, da v bodoče ne bo imel težav pri rednih letnih veterinarskih pregledih in morebitnih inšpekcijskih ogledih. Lastniku se trudi čimbolj pomagati z nasveti, saj ni v našem interesu, da se živali odvzamejo, ampak, da se zanje pravilno poskrbi. V kolikor pa z lastnikom dogovor o ogledu ni mogoč, oz. ne želi, da se opravi skupni pregled in ogled, se inšpekciji pošlje poročilo, ki potem opravi uradni strokovni pregled. Takšnega postopka se bomo držali tudi vnaprej, saj ne posega v zasebnost brez privolitve lastnika in se je izkazal za uspešnega.
Za konec bi rada dodala, da tem ni razvrednoten veterinarski poklic, saj svetovalec ne bo postavljal diagnoz ali zdravil živali. Bo samo opozoril lastnika na nepravilnosti, kar veterinarji, zaradi osebnih finančnih interesov, ne delajo.


Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 30. Sep 2023 at 10:43

710 ogledov

Kosilnica SIP DISC HD 1000 D FS
Na letošnjem sejmu AGRA 2023 v Gornji Radgoni je podjetje SIP Šempeter za novo kosilnico DISC HD 1000 D FS s transportnimi trakovi prejelo šampiona kakovosti. Nova generacija diskastih kosilnic SIP DISC HD se ponaša z veliko storilnostjo in kakovostjo krme. Razvite v tesnem sodelovanju s strokovnjaki ter upoštevajoč povratne informacije uporabnikov, te kosilnice prinašajo vrhunske rezultate ne glede na izzive. Delovna širina do 10,2 metra omogoča košnjo velikih površin v najkrajšem času.Edinstvena lastnost nove generacije kosilnic SIP DISC HD je njihova prilagodljivost. S tehnologijo gnetenja in izdelave zgrabkov s transportnimi trakovi lahko kosite, gnetete in pripravljate zgrabke v enem samem koraku. To je ključno v spreminjajočih se vremenskih pogojih, ki vplivajo na vsakodnevno delo na kmetijah. S tem sistemom se prihrani čas in energijo ter zagotovi, da je krma pripravljena hitro in učinkovito.Kosilnica SIP DISC HD 1000 D FSSIP DISC HD je opremljen z vrsto inovativnih sistemov za varovanje in spremljanje obremenitev na pogonskih sklopih. To omogoča takojšnje ukrepanje in preprečevanje morebitnih okvar stroja, kar zagotavlja neprekinjeno delovanje in zmanjšuje stroške popravil. Hkrati avtomatizacija omogoča enostavno upravljanje preko elektro-hidravličnega krmilnika ali povezavo s sistemom ISOBUS, kar prispeva k boljši uporabniški izkušnji.Modularna gradnja za prilagodljivostSIP DISC HD se lahko prilagodi različnim potrebam in zahtevam uporabnikov, saj ponuja sistem modularne gradnje. Glede na specifične potrebe uporabnikov kosilnica omogoča enostavno izbiro med različnimi konfiguracijami kot so recimo prstni gnetilniki (plastični, kovinski) ali valjasti gnetilnik v kombinaciji z ali brez transportnih trakov. Oprema se lahko enostavno dodaja ali odstranjuje glede na naročilo stranke, kar olajšuje vzdrževanje in servisiranje ter zmanjšuje stroške. Trajnost in ekonomičnostSIP DISC HD ni le zmogljiva kosilnica, ampak tudi stroj, ki prispeva k trajnostnem kmetovanju. Z optimiziranim procesom gnetenja in izdelave zgrabkov ter inovativnimi varnostnimi mehanizmi, pomaga izboljšati storilnost ter zmanjšati stroške vzdrževanja in popravil. S pridelavo čiste in kakovostne krme prispeva k boljši prireji in počutju živali s čimer se povečuje donosnost kmetije.Inovativni pogonski sistem DISC HD D ponuja veliko delovno širino do 11,00 m in zmogljivost do 17 hektarjev na uro.Lastnosti kosilniceKosilnica ima teleskopsko nastavitev delovne širine, kar pomeni, da teleskopske roke nudijo prilagodljivost kosilnega sistema. S širino redi od 1,8 do 3,5 m omogoča prilagajanje delovni širini sprednje kosilnice in tudi kombajnov, balirk ali samonakladalnih prikolic.Pri uporabi gnetilnika je možno kosilnico nadgraditi z vgradnjo transportnih trakov (BC – Belt Conveyor) za oblikovanje zgrabkov. To omogoča hitrejše spravilo in ker ni vključenih drugih postopkov spravila, se zmanjša izguba suhe snovi in vnos pepela v krmo.Inovativni pogonski sklop ponuja veliko delovno širino in je opremljen z varnostnimi sklopkami. Varnostne drsne sklopke omogočajo nemoten zagon in zmanjšajo vpliv nenadne povečane obremenitve na kosilnico in traktor. Sistem obveščanja OMS (On-line Monitoring System) v kombinaciji z varnostnimi sklopkami skrbi za stalen nadzor delovanja preko senzorjev in tako preprečuje poškodbe kosilnih grebenov. Na kratko bi dejali, da je to sistem za nadzor obremenitve.Patentirana mehanska transportna zaščita se samodejno sproži in nudi izjemno varnost med transportom in shranjevanjem. Kosilnica je opremljena s hidravličnim sistemom vzmetenja, ločenim za levo in desno stran, ki ga je enostavno upravljati s traktorja.Kosilnica ima hidravlični sistem varovanja v primeru naleta HCSS (Hidraulic Colission Safety System). Pri naletu na oviro se varovalo sistema HCSS hipoma odpre in zaradi posebne lege tečaja se greben prosto umakne nazaj in sočasno navzgor. Greben se po naletu na oviro samodejno vrne v delovni položaj.

Sat, 30. Sep 2023 at 10:21

2607 ogledov

Pravi slovenski kmet kmetuje vedno težje
Ni nam dalo miru, da ne bi obiskali Uroša Dajčmana, ki pravi, da je ponosen slovenski kmet iz Slovenskih goric. Večkrat nam namreč pošlje kakšno misel o težavah v kmetijstvu in predlog, kako bi ga lahko enostavno rešili. Pa seveda pri nas v Sloveniji to ni mogoče, oziroma kot pravi Uroš, zakaj naj ne bi raje zapletli stvar in v Bruslju kimali predlogom, ki jih podaja Evropska unija oziroma pristojna komisija. Kot ugotavlja, je kmetijstvo žrtvovano višjim interesom posameznih držav. Po domače povedano; iz drugih celin in držav nam dovažajo hrano sumljivega izvora (kljub temu, da jo EU pridela že tako ali tako preveč), mi pa na ta račun prodajamo tehnologijo, avtomobile in druge gospodarske dobrine.Kmetovanje na 42 hektarjihUroš z ženo Danijelo živita v Jablancah pri Zgornji Koreni. Kmetujeta na 42 hektarjev veliki kmetiji Eferl&Dajčman in imata v hlevu trenutno 70 glav govedi, od tega je 50 krav dojilj. Pred 15 leti so uvedli sezonsko telitev ravno zaradi ekonomske stabilnosti, specifike kmetije, upoštevanja naravnih procesov ter porabljenih delovnih ur na enoto proizvoda t.i. prostega časa. Naredili so tudi še korak dlje, krave molzejo, mleko krmijo teličkom. Še pred petimi leti je zaradi nizkih odkupnih cen mleka molža potekala enkrat na dan, zdaj pa molzejo dvakrat in z mlekom od ene krave vzredijo štiri teličke. Vendar zaradi nestabilnih odkupnih cen govejega mesa zmanjšujejo pitovno čredo in bodo raje postopoma povečevali število krav dojilj. Trudijo se, da krave povržejo kakovostna teleta, za genetski potencial skrbi licenciran bik iz KGZ Murska Sobota, že nekaj let izvajajo tudi embrio transfer.V Sloveniji bi morala biti glavna dejavnost reja govedi na travnikih in pašnikih, Pomurje pa bi moralo biti žitnica Slovenije brez živinoreje. Omogočeno bi nam moralo biti, tako kot tudi avstrijskim kmetom v gorskem območju, da bi lahko namakali svoje površine. Dovolj bi bila zajetja in jarki, podtalnico pustimo pri miru. Mi delamo v tej smeri, da bomo imeli okrog hiše travnike in ne njive. Za vzdrževanje travnikov je naša želja kupiti specialno sejalnico za dosejevanje v obstoječo travno rušo.»Ciklično pitanje govedi je pri nas kot da bi si dal strel v koleno. Do sedaj so bili hlevi prazni, ker je bila koruza draga in so jo raje prodajali. Odkupna cena govedi je solidna. Zdaj bodo številni napolnili hleve, ker je energetska krma poceni, čez dobro leto pa bodo odkupne cene govedi zaradi velike ponudbe spet na dnu. Še posebej ker lahko pričakujemo sprostitev in izvozne subvencije mesa iz Brazilije."»Kmetije postajajo vse bolj podjetja, se modernizirajo, ob dobri odkupni ceni na veliko nabavljajo stroje. Nikjer pa nikoli ne omenjamo, da številnim ob nizkih odkupnih cenah zastopniki kmetijske mehanizacije zasežejo stroje, ki so si jih vzeli na leasing. Nemalo je primerov, ko so velike kmetije tik pred stečajem, vsepovsod repromaterial jemljejo na odlog plačila. Je to način kmetovanja? Vrniti se moramo na preizkušen prilagodljiv, družinski način kmetovanja, kjer poskušamo kot pri nas s kar najmanjšimi stroški pridelati in prodati pridelke in živali. Kaj mi pomaga uvoz dragega teleta, ki ga moram krmiti z drago sojo in beljakovinskimi krmili. Ob prodaji mora tak bik imeti več kot 450 kg mesa, da si pokrijemo stroške prireje. Sami imamo že v osnovi nekaj rezerve, ko pitamo svoja teleta lisaste pasme in na nekoliko bolj ekstenziven način. In prodamo ga, ko ima 350 kg mesa, z dobičkom.Uro Dajčman: »Zakaj niso otroci na podeželju ambasadorji narave v šolah. Če imamo status športnika, status glasbenika, status kulturnika, bi lahko imeli naši otroci poseben status. In naše žene, matere. Tudi te so zapostavljene. Najmanj s čim bi se jim oddolžili, je plačevanje zdravstveno-invalidskega zavarovanja. Če že imamo denar za azilante in migrante.Masne bilance neuresničljiv projekt?Že ob prvem vprašanju, kaj si misli o uvedbi masnih bilanc pri nas, se je Uroš kislo nasmehnil: »Skoraj ne verjamem, da bodo kdaj zaživele v praksi. Ni volje živilsko predelovalne industrije, saj se raje oskrbuje z uvoženim mesom. In to veliki in tudi lokalni mesarji, ki imajo na vseh vratih napisano domače. Meso prašičev in govedi pa je od drugod. Vsi vemo, kdo je »krivec«, da nimamo vpogleda in kontrole nad masnimi bilancami tako dolgo bo imel moj bik s certifikatom izbrana kakovost na klavni liniji 18 nog, 57 pljučnih pečenk, 564 T-bone steakov, 1250 rebrc in iz njega lahko naredite 2700 kg govejih čevapčičev. Toliko o resnosti in volji, da bi imeli izbrano kakovost takšno kakršno si jo naš potrošnik zasluži. Ko pa bo uvoz strogo nadzorovan, takrat bo imel tudi moj bik le štiri noge in se bo vedlo, koliko je v vitrinah mesa slovenskega porekla, tudi takšnega z certifikatom Izbrana kakovost, ki jo tako promoviramo, učinka od same sheme pa ni nobenega. Veliko bi tudi naredili, da bi na mesu pisalo, kdo je rejec in njegova KMG-MID številka.Lanska sušaŠtevilne kmetije so pred kratkim prejele negativne odločbe s katerimi so dodeljevali sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v lanskem letu, čeprav so bile tedaj zelo prizadete Uroš in Danijela sta tudi ostala praznih rok. Negativna odločba je prispela na dom dan pred obiskom državnega sekretarja Darija Krajčiča pri Sv. Ani v Slovenskih goricah: »Razložil sem mu, da smo lani komaj ohranili osnovno čredo živali zaradi pomanjkanja krme, kaj šele, da bi kmetovali v želenem obsegu. Smo namreč kmetija s pretežno pašno-kosnim sistemom. Višek vsega pa je, da dobim odločbo, na kateri piše, da nismo upravičeni do pomoči zaradi škode, ki nam jo je naredila lanska suša. Če lani pri nas ni bilo suše, potem res ne vem, kaj bi bil lahko vzrok za klavrno koruzo, odkosa na travnikih pa sploh ni bilo. Odločba pa zavrnjena! Za 42 hektarjev površin so nam izračunali 21 evrov sredstev. Ki pa jih seveda nismo dobili, saj nismo presegli praga 100 evrov. Ko sem to razložil državnemu sekretarju, mi je začel brati iz listov pred vsemi novinarji in prisotnimi, koliko sredstev smo dobili od leta 2014 naprej. Žalostno, da si nekdo na tako visokem položaju to privošči. Ter pravi, da smo dobili državna sredstva. To nikakor ne drži, dobili smo evropska sredstva in to so bile le subvencije za površine, ki se jih dodeljuje kot izravnavo med proizvodno in prodajno ceno pridelkov, da imajo kupci v trgovinah poceni hrano. Ker nismo uspeli na niti enem javnem razpisu. Od tega trenutka na državo več ne računam, da mi bo kdaj pomagala, kmetje smo odvisni sami od sebe. Mar ni dovolj dober dokaz, kako država skrbi za svoje prebivalstvo, nedavne katastrofalne poplave. Ljudje so ostali brez hiš, dobili pa bodo dobrih deset tisoč EUR pomoči iz proračunskih sredstev.Uroš Dajčman: »Protesti kmetov so po mnenju mestnega prebivalstva le razkazovanje mišic in traktorjev kmetov. Ne bom se jih več udeleževal, vse do takrat, ko bo kupec zahteval, da naj gremo na ceste in se borimo, da bodo imeli v trgovinah slovensko pridelano hrano. Če raje posega po akcijah, mesu, zelenjavi in sadji iz držav, kjer polivajo fitofarmacevtska sredstva, pa naj bo tako. Sami skoraj ne uporabljamo škropiv in potem naj našo hrano primerjamo s tujo. Poudarjam, da jim ni treba pojesti kilogram mesa naenkrat, mogoče je dovolj malo manj, ki ga bo plačal po enaki ceni, bo pa jedel zdravo.Živalska policija bo uničila veterino»Zaradi njih bomo ostali brez veterinarjev,« je mnenja Uroš. »Šest let študija, praksa, izobraževanja mora opraviti veterinar, sedaj pa jim bodo solili pamet pooblaščeni svetovalci, ki so kar naenkrat postali kvalificirani prijavitelji. Zanima me, kaj je v ozadju sprejemanja te noveli zakona o zaščiti živali. Mogoče na legalen način razdeljevanje visokih proračunskih sredstev različnim nevladnim organizacijam, ki se množijo kot gobe po dežju. Lepo je življenje teh organizacij, ki dobivajo za svoje (ne)delovanje po več deset tisoč EUR sredstev, zdaj pa naj bi se ta denar še povečal. V Sloveniji kljub Policiji imamo kriminalce, tatove…, a naj uvedemo tudi dodaten nadzor za njih, če po mnenju vlade policija ni dovolj sposobna za reševanje problemov? Najbrž ne! Še enkrat javno vprašam: koliko sredstev bo namenila vlada za projekt kvalificiranim prijaviteljem?Leve, desne vlade, ni nobene razlike. Kmetijstvo jih ne briga in kmetijsko ministrstvo je resor, ki se ga vsi otepajo. Tudi zato nimamo nobene strategije v kmetijstvu, ne v živinoreji. Vsaka nova vlada si po svoje razlaga kmetovanje in ni čudno, da nam predpisujejo popolnoma nesmiselne ukrepe. OMD območja le oddaljene sanjeEna največjih težav vseh kmetij na tem območju je, da kljub temu, da kmetujejo na izredno težkih, strmih obdelovalnih površinah, niso kot katastrska občina uvrščena v OMD območja. Te kmetije se nahajajo v osrčju Slovenskih goric na gričevnatem svetu in ob enem v krajinskem parku Kamenščak. »Ne gre se tistih 100 EUR pomoči po hektarju, precej več imamo težav z omejitvami in zavrnitvami pri košni rabi kmetijskih površin. Ne moremo se vključevat v KOPOP ukrepe ker kmetije pridelavo in prirejo usmerjamo zgolj na travništvo in nekaj malega njiv iz razloga vetrne in vodne erozije, prav tako nam na pašnih naklonskih površinah nastaja izpad oz. uničenje travne ruše. Pri vsakršnem poskusu prijavljanja na najmanjše razpise imamo ogromne težave, dejansko izpadamo, ker že v osnovi ne dosegamo točkovnika po OMD kriteriju, ki prinaša znatno število točk,« pravi Uroš, ki bi kmetijam zaris v OMD območja pomenil dodatno vzpodbudo za kmetovanje v osrčju Slovenskih goric in krajinskega parka.

Sat, 30. Sep 2023 at 10:06

2385 ogledov

Zaključen razpis za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča, da se je zaključil prvi javni razpis za intervencijo Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov. Z objavo javnega razpisa v letošnjem letu je MKGP vse od leta 2007 obdržal nepretrgano vsakoletno objavo javnih razpisov za dodeljevanje podpor mladim kmetom.Na prvi javni razpis je kandidiralo 84 mladih kmetov, ki so zaprosili za 2.846.960 evrov javnih sredstev, od tega 46 na 1. sklopu (2.021.000 evrov zaprošenih sredstev) in 38 na 2. sklopu (825.960 evrov zaprošenih sredstev). Na 1. sklop so lahko kandidirali mladi kmetje, ki so bili ob oddaji vloge na javni razpis vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzeti kmetiji. Prav tako so na 1. sklopu lahko kandidirali mladi kmetje, ki so organizirani kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot družba z enim družbenikom, če so imeli registrirane izključno kmetijske dejavnosti. Na 2. sklop so lahko kandidirali ostali mladi kmetje, ter mladi kmetje, ki so bili ob oddaji vloge na javni razpis vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzeti kmetiji, vendar niso bili prepričani, da bodo to vključitev lahko obdržali celotno obdobje obveznosti (5 let od datuma odločbe o pravici do sredstev). Javna sredstva, ki so ostala neporabljena na prvem javnem razpisu, bodo prenesena v naslednje leto, in bodo razpisana skupaj s 14.623.080 evri javnih sredstev, rezerviranih za leto 2024. MKGP na drugem javnem razpisu pričakuje bistveno večje število vloženih vlog.Z 2. spremembo Strateškega načrta skupne kmetijske politike za Slovenijo (SN SKP) 2023-2027 bo za intervencijo Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov uvedenih tudi nekaj sprememb, ki sicer še čakajo na uradno potrditev s strani Evropske komisije. Na podlagi teh sprememb bodo v drugem javnem razpisu pogoji za dodelitev sredstev ugodnejši, kar je MKGP že predstavil na predstavitvi intervencije Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov na letošnjem Mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni v okviru predstavitve intervencij in dela na področju mladih kmetov, zato so potencialnim vlagateljem ugodnejši pogoji že lahko znani. Na MKGP menimo, da so omenjene spremembe SN SKP eden bistvenih razlogov za odločitev mladih kmetov, da počakajo na drugi javni razpis. Med drugim so ugodnejši pogoji, ki naj bi veljali v drugem javnem razpisu, naslednji:- mladi kmet je vpisan v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec prevzetega kmetijskega gospodarstva (KMG) največ pet let pred vložitvijo vloge na javni razpis ali pred tem obdobjem ni imel v register kmetijskih gospodarstev vpisanih grafičnih enot rabe zemljišč;- mladi kmet – fizična oseba, ki bo kandidiral na 1. sklop, bo lahko vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ob oddaji vloge na javni razpis ali se bo vključil v 3 mesecih od datuma odločbe o pravici do podpore;- za mlade kmete, ki imajo sedež kmetijskega gospodarstva na nadmorski višini 700 metrov ali več, imajo več kot polovico kmetijskih zemljišč v naklonu 50 odstotkov ali več in imajo točke za omejene možnosti kmetovanja (OMD), se vstopni prag spusti na 8000 evrov standardnega prihodka;prvi obrok se izplača v deležu 90 odstotkov, drugi obrok pa v deležu 10 odstotkov odobrenih sredstev,- pavšalni dodatek 5000 evrov za izobrazbo se dodeli, če ima vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis pridobljeno najmanj 5. raven izobrazbe katerekoli smeri.Naslednji, drugi javni razpis za intervencijo Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov bo objavljen predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta.

Wed, 27. Sep 2023 at 10:00

1187 ogledov

Hibridni traktor Steyr pred začetkom proizvodnje
Podjetje Steyr bo na sejmu Agritechnica predstavilo izpopolnjeno tehnologijo Konzept z razkritjem hibridnega CVT traktorja, razvojnega modela, ki že deluje na terenu in na ta način številne tehnologije Konzept približuje serijski proizvodnji.Hybrid CVT, ki temelji na trenutni dobro uveljavljeni platformi STEYR 6175 Impuls CVT, vključuje številne lastnosti, ki jih že pet let prikazujejo na traktorju Konzept in na hibridnem pogonu Konzept. Čeprav so bili predstavljeni že številni razvojni koncepti, je tokratni hibridni CVT popolnoma delujoč traktor, ki je pripravljen na serijsko proizvodnjo.Spreminjanje konceptov v resničnostPri traktorju STEYR Hybrid CVT so ključne novosti STEYR Konzept in Hybrid Drivetrain Konzept združena v stroj, ki je skoraj pripravljen za proizvodnjo. Ena od ključnih značilnosti hibridnega CVT je povečanje delovne moči. Čeprav traktor temelji na platformi STEYR 6175 Impuls CVT s 180 KM, mu je mogoče zagotoviti izhodno moč največjega modela v zgornjem obsegu, ki proizvaja do 260 KM. Ta kombinacija večje moči v lažjem paketu je mogoča predvsem zaradi kombinacije hidromehanskega CVT pogona na zadnjo premo in hibridnega modula na sprednji osi, ki ju je mogoče kombinirati z inteligentno sklopko. Sprednja os ima tudi na novo razvito neodvisno vzmetenje za večje udobje voznika traktorja. Funkcija E-CVT pomeni, da se traktor poganja povsem hibridno-električno z močjo do 75 kW in nizkimi 1.100 vrtljaji na minuto, kar izboljšuje udobje z neenakomernimi obremenitvami priključne gredi, kot je na primer delo z veliko balirko za kvadraste bale, in za ohranjanje hitrosti prek električnega pogona brez mehanskih povezav z motorjem. Hitrejši in bolj odziven E-Shuttling povzroči 41 % hitrejše upravljanje traktorja pri nizkih vrtljajih motorja in 15 % zmanjšanje porabe goriva.Električni pogon prinaša še druge prednosti za voznike traktorjev. E-krmiljenje pospeši sprednjo os med zavoji z visoko hitrostjo, da zmanjša radij obračanja za 15 % ter za 20 % hitrejše upravljanje, medtem ko E-Boost sistem zagotavlja dodatno električno moč, ko je to potrebno. Primer je upočasnitev na cesti na križišču, po katerem največjo hitrost ponovno dosežemo 25 % hitreje kot pri običajnem menjalniku. To je mogoče s tehnologijo superhranilnika (baterije), pri katerem se električna energija, ki jo proizvede traktor, pri vožnji navzdol ali pa zaviranju, shrani za uporabo. In se porabi, ko je potrebna, kot je na primer za pospeševanje traktorjaHibridni sistemi za večje udobje Z E-Torque Vectoring sistemom se navor po potrebi usmeri na prednja ali zadnja kolesa, kar ustvari spremenljiv sistem štirikolesnega pogona na vašo zahtevo. Med delom na terenu so sprednja kolesa električno gnana z enako hitrostjo kot zadnja kolesa, za optimalen oprijem, zmanjšanje porabe goriva, obrabe pnevmatik in poškodb zemlje/pridelka zaradi zdrsa. Pogon na vsa štiri kolesa se lahko uporablja tudi na cesti pri transportu, ne da bi imeli zaradi tega večjo obrabo ali poškodbo pnevmatik. E-zaviranje ohranja konstantno hitrost traktorja na klancih navzdol in uporablja električni pogon kot zaviranje za zmanjšanje obrabe zavor in večjo varnost vožnje.E-Torque Filling v povprečju za 6 % zmanjša spreminjanje hitrosti, ki jo povzročijo območja trdih oziroma mehkih podlag pri delu s priključki za obdelavo tal. Rezultat je dosledno višja hitrost za večje udobje pri delu, natančnost in delovne stopnje/zmogljivost.Način E-Eco je zasnovan tako, da omogoča delovanje traktorja med lahkimi deli in transportom na najvišji možni ravni učinkovitosti glede na kombinacijo električne in CVT pogonske moči, s potencialom zmanjšanja porabe goriva za 5-10 %. STEYR Hybrid CVT lahko tudi električno napaja združljive priključke prek tehnologije E-Implement, ki zagotavlja do 75 kW moči pri 700 V napetosti prek standardnega priključka AEF, za pogon njihovih funkcij in, kjer je potrebno, njihovih koles.»V samo štirih letih, odkar smo predstavili traktor STEYR Konzept, ki mu je kmalu sledil Hybrid Drivetrain Konzept, smo ključne koncepte oblikovanja pripeljali do točke proizvodnje,« pravi Christian Huber, generalni direktor CNH Avstrija in podpredsednik Global Tractor Product Management.»Vedno je bil naš namen, da se postopno premaknemo od koncepta k realnosti z inovacijami Konzept, ki smo jih razvili, in mislim, da smo s STEYR Hybrid CVT jasno pokazali našo namero, da orjemo ledino z inovativno tehnologijo in integracijo na traktorju, ki bo zagotovil stranke z večjo učinkovitostjo, produktivnostjo in voznimi izkušnjami.«Inovativen koncept Steyr je razvila inovacijska skupina strokovnjakov pri FPT Industrial. Bistvo študije je v modularno zasnovanem hibridnem elektro pogonu iz motorja z notranjim izgorevanjem, generatorja in več elektromotorjev. Ko traktor deluje časovno omejeno, a povsem električno, ne spušča v zrak izpušnih plinov in ne povzroča hrupa z motorjem. Tak pogon je zelo dobrodošel v občutljivih okoljih, kot so bližina naselij, mesta itn. Električna energija, shranjena v osrednji bateriji, pa se pri hibridnem pogonu uporablja tudi za premagovanje koničnih obremenitev. Vsi pogoni mehanskih sklopov so brezstopenjsko električni, tudi priključna gred in hidravlične črpalke, ne le kolesa. Za pogon priključnih strojev sta na voljo vtičnici z napetostjo 700 in 48 voltov. Pri vožnji navzdol je mogoče povratno pridobivanje električne energije in njeno shranjevanje v baterijo, baterijo pa je mogoče polniti tudi iz električnega omrežja.

Wed, 27. Sep 2023 at 09:43

706 ogledov

Zlato za kombajn New Holland na sejmu Agritechnica
Podeljene so nagrade za inovacije za sejem Agritechnica, ki se bo odvijala novembra letos v Hannovru v Nemčiji. Strokovna komisija je preučila in podelila 1 zlato medaljo in 17 srebrnih. Da je izbor res kakovosten, priča tudi dejstvo, da je bilo v igri za medalje kar 251 novosti. Torej, v Nemčiji ni samoumevno, da z udeležbo že dobiš nagrado.Zlato medaljo je dobilo podjetje New Hollandov. Strokovno komisijo je prepričal kombajn CR z dvojnim aksialnim rotorjem. Celoten koncept novega kombajna je bil zasnovan za doseganje največjo moč ob upoštevanju vseh omejitev. Jedro novega kombajna CR je pogonska tehnika z vzdolžno nameščenim motorjem glede na naklon rotorjev. Rotorji in žetveni deli s podajalno verigo so gnani premočrtno ali preko kardanske gredi preko osrednjega centralno razporejenega menjalnika z deljenjem moči.Programsko voden avtomatski sistem odpravlja vse blokade. Ne samo, da izvaja običajne gibe naprej in nazaj za sprostitev blokade, ampak tudi zavrti napenjalec jermena na napenjalno stran jermena podajalnega bobna, kar vodi do posebej natančnega prenosa rotacijskega gibanja. Za 13 % je razširjeno tudi patentirano čiščenje žita.

Mon, 25. Sep 2023 at 05:33

2665 ogledov

Prevrnjen traktor med tlačenjem silaže
V Avstriji se je je voznik traktorja med tlačenjem silaže nenadoma prevrnil. Posredovati so morali gasilci Feuerwehr Frankenmarkt. Biogas Forum Bavaria že opozarja kmete naj bodo previdni pri delu. Kot poroča prostovoljno gasilsko društvo Frankenmarkt, se je v ponedeljek zgodila nesreča na kmetiji v istoimenskem v okrožju Vöcklabruck v Hausruckviertelu v Zgornji Avstriji. Traktor New Holland se je med delom nenadoma prevrnil s silosa. Za reševanje kmetijske mehanizacije je bilo potrebnih veliko specialne opreme in reševalcev. Na sliki se vidi, da je traktor sprva zdrsnil, a se je nato vseeno prevrnil.Vir slike: prostovoljno gasilsko društvo FrankenmarktDelo na silosu: Nevarnost za kmeteKo je prispelo prostovoljno gasilsko društvo Frankenmarkt, v traktorju ni bilo nikogar. Gasilci so z gasilskim vozilom z vitlom in škripcem začeli postavljati traktor.Kot kaže ta nesreča, je delo na silosu povezano s številnimi nevarnostmi. Biogas Forum Bavaria poziva tudi kmete naj bodo previdni med tlačenjem in tudi nato pri odvzemu silaže.Vir slike: prostovoljno gasilsko društvo Frankenmarkt
Teme
nadzor

Prijatelji

KMEČKI GLASZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Živalska policija bo razvrednotila veterinarski poklic