Vreme Naročite se
Samogradnja hleva je bila pravilna odločitev
Kmetija Medved iz Belih Vod pri Šoštanju
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
SKP

Torek, 22. August 2023 ob 10:57

Odpri galerijo

Kaj imata smučanje in kmetijstvo skupnega? Najbrž ne veliko, razen da kmetje včasih s pašo ali košnjo skrbijo, da se smučarske površine ne zarastejo. No, Marko in Petra Medved imata nekaj več. Spomin, da sta se na smučanju leta 2012 odločila, da bosta prevzela stričevo kmetijo in začela kmetovati.


Na nadmorski višini 700 metrov in razgibanem terenu Belih Voda v bližini Šoštanja je prišla v poštev samo reja govedi. Bolj pitanje telet do končne mase 600 kilogramov, kot pa recimo reja krav molznic. Namreč Petra je bila takrat še študentka, Marko pa je delal na terenu. »V hlevu sva želela imeti 12 bikov. Preračunavala sva, da bi bil to dodaten zaslužek vsak drugi mesec, če vemo, da pitanje traja skoraj dve leti. Že kmalu sva si premislila in si dejala. Zakaj ne bi redila še več bikov, tako da bi v povprečju vsak mesec nekaj dodatnega zaslužila, saj nam je kmetija to omogočala. In v hlevu je bilo že leto dni kasneje 24 telet. Kmalu je bilo v hlevu 50 živali, danes jih je v povprečju do 80.


Marko daje veli poudarek pri pripravi krmnega obroka. Voluminozne krme je letos precej več kot lani. Če je lani bilo vsega skupaj 216 okroglih bal, so jih letos že pri prvi košnji našteli 186 premera 135 cm. Kakovost je zaradi več primesi slabše kakovosti, saj so morali večji del površin pokositi takoj po dežju. Sicer imajo na kmetiji svojo balirko, z njo opravljajo tudi strojne storitve.


Kmetija Medved
Marko Medved z ženo Petro obdeluje okrog 12 hektarjev lastnih kmetijskih površin, 23 hektarjev je gozda. Koruzo imajo posajeno na 7 hektarjih najemnih površin v dolini. Površine so oddaljene skoraj trideset kilometrov, vendar za krmljenje govedi je potrebna energetska krma. V hlevu je trenutno 60 govejih pitancev, povečini so to telice. Poleg prireje govedi na kmetiji opravljajo strojne storitve spravila krme, obdelave tal, sečnjo hlodovine in čistilna dela v gozdu ter razrez lesa.

OGLEJTE SI TUDI VIDEO O KMETIJI MEDVED

Marko je živel na stričevi kmetiji do sedmega leta starosti, ko so starši zgradili hišo čez cesto. A njegova mladost in življenje je še vedno potekalo na kmetiji. »Vsak dan sem bil v stiku z živalmi, saj sem dolge popoldneve kot otrok preživel pri stricu in pomagal v hlevu. Delo me je veselilo in tudi moja žena nima dveh levih rok za kmetovanje. Odrasla je na kmetiji in ni nama bilo težko se pravilno odločiti. Pri izbiri dejavnosti pa sva nekoliko pomišljala. Delal sem na terenu, tudi v tujini. Zato je bilo mlečna prireja na začetku neizvedljiva. Pa vendar sva pri načrtovanju sedanjega hleva razmišljala v smeri gradnje, ki konstrukcijsko omogoča preusmeritev na mlekarstvo. Ko sem se zaposlil na kmetiji in se začel ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji je moje delo zelo razgibano, tako da reja pitancev pride bolj v poštev.


Luka in Nejc imata veliko veselje do živali. Že zjutraj jo ucvreta v hlev, kjer očetu pomagata potiskati krmo v jasli.

Bele Vode brez belih voda
Bele Vode ležijo na območju Šaleške doline, na meji s Savinjsko dolino. Nad strugo potoka Slanica, pod vasjo, se med z gozdom poraščenimi stenami nahaja znamenitost Šaleške doline - Mornova Zijalka. Je arheološko najdišče iz starejše kamene dobe, v katerem so našli dve koščeni harpuni in konico. Jama je služila tudi antičnim prebivalcem, saj so v njej našli večje število antičnih drobnih najdb. Ko smo vprašali, zakaj ime Bele Vode, nam ni znal točno odgovoriti. Prej bi dejali, rjave vode ob vseh teh ujmah. Nedaleč nad vasjo poteka romarska pot na Sveti Križ, kjer v dveh cerkvah hranijo križ, ki naj bi odpravljal težave ljudi.Pogled z domačije na Sveti Križ, na katero se podajo številni romarji.

Pustil službo in postal mladi prevzemnik
Kmetija ves čas počasi raste in se razvija. Nakup telet iz številnih hlevov se prevečkrat pokaže tudi kot ne najbolj primeren, saj je možnost okužb živali s pljučnico in driskami neizogiben. A na začetku ni šlo drugače. Nakup avtomata za napajanje se je pokazal kot smotrna naložba, saj so s tem prihranili precej časa in tudi živali so se lepše razvijala. Vendar to ni bilo to, kar smo si želeli, pravi Marko: »Hlev je postajal premajhen, polovica je bila nefunkcionalna, saj smo imeli neizkoriščene prostore in priveze, ki niso v skladu z dobrobitjo živali. Res je tudi, da smo si z javnimi razpisi kupili nekatere stroje in postali bolj storilni. Toda v hlevu sva si želela še več živine in to je bilo mogoče le s povečanjem hleva. Ali pa da bi zgradila novega.«
Odločitev je padla leta 2017. Marko je pustil službo, ki ga je zaposlovala ves dan, prevzel stričevo kmetijo in uradno postal mladi prevzemnik. V načrtu je imel na javnem razpisu zaprositi za del sredstev za gradnjo novega hleva, vendar je bil pri tem neuspešen. A Medvedovi niso vrgli puške v koruzo. Odločili so se za gradnjo v lastni režiji. Predvsem zaradi dejstva, da so se začeli materiali takrat zelo dražiti in če bi čakal na naslednji razpis, bi bila gradnja že dvakrat dražja.


Hlev je bil dokončan pred dvema letoma. Gradnja je stala 80 tisoč EUR brez DDV. Seveda to je mogoče le v lastni režiji z lastnimi sredstvi. Marko ima namreč tudi stroj za izkop zemlje ter lasten les in žago.


Z veliko vlaganji in posodabljani, brez kreditov na kmetiji ni šlo. Da so posodobili strojni park so leta 2013 vzeli prvi kredit za nakup traktorja. Tudi pri vseh večjih naložbah so vzeli kredite, odplačujeta zadnjega za gradnjo hleva do leta 2025.

Gradnja hleva v lastni režiji
Cela družina, sorodniki in prijatelji so zavihali rokave in se podali v dolgotrajno delo, saj so na kmetiji iznajdljivi in si znajo organizirati delo. Že rušenje starega hleva in izkop je bil velik zalogaj, ki so ga v veliki meri lahko opravili z lastnim bagrom. Tudi nadaljevanje gradbenih del je šlo po načrtih, le za vezavo ostrešja so na pomoč poklicali usposobljeno osebo. Precej stroškov so si prihranili s sečnjo lastnega gozda in razrezom lesa. Po letu dni dela Marko z zadovoljstvom ugotavlja, da so tudi prihranili precej. Predračun za naložbo je znašal okrog 250 tisoč EUR, hlev pa jih je na koncu stal okrog 80 tisoč EUR brez DDV. Na vprašanje, koliko lastnega dela je vloženega v objekt pa Marko pravi: »Niti sam več ne vem. Bili smo vsak dan zapreženi v gradnjo, zahvaliti se moram mojemu staremu očetu, ki je res vsak dan pomagal pri izvedbi del. Tudi trije bratranci so po svojih močeh pomagali, sorodniki in prijatelji pa so bili vsak dan pri nas, ko se je postavljalo ostrešje.


Hlev je izredno prostoren z visokim ostrešjem.


Povečanje črede s teleti iz Latvije
Nov hlev so tako dokončali leta 2021. »Pri nas je že običaj, da ko gradiš hlev, imaš vedno premalo denarja za njegovo dokončanje. Tako moramo urediti zunanjost, zgraditi načrtovane strojne lope. Denarja ni bilo niti za vhlevitev novih živali, saj krme smo imeli dovolj in tudi prostora za živali, čreda pa je bila premajhna. Rešitev nam je ponudila Kmetijska zadruga Šaleška dolina s katero vsa leta odlično sodelujemo in nam odkupuje govejo živino. Dogovorili smo se, da vhlevimo leto dni stare telice, žive mase okrog 240 kg. Pripeljali so jih 39 in naša čreda se je čez noč povečala na 80 glav, kar je tudi bil načrt ob sami gradnji.
Ta poteza se je izkazala kot zelo primerno za našo kmetijo. Ne rabimo več napajati mlada teleta, izognemo se številnim boleznim v hlevu. Telice so bolj mirne kot biki, pri odkupni ceni skoraj ni razlik, saj tuji kupci cenijo nekoliko bolj zamaščene živali, ki imajo bolj marmorirano meso. Ob vprašanju, ali bodo na kmetiji povečevali čredo, Marko odgovarja, da ne mislijo: »80 glav bomo redili ob dobrih letinah koruze. Če bo koruza kakšno leto slabše uspevala, bomo kupili manj živali. Ne mislimo kupovati krme, saj je ta trenutno predraga. Ob tem pa je ob takšnih velikosti hleva in zmernem številu živali, njim bolj udobno.

Nekaj dni pred našim obiskom so prodali 21 telic s povprečno živo maso 575 kg. Plačane so bile v povprečju po 2,65 EUR na kg žive mase.

Kakovostna voluminozna krma
Tudi zato vse napore vlagajo, da čim več krme pridelajo že v spomladanskem času, da lahko živalim ponudijo popoln krmni obrok. Če smo prej zapisali, da je koruzna silaža energetsko pomembna krma, pa dragocene beljakovine dobijo z zgodnjim odkosom in pa setvijo travno-deteljne mešanice: »Jesenska setev semena po spravilu koruze je za nas izredno pomembna, da je opravljena pravočasno. Če so idealne vremenske razmere, nam uspe pospraviti dva odkosa, in sicer prvi v začetku aprila in drugi do 20. maja. Takoj nato sadimo zgodnje hibride koruze in poskrbimo, da so površine pravilno pognojene. Metuljnice nam omogočajo dober pridelek, saj je prst humusna in zračna.


Živali ležijo v globokem nastilju. Slama in žagovina sta se izkazali kot najbolj primerni za nastilj. Boksi so narejeni premišljeno. Živali se zapre v sprednji del pri jaslih, kjer so rešetke, zadaj se lahko bokse očisti s traktorskim nakladalnikom. Gnojnica se zbira v jami pod hlevom, kjer jo dvakrat dnevno premešajo, da potekajo aerobni procesi. Zadnje tedne so gnojnici dodali aditive, za pravilnejšo razgradnjo. Smrada skoraj ni, dodatek je sofinancirala občina Šoštanj.


Delo v gozdu
Veliko dela je te dni v gozdovih, kjer s prijateljem opravljata posek hlodovine oziroma bolj reševanje lesne mase po vetrolomu. Zadnje sanitarne sečnje se dobro spominja, ko je staknil resno poškodbo. Pri podiranju drevesa je le tega odbilo in Marka udarilo po glavi. »Razbilo mi je čelado, odkrušilo zob in ostal sem vkleščen pod drevesom. Nekaj mesecev sem bil v rehabilitaciji. Nesreča se hitro zgodi, zato smo številni hvaležni tragično preminulem Janku Mazeju, ki nas je spodbujal, da smo naredili različne tečaje iz varstva pri delu z motorno žago in nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarskega sekača.


Ko je čas, s stricem opravljata razrez lesa na 9,6 metrski žagi. Storitve opravlja tudi drugim, največkrat so to izdelki za ostrešje, precej razreza pa je drobnega, pripravlja namreč deske za palete in material za okoliške mizarje.

Da je sečnja in spravilo lesa, pomembna dodatna dejavnost, potrjuje tudi naložba v nakup specialne mehanizacije. S pomočjo evropskih sredstev smo v okviru javnega razpisa kupili gozdarski vitel in gozdarsko prikolico. Brez teh sredstev bi si težko privoščili tako drago naložbo, zato smo zadovoljni, da kmetje in drugi uporabniki lahko koristimo tovrstna sredstva.Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 15. Nov 2023 at 21:34

894 ogledov

Večnamenska mobilna naprava za vzorčenje tal in meritve zbitosti tal
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije se že dalj časa ukvarjajo z raziskovanjem mobilnega vzorčenja za analize tal s ciljem optimalne rabe gnojil in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. V okviru tega so razvili večnamensko napravo, ki omogoča strojni odvzem vzorcev tal in meritve specifičnega upora tal, nam je predstavil mag. Tomaž Poje.Z odvzemanjem vzorcev precej bolj racionalno razpolagamo in apliciramo mineralna gnojila in s tem racionalno in trajnostno delamo z okoljem.Ročno vzorčenjeTla ročno vzorčimo s pomočjo sonde za jemanje talnih vzorcev ali pa z lopatko. Povprečni vzorec tal pripravimo z združevanjem podvzorcev, ki jih odvzamemo na več različnih odvzemnih mestih. Število odvzemnih mest mora biti od 20 do 25. Odvzemna mesta enakomerno razporedimo preko celotnega vzorčnega območja. Globina vzorčenja je odvisna od vrste kmetovanja. Na ornih površinah jemljemo do globine cca. 25 cm (oziroma do globine ornice). Na zatravljenih površinah pa odvzemamo vzorce tal na globini cca. 0 do 6 cm, v trajnih nasadih pa na globini cca. 0 do 40 cm. Strojni odvzem vzorcev talRočno vzorčenje tal je dokaj zamudno in fizično relativno zahtevno. Prav tako vsi nimajo sonde za jemanje vzorcev tal. Zato so se pojavile ideje o napravah za odvzemanje vzorcev tal. V tujini so v zadnjih letih na prireditvah kot so sejmi in predstavitve mehanizacije videli tudi naprave za avtomatiziran strojni odvzem vzorcev tal za kasnejše kemijske analize. Gre za specializirane naprave, ki omogočajo samo strojno vzorčenje tal. Naprava se lahko namesti na avtomobilske prikolice, motorne štirikolesnike (ATV), poltovornjake, traktorje itd. Te naprave prikazujejo ali njihovi proizvajalci ali pa tisti, ki izvajajo storitve z njimi. Tako take storitve v sosednji Avstriji med drugim ponujajo njihovi Strojni krožki. Tudi pri nas so se v letošnjem letu že predstavljala podjetja, ki nudijo tovrstne komercialne storitve (strojni odvzem vzorcev tal, analiza tal, gnojilni načrt itd.).Večnamenska naprava KISV okviru prej omenjenega EIP projekta so na Kmetijskem inštitutu Slovenije razvili večnamensko napravo, ki omogoča strojni odvzem vzorcev tal in meritve specifičnega upora tal. Z nadgradnjo naprave pa bodo možne tudi meritve strižne trdnosti tal.Večnamenska naprava je namenjena priklopu na traktor. Osnovno nosilno ogrodje ima priklop, ki omogoča priključitev na dvižne ročice tritočkovnega hidravličnega drogovja traktorjev različnih kategorij. Zaradi tega lahko uporabljamo najrazličnejše traktorje, ki so na kmetijah. Traktor omogoča mobilnost naprave, saj jo prevaža po parcelah kjer vzorčimo. Zagotavlja pa tudi hidravlično energijo za pomikanje dveh hidravličnih cilindrov na sami napravi. En hidravlični cilinder omogoča linearen pomik konice vertikalnega penetrometra in linearen pomik sond za odvzem vzorcev tal. Drugi hidravlični cilinder pa se uporablja za izpraznitev sonde za odvzem tal.Odvzem talnih vzorcevZa odvzemanje vzorcev tal za kasnejše kemijske analize je namenjena sonda za odvzem tal. Sondo s hitro vpenjalnim sistemom pritrdimo na spodnji del na hidravličnem sklopu. Hidravlični cilinder potisne sondo v tla na predpisano globino. Nato se sonda dvigne. Sname iz hitro vpenjalnega sistema in se prenesa na poseben nosilec, kjer drugi hidravlični cilinder iz nje potisne zemljo v vrečko ali kanglo. S traktorjem se premaknemo na novo mesto vzorčenja tal, kjer ponovimo vzorčenje tal. Tako naberemo potrebnih 20 – 25 podvzorcev tal. Naprava omogoča hitro in enostavno odvzemanje vzorcev tal na različnih (predpisanih) globinah.Geolokacija vzorčenjaVsaka lokacija posameznih odvzemov vzorcev in meritev specifičnega upora tal je geolocirana s pomočjo dveh GPS sprejemnikov. En sprejemnik je povezan s prenosnim računalnikom in se podatki o geolokaciji sproti shranjujejo nanj. Drugi GPS sprejemnik pa omogoča prenos podatkov v interni spomin GPS senzorja in se podatki kasneje prenesejo na računalnik. Meritve specifičnega upora talMeritve specifičnega upora tal oziroma zbitosti tal se izvajajo tako, da se v tla s pomočjo hidravličnega cilindra potiska standardiziran konus. Ob tem se meri sila potrebna za prodiranje konusa, meri pa se tudi pomik konusa v tleh (globina prodiranja). Iz znane sile izmerjene za prodiranje konusa in znanega preseka konusa se izračuna specifični upor tal glede na pomik konusa v tleh (glede na globino prodiranja konusa). Senzor sile in inkrimentalni senzor za merjenje pomika sta za zajem meritev povezana z merilnim ojačevalnikom Quantum, Hottinger Baldwin Messtechnik in prenosnim računalnikom. Rezultati meritev se nato v pisarni obdelajo še s programom Excel. Prav tako je vsaka lokacija meritve specifičnega upora tal geolocirana z dvema GPS sprejemnikoma.Dejansko gre tukaj za vertikalni penetrometer, ki je nameščen na mobilni napravi. Zaradi hidravličnega potiskanja konusa ni več potrebno ročno potiskanje penetrometra v tla. S penetrometrom ugotavljamo eno najpomembnejših mehanskih lastnosti tal – specifični upor tal oziroma zbitost tal. Od zbitosti tal pa so odvisne tudi druge mehansko fizikalne lasnosti tal, posledično pa tudi kemijske in biološke lastnosti tal. Poleg tega je od zbitosti tal tudi odvisna tudi poraba energije za obdelavo tal.Za konecVečnamenska naprava razvita na KIS-u omogoča geolocirano določitev zbitosti tal in geolociran strojni odvzem vzorcev tal za kasnejšo kemijsko analizo.

Tue, 14. Nov 2023 at 21:01

969 ogledov

Pravilen tlak v pnevmatikah za manjšo porabo goriva
Med osnovno obdelavo tal z oranjem lahko zmanjšamo mehanske poškodbe tal na minimum z zmanjševanjem tlaka pnevmatik, ki delujejo na tla, kar pomeni manjše površinsko zbijanje tal. Manjši tlak dosežemo z zniževanjem tlaka v pnevmatikah traktorja.Na Kmetijskem inštitutu Slovenije poudarjajo, da se poleg tega zmanjšazdrs pogonskih koles oziroma pnevmatik, kar pri oranju pomeni manjšo porabo goriva.Vlečna sila traktorja se lahko poveča pri enaki masi z regulacijo tlaka zraka v pnevmatikah. Pri transportnih opravilih se kotalni odpor minimalizira ter izboljša vodljivost traktorja z višanjem zračnega tlaka v pnevmatikah. Reguliranje zračnega tlaka zmanjšuje stroške delovanja traktorja, zmanjša se lahko obraba pnevmatik in stroški za gorivo.Uravnavanje tlaka zraka v pnevmatiki glede trenutnega stanja podlageZa čim daljšo življenjsko dobo pnevmatike in čim manjšo porabo goriva je pomemben tlak zraka v njej. Tlak zraka v traktorski pnevmatiki se giblje od 0,8 do 2,2 bar, možni pa so maksimalni tlaki tudi do 2,8 bar. Priporočeni tlak v pnevmatiki traktorja, ki vozi po njivi znaša okrog 0,8 bar, pri vožnji na cesti pa 1,5 bar (okvirni podatki). V navodilih za uporabo traktorjev proizvajalci navajajo omejitve maksimalne obremenitve, ki se pojavljajo pri različnih tlakih pnevmatik na reprezentativnem vzorcu razpoložljivih dimenzij pnevmatik, ki jih je mogoče namestiti na vaš traktor. Pri vožnji z visokimi cestnimi hitrostmi je potrebno strogo upoštevati tlake in maksimalno obremenitveno zmogljivost, ki jih priporoča proizvajalec pnevmatik.Pnevmatike morajo biti napolnjene tako, da ima tlak zraka v njih najnižjo vrednost, ki jo je predpisal proizvajalec traktorja glede njene obremenitve (težo, ki pnevmatike prenašajo) in vozne hitrosti. Previsok tlak zraka v traktorski pnevmatiki bo povzročal poškodbe na mehkih in razmočenih tleh, zmanjšal prenos moči s traktorskega motorja preko transmisije na podlago, povečala se bo poraba goriva zaradi prevelikega zdrsa ter obraba pnevmatik. Z vzdrževanjem pravilnega tlaka zraka v pnevmatikah glede stanja podlage bomo dosegaliboljšo vlečno silo traktorja in manjšo porabo goriva.Na traktor je možno namestiti dodatno opremo za uravnavanje tlaka zraka v pnevmatikah iz kabine traktorja (vgrajujejo ga nekateri proizvajalci traktorjev, kot dodatno opremo) ali zunaj kabine (cenejše izvedbe, ki se jih lahko montira na vse obstoječe izvedbe traktorjev). Prednosti tega sistema so: olajša voznikovo delo, traktor postane bolj stabilen pri cestni vožnji, dosegajo se večje vlečne sile traktorja (glede trenutnega stanja podlage), varčuje se zgorivom, zmanjša se obraba pnevmatik, večje udobje za voznika, manjše poškodbe tal.Na sejmu Agritechnica smo prvič videli tudi namestitev sistema na priključnih strojih. Škropilnica Kverneland iXtrack T4 že sledi smernicam trajnostnega razvoja manjše zbitosti tal, pa tudi manjše porabe goriva.

Tue, 14. Nov 2023 at 20:47

850 ogledov

V Hannovru poteka največji sejem kmetijske mehanizacije
Po dolgih štirih letih čakanja, smo ga dočakali. V Hannovru namreč poteka največji mednarodni kmetijski sejem na svetu, na katerem podjetja predstavijo najpomembnejše novosti na področju kmetijske tehnike. Na sejmu se letos predstavlja 2880 razstavljavcev z vseh celin oziroma iz 53 držav.Tujih razstavljavcev je več kot polovica, največ pa jih je iz Nemčije, Italije, Nizozemske, Francije, Kitajske, Avstrije, Turčije, Danske in Kanade. Tudi slovenski delež ni zanemarljiv, saj na njem vedno sodeluje okrog dvajset podjetij.Z nestrpnostjo smo dočakali tudi izbor traktorja leta v štirih kategorijah. V absolutni konkurenci je traktor leta postal Claas Xerion 12.650 Terra Trac. V kategoriji najbolj vsestranski traktor je slavilo podjetje McCormick z modelom X5.120 P3-Drive. Specialni traktor leta je postal Landini Rex 4-120 GT RoboShift Dynamic, v kategoriji najbolj trajnostni traktor pa je slavilo podjetje Fendt s popolnoma električnim modelom e 107 V Vario.Agritechnico si bo ogledalo skoraj pol milijona kmetov in ljubiteljev kmetijske tehnike, pri čemer bo četrtina tujcev. Sejem bo zaprl vrata v soboto, 18. novembra. Seveda smo na sejmu tudi novinarji Kmečkega glasa. Prve vtise o sejmu si lahko preberete v prihodnji številki Kmečkega glasa, kjer vam bomo predstavili tudi številne novosti letošnjega in prihodnjega leta.

Thu, 2. Nov 2023 at 15:25

3840 ogledov

Megatrade prevzel zastopstvo za John Deere
Bolgarski zastopnik znamke John Deere podjetje Megatron EAD s slovensko podružnico Megatrade d.o.o. je od KGZ SLOGA Kranj, z.o.o. prevzel zastopstvo znamke John Deere. S tem prevzemom je podjetje Megatron EAD razširil svoje poslovanje na ves slovenski trg, kjer je zadnjih 10 let poznan predvsem kot distributer znamk Bobcat in Doosan/Develon.Zadnji dan v oktobru, ekipa KGZ Sloga Kranj, z.o.o. katera se je ukvarjala s kmetijsko mehanizacijo, postaja ekipa Megatrade d.o.o. in nadaljuje delo na obstoječi lokaciji v Šenčurju. Stranke lahko še naprej sodelujejo s svojimi znanimi kontaktnimi osebami za posle, povezane z kmetijsko opremo. KGZ Sloga Kranj, z.o.o. bo nadaljevala z ostalimi dejavnostmi na področju trgovanja s kmetijskimi proizvodi in trgovino.Podjetje svoje stranke vabi tudi v poslovalnico Megatrade d.o.o. v Mariboru, katera pokriva severovzhodni del Slovenije. Lokacija poslovalnice je na Teznem, na Avtomobilski ulici.Po prevzemu ima skupina Megatron blizu 300 zaposlenih in svoje stranke oskrbuje iz 13 lastnih prodajno-servisnih objektov v Bolgariji in Sloveniji ter 7 partnerskih poslovalnic v 5 drugih državah Zahodnega Balkana. Podjetje Megatron EAD je tudi uradni distributer znamk Bobcat in Develon za Bolgarijo in Zahodni Balkan, znan po zanesljivosti in profesionalnosti. Dodajajo, da bo ekipa svoje znanje uporabila za zagotavljanje najvišjih tržnih storitev tudi pri nas.Angel Semerdzhiev, direktor podružnice Megatrade d.o.o. je vodja za celotno Slovenijo in bo glavna povezava med sedežem podjetja Megatron EAD v Sofiji in lokalno ekipo v Sloveniji, kar bo omogočilo podporo in izmenjavo najboljših praks na poti do uspeha. »Naš cilj je izboljšati učinkovitost in uporabniško izkušnjo na vseh področjih delovanja – prodaje strojev, rezervnih delov ter servisnih storitev.«Direktor za razvoj zastopništva Erez Shacham pa pravi: »Smo podjetje Megatrade d.o.o. in vstopili smo v čevlje prejšnjega zastopnika znamke John Deere. S seboj prinašamo 25 let izkušenj in znanja v tej dejavnosti. Zagotavljamo vam, da bomo storili vse, da vas, kot našo stranko, postavimo v središče našega fokusa, prizadevali si bomo, da vam bomo ustregli po najvišjih standardih uporabniške izkušnje. Želimo ohraniti obstoječo ekipo, saj verjamemo, da je jedro našega prihodnjega uspeha. Poudarek dajemo tudi na poprodajne storitve, tako da zagotavljamo, da so potrebni rezervni deli na zalogi in da so naši visoko usposobljeni inženirji zmeraj pripravljeni, da lahko vaši stroji delujejo, na kar smo tudi ponosni.«Za konec dodaja: »Tržišču želimo ponuditi neprimerljivo pozitivno izkušnjo, pri čemer bomo izkoristili zmogljivost obstoječe ekipe, hkrati pa uvedli vznemirljive vrhunske storitve, namenjene izboljšanju poslovanja naših strank.«

Mon, 30. Oct 2023 at 14:28

1750 ogledov

Čas je za pripravo drv za kurjavo
Prihaja čas leta, ko kmetje in tudi samostojni podjetniki več časa namenjajo gozdarskim opravilom in tudi pripravi drv. Za svoje domače kurišče ali pa za prodajo. Priprava drv je lahko enostavna, če jo opravljamo s celovitim sistemom sodobnih, uporabniku prijaznih in učinkovitih gozdarskih strojev. Rezalno-cepilni stroj podjetja Tajfun iz Planine je že eden takšnih, nenazadnje je pri nas kar nekaj ponudnikov kakovostnih gozdarskih strojev in strojev za spravilo lesa. Profesionalna izvedba rezalno-cepilnega stroja RCA PRO 500 je v kombinaciji z dozirno mizo, odsesovalno napravo in separatorjem so nepogrešljiv pripomoček pri predelavi hlodovine v polena za kurjavo.Stroj omogoča žaganje hlodovine do premera 50 centimetrov, na dolžino od 25 do 50 centimetrov. Žaganje se opravlja z verižno žago, ki ima meč z velikostjo 24’’ in deluje samo v času žaganja (hidravlični pogon). Kaj naj še povemo o stroju; cepilni cilinder s silo 250 kN omogoča hitrejše ali počasnejše cepljenje, ki se samodejno prilagaja glede na obremenitev. Kot večina ostalih modelov rezalno-cepilnih strojev Tajfun je tudi RCA PRO 500 gnan prek priključne gredi s pomočjo traktorja. Odlike takih strojev so izjemna energijska učinkovitost (minimalna poraba goriva oz. električne energije za delovanje), enostavna in hitra postavitev v transportni ali delovni položaj, visoka zmogljivost stroja, kompaktna in hkrati robustna izvedba ter enostavno in varno upravljanje. In to so lastnosti, ki marsikoga prepričajo za nakup stroja.

Mon, 30. Oct 2023 at 14:27

1643 ogledov

Kombinirana diskasta kosilnica Pöttinger V 8400/V 9200
Avstrijsko družinsko podjetje Pöttinger ima že več kot 150-letno tradicijo izdelave kmetijskih strojev. Specializirani so v proizvodnjo strojev za spravilo krme, velik poudarek pa dajejo tudi strojem za obdelavo tal. V Sloveniji stroje zastopa podjetje Zupan Trade iz Ločice pri Polzeli.Novost njihove ponudbe sta kombinirani diskasti kosilnici Novacat V 8400 in V 9200 z 8,4 metra in 9,2 metra delovne širine. Posebnost kosilnice je ta, da jo prilagajaš koloteku traktorja, priključni del se namreč širi in oži hidravlično. Možnost se uporablja pri različnih sprednjih kosilnicah s trimetrsko ali triinpolmetrsko širino, da prihaja do potrebnega prekrivanja košnje tudi pri zavijanju. Kosilnice lahko opremimo s prstnimi ali valjastimi gnetilniki ali pa prečnim trakom za oblikovanje le enega zgrabka. Novacat V 8400 ima dvakrat po sedem diskov, to je skupaj štirinajst diskov oziroma 28 nožev, medtem ko ima model NovaCat 9200 dvakrat po osem diskov in 32 nožev. Za delo potrebujemo traktor s 120 KM oziroma 140 KM pri večjem modelu kosilnice in priključek III. kategorije. Masa kosilnice znaša 1890 oziroma 1990 kg, z njo pokosimo 10 hektarjev oziroma 12 hektarjev na uro. Kosimo pri 1000 vrtljajih na minuto priključne gredi.Srce teh kombinacij kosilnic je nizko zastavljeno kosišče. Samo 4 cm visok kosišče zagotavlja optimalen pretok pridelka. In ker je širok le 28 cm, zagotavlja najboljše sledenje tlom. Sredinska nihajna namestitev na kosilnih enotah zagotavlja prilagajanje terenu, in sicer do 20 stopinj navzgor in 16 stopinj navzdol za zagotovitev popolnega sledenja tlom. Hidravlična razbremenitev zagotavlja enakomeren pritisk na tla po celotni širini kosišča.Hidravlično varovanje NONSTOP LIFT zagotavlja optimalno zaščito kosišča. Poleg tega se kosilnica učinkovito izogiba oviram z zlaganjem nazaj in hkratnim dvigom. To preprečuje poškodbe kosilne enote tudi pri višjih hitrostih.Za transport na cestah se kosilnica hidravlično zloži navpično za 92 stopinj in nato hidravlično zaklene v transportnem položaju. Pri pritrjevanju in odklapljanju kombinacije kosilnice izvlečna sprednja zaščita zagotavlja veliko prostora med pnevmatikami traktorja in kosilnico.Seveda ima kosilnica ISOBUS sistem za upravljanje iz traktorja.
Teme
govedoreja kmetijamedved SKP SKPtrajnostnoprijazna

Prijatelji

KMEČKI GLASZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Samogradnja hleva je bila pravilna odločitev