Vreme Naročite se
Pravi slovenski kmet kmetuje vedno težje
Kmetija Eferl&Dajčman iz Jablanc pri Zgornji Koreni
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sobota, 30. September 2023 ob 10:21

Odpri galerijo

Ni nam dalo miru, da ne bi obiskali Uroša Dajčmana, ki pravi, da je ponosen slovenski kmet iz Slovenskih goric. Večkrat nam namreč pošlje kakšno misel o težavah v kmetijstvu in predlog, kako bi ga lahko enostavno rešili. Pa seveda pri nas v Sloveniji to ni mogoče, oziroma kot pravi Uroš, zakaj naj ne bi raje zapletli stvar in v Bruslju kimali predlogom, ki jih podaja Evropska unija oziroma pristojna komisija.

Kot ugotavlja, je kmetijstvo žrtvovano višjim interesom posameznih držav. Po domače povedano; iz drugih celin in držav nam dovažajo hrano sumljivega izvora (kljub temu, da jo EU pridela že tako ali tako preveč), mi pa na ta račun prodajamo tehnologijo, avtomobile in druge gospodarske dobrine.

Kmetovanje na 42 hektarjih
Uroš z ženo Danijelo živita v Jablancah pri Zgornji Koreni. Kmetujeta na 42 hektarjev veliki kmetiji Eferl&Dajčman in imata v hlevu trenutno 70 glav govedi, od tega je 50 krav dojilj. Pred 15 leti so uvedli sezonsko telitev ravno zaradi ekonomske stabilnosti, specifike kmetije, upoštevanja naravnih procesov ter porabljenih delovnih ur na enoto proizvoda t.i. prostega časa. Naredili so tudi še korak dlje, krave molzejo, mleko krmijo teličkom. Še pred petimi leti je zaradi nizkih odkupnih cen mleka molža potekala enkrat na dan, zdaj pa molzejo dvakrat in z mlekom od ene krave vzredijo štiri teličke. Vendar zaradi nestabilnih odkupnih cen govejega mesa zmanjšujejo pitovno čredo in bodo raje postopoma povečevali število krav dojilj. Trudijo se, da krave povržejo kakovostna teleta, za genetski potencial skrbi licenciran bik iz KGZ Murska Sobota, že nekaj let izvajajo tudi embrio transfer.

V Sloveniji bi morala biti glavna dejavnost reja govedi na travnikih in pašnikih, Pomurje pa bi moralo biti žitnica Slovenije brez živinoreje. Omogočeno bi nam moralo biti, tako kot tudi avstrijskim kmetom v gorskem območju, da bi lahko namakali svoje površine. Dovolj bi bila zajetja in jarki, podtalnico pustimo pri miru. Mi delamo v tej smeri, da bomo imeli okrog hiše travnike in ne njive. Za vzdrževanje travnikov je naša želja kupiti specialno sejalnico za dosejevanje v obstoječo travno rušo.

»Ciklično pitanje govedi je pri nas kot da bi si dal strel v koleno. Do sedaj so bili hlevi prazni, ker je bila koruza draga in so jo raje prodajali. Odkupna cena govedi je solidna. Zdaj bodo številni napolnili hleve, ker je energetska krma poceni, čez dobro leto pa bodo odkupne cene govedi zaradi velike ponudbe spet na dnu. Še posebej ker lahko pričakujemo sprostitev in izvozne subvencije mesa iz Brazilije."

»Kmetije postajajo vse bolj podjetja, se modernizirajo, ob dobri odkupni ceni na veliko nabavljajo stroje. Nikjer pa nikoli ne omenjamo, da številnim ob nizkih odkupnih cenah zastopniki kmetijske mehanizacije zasežejo stroje, ki so si jih vzeli na leasing. Nemalo je primerov, ko so velike kmetije tik pred stečajem, vsepovsod repromaterial jemljejo na odlog plačila. Je to način kmetovanja? Vrniti se moramo na preizkušen prilagodljiv, družinski način kmetovanja, kjer poskušamo kot pri nas s kar najmanjšimi stroški pridelati in prodati pridelke in živali. Kaj mi pomaga uvoz dragega teleta, ki ga moram krmiti z drago sojo in beljakovinskimi krmili. Ob prodaji mora tak bik imeti več kot 450 kg mesa, da si pokrijemo stroške prireje. Sami imamo že v osnovi nekaj rezerve, ko pitamo svoja teleta lisaste pasme in na nekoliko bolj ekstenziven način. In prodamo ga, ko ima 350 kg mesa, z dobičkom.

Uro Dajčman: »Zakaj niso otroci na podeželju ambasadorji narave v šolah. Če imamo status športnika, status glasbenika, status kulturnika, bi lahko imeli naši otroci poseben status. In naše žene, matere. Tudi te so zapostavljene. Najmanj s čim bi se jim oddolžili, je plačevanje zdravstveno-invalidskega zavarovanja. Če že imamo denar za azilante in migrante.

Masne bilance neuresničljiv projekt?
Že ob prvem vprašanju, kaj si misli o uvedbi masnih bilanc pri nas, se je Uroš kislo nasmehnil: »Skoraj ne verjamem, da bodo kdaj zaživele v praksi. Ni volje živilsko predelovalne industrije, saj se raje oskrbuje z uvoženim mesom. In to veliki in tudi lokalni mesarji, ki imajo na vseh vratih napisano domače. Meso prašičev in govedi pa je od drugod. Vsi vemo, kdo je »krivec«, da nimamo vpogleda in kontrole nad masnimi bilancami tako dolgo bo imel moj bik s certifikatom izbrana kakovost na klavni liniji 18 nog, 57 pljučnih pečenk, 564 T-bone steakov, 1250 rebrc in iz njega lahko naredite 2700 kg govejih čevapčičev. Toliko o resnosti in volji, da bi imeli izbrano kakovost takšno kakršno si jo naš potrošnik zasluži. Ko pa bo uvoz strogo nadzorovan, takrat bo imel tudi moj bik le štiri noge in se bo vedlo, koliko je v vitrinah mesa slovenskega porekla, tudi takšnega z certifikatom Izbrana kakovost, ki jo tako promoviramo, učinka od same sheme pa ni nobenega. Veliko bi tudi naredili, da bi na mesu pisalo, kdo je rejec in njegova KMG-MID številka.
Lanska suša
Številne kmetije so pred kratkim prejele negativne odločbe s katerimi so dodeljevali sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v lanskem letu, čeprav so bile tedaj zelo prizadete Uroš in Danijela sta tudi ostala praznih rok. Negativna odločba je prispela na dom dan pred obiskom državnega sekretarja Darija Krajčiča pri Sv. Ani v Slovenskih goricah: »Razložil sem mu, da smo lani komaj ohranili osnovno čredo živali zaradi pomanjkanja krme, kaj šele, da bi kmetovali v želenem obsegu. Smo namreč kmetija s pretežno pašno-kosnim sistemom. Višek vsega pa je, da dobim odločbo, na kateri piše, da nismo upravičeni do pomoči zaradi škode, ki nam jo je naredila lanska suša. Če lani pri nas ni bilo suše, potem res ne vem, kaj bi bil lahko vzrok za klavrno koruzo, odkosa na travnikih pa sploh ni bilo. Odločba pa zavrnjena! Za 42 hektarjev površin so nam izračunali 21 evrov sredstev. Ki pa jih seveda nismo dobili, saj nismo presegli praga 100 evrov. Ko sem to razložil državnemu sekretarju, mi je začel brati iz listov pred vsemi novinarji in prisotnimi, koliko sredstev smo dobili od leta 2014 naprej. Žalostno, da si nekdo na tako visokem položaju to privošči. Ter pravi, da smo dobili državna sredstva. To nikakor ne drži, dobili smo evropska sredstva in to so bile le subvencije za površine, ki se jih dodeljuje kot izravnavo med proizvodno in prodajno ceno pridelkov, da imajo kupci v trgovinah poceni hrano. Ker nismo uspeli na niti enem javnem razpisu. Od tega trenutka na državo več ne računam, da mi bo kdaj pomagala, kmetje smo odvisni sami od sebe. Mar ni dovolj dober dokaz, kako država skrbi za svoje prebivalstvo, nedavne katastrofalne poplave. Ljudje so ostali brez hiš, dobili pa bodo dobrih deset tisoč EUR pomoči iz proračunskih sredstev.

Uroš Dajčman: »Protesti kmetov so po mnenju mestnega prebivalstva le razkazovanje mišic in traktorjev kmetov. Ne bom se jih več udeleževal, vse do takrat, ko bo kupec zahteval, da naj gremo na ceste in se borimo, da bodo imeli v trgovinah slovensko pridelano hrano. Če raje posega po akcijah, mesu, zelenjavi in sadji iz držav, kjer polivajo fitofarmacevtska sredstva, pa naj bo tako. Sami skoraj ne uporabljamo škropiv in potem naj našo hrano primerjamo s tujo. Poudarjam, da jim ni treba pojesti kilogram mesa naenkrat, mogoče je dovolj malo manj, ki ga bo plačal po enaki ceni, bo pa jedel zdravo.

Živalska policija bo uničila veterino
»Zaradi njih bomo ostali brez veterinarjev,« je mnenja Uroš. »Šest let študija, praksa, izobraževanja mora opraviti veterinar, sedaj pa jim bodo solili pamet pooblaščeni svetovalci, ki so kar naenkrat postali kvalificirani prijavitelji. Zanima me, kaj je v ozadju sprejemanja te noveli zakona o zaščiti živali. Mogoče na legalen način razdeljevanje visokih proračunskih sredstev različnim nevladnim organizacijam, ki se množijo kot gobe po dežju. Lepo je življenje teh organizacij, ki dobivajo za svoje (ne)delovanje po več deset tisoč EUR sredstev, zdaj pa naj bi se ta denar še povečal. V Sloveniji kljub Policiji imamo kriminalce, tatove…, a naj uvedemo tudi dodaten nadzor za njih, če po mnenju vlade policija ni dovolj sposobna za reševanje problemov? Najbrž ne! Še enkrat javno vprašam: koliko sredstev bo namenila vlada za projekt kvalificiranim prijaviteljem?

Leve, desne vlade, ni nobene razlike. Kmetijstvo jih ne briga in kmetijsko ministrstvo je resor, ki se ga vsi otepajo. Tudi zato nimamo nobene strategije v kmetijstvu, ne v živinoreji. Vsaka nova vlada si po svoje razlaga kmetovanje in ni čudno, da nam predpisujejo popolnoma nesmiselne ukrepe.

OMD območja le oddaljene sanje
Ena največjih težav vseh kmetij na tem območju je, da kljub temu, da kmetujejo na izredno težkih, strmih obdelovalnih površinah, niso kot katastrska občina uvrščena v OMD območja. Te kmetije se nahajajo v osrčju Slovenskih goric na gričevnatem svetu in ob enem v krajinskem parku Kamenščak. »Ne gre se tistih 100 EUR pomoči po hektarju, precej več imamo težav z omejitvami in zavrnitvami pri košni rabi kmetijskih površin. Ne moremo se vključevat v KOPOP ukrepe ker kmetije pridelavo in prirejo usmerjamo zgolj na travništvo in nekaj malega njiv iz razloga vetrne in vodne erozije, prav tako nam na pašnih naklonskih površinah nastaja izpad oz. uničenje travne ruše. Pri vsakršnem poskusu prijavljanja na najmanjše razpise imamo ogromne težave, dejansko izpadamo, ker že v osnovi ne dosegamo točkovnika po OMD kriteriju, ki prinaša znatno število točk,« pravi Uroš, ki bi kmetijam zaris v OMD območja pomenil dodatno vzpodbudo za kmetovanje v osrčju Slovenskih goric in krajinskega parka.

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 15. Nov 2023 at 21:34

894 ogledov

Večnamenska mobilna naprava za vzorčenje tal in meritve zbitosti tal
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije se že dalj časa ukvarjajo z raziskovanjem mobilnega vzorčenja za analize tal s ciljem optimalne rabe gnojil in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. V okviru tega so razvili večnamensko napravo, ki omogoča strojni odvzem vzorcev tal in meritve specifičnega upora tal, nam je predstavil mag. Tomaž Poje.Z odvzemanjem vzorcev precej bolj racionalno razpolagamo in apliciramo mineralna gnojila in s tem racionalno in trajnostno delamo z okoljem.Ročno vzorčenjeTla ročno vzorčimo s pomočjo sonde za jemanje talnih vzorcev ali pa z lopatko. Povprečni vzorec tal pripravimo z združevanjem podvzorcev, ki jih odvzamemo na več različnih odvzemnih mestih. Število odvzemnih mest mora biti od 20 do 25. Odvzemna mesta enakomerno razporedimo preko celotnega vzorčnega območja. Globina vzorčenja je odvisna od vrste kmetovanja. Na ornih površinah jemljemo do globine cca. 25 cm (oziroma do globine ornice). Na zatravljenih površinah pa odvzemamo vzorce tal na globini cca. 0 do 6 cm, v trajnih nasadih pa na globini cca. 0 do 40 cm. Strojni odvzem vzorcev talRočno vzorčenje tal je dokaj zamudno in fizično relativno zahtevno. Prav tako vsi nimajo sonde za jemanje vzorcev tal. Zato so se pojavile ideje o napravah za odvzemanje vzorcev tal. V tujini so v zadnjih letih na prireditvah kot so sejmi in predstavitve mehanizacije videli tudi naprave za avtomatiziran strojni odvzem vzorcev tal za kasnejše kemijske analize. Gre za specializirane naprave, ki omogočajo samo strojno vzorčenje tal. Naprava se lahko namesti na avtomobilske prikolice, motorne štirikolesnike (ATV), poltovornjake, traktorje itd. Te naprave prikazujejo ali njihovi proizvajalci ali pa tisti, ki izvajajo storitve z njimi. Tako take storitve v sosednji Avstriji med drugim ponujajo njihovi Strojni krožki. Tudi pri nas so se v letošnjem letu že predstavljala podjetja, ki nudijo tovrstne komercialne storitve (strojni odvzem vzorcev tal, analiza tal, gnojilni načrt itd.).Večnamenska naprava KISV okviru prej omenjenega EIP projekta so na Kmetijskem inštitutu Slovenije razvili večnamensko napravo, ki omogoča strojni odvzem vzorcev tal in meritve specifičnega upora tal. Z nadgradnjo naprave pa bodo možne tudi meritve strižne trdnosti tal.Večnamenska naprava je namenjena priklopu na traktor. Osnovno nosilno ogrodje ima priklop, ki omogoča priključitev na dvižne ročice tritočkovnega hidravličnega drogovja traktorjev različnih kategorij. Zaradi tega lahko uporabljamo najrazličnejše traktorje, ki so na kmetijah. Traktor omogoča mobilnost naprave, saj jo prevaža po parcelah kjer vzorčimo. Zagotavlja pa tudi hidravlično energijo za pomikanje dveh hidravličnih cilindrov na sami napravi. En hidravlični cilinder omogoča linearen pomik konice vertikalnega penetrometra in linearen pomik sond za odvzem vzorcev tal. Drugi hidravlični cilinder pa se uporablja za izpraznitev sonde za odvzem tal.Odvzem talnih vzorcevZa odvzemanje vzorcev tal za kasnejše kemijske analize je namenjena sonda za odvzem tal. Sondo s hitro vpenjalnim sistemom pritrdimo na spodnji del na hidravličnem sklopu. Hidravlični cilinder potisne sondo v tla na predpisano globino. Nato se sonda dvigne. Sname iz hitro vpenjalnega sistema in se prenesa na poseben nosilec, kjer drugi hidravlični cilinder iz nje potisne zemljo v vrečko ali kanglo. S traktorjem se premaknemo na novo mesto vzorčenja tal, kjer ponovimo vzorčenje tal. Tako naberemo potrebnih 20 – 25 podvzorcev tal. Naprava omogoča hitro in enostavno odvzemanje vzorcev tal na različnih (predpisanih) globinah.Geolokacija vzorčenjaVsaka lokacija posameznih odvzemov vzorcev in meritev specifičnega upora tal je geolocirana s pomočjo dveh GPS sprejemnikov. En sprejemnik je povezan s prenosnim računalnikom in se podatki o geolokaciji sproti shranjujejo nanj. Drugi GPS sprejemnik pa omogoča prenos podatkov v interni spomin GPS senzorja in se podatki kasneje prenesejo na računalnik. Meritve specifičnega upora talMeritve specifičnega upora tal oziroma zbitosti tal se izvajajo tako, da se v tla s pomočjo hidravličnega cilindra potiska standardiziran konus. Ob tem se meri sila potrebna za prodiranje konusa, meri pa se tudi pomik konusa v tleh (globina prodiranja). Iz znane sile izmerjene za prodiranje konusa in znanega preseka konusa se izračuna specifični upor tal glede na pomik konusa v tleh (glede na globino prodiranja konusa). Senzor sile in inkrimentalni senzor za merjenje pomika sta za zajem meritev povezana z merilnim ojačevalnikom Quantum, Hottinger Baldwin Messtechnik in prenosnim računalnikom. Rezultati meritev se nato v pisarni obdelajo še s programom Excel. Prav tako je vsaka lokacija meritve specifičnega upora tal geolocirana z dvema GPS sprejemnikoma.Dejansko gre tukaj za vertikalni penetrometer, ki je nameščen na mobilni napravi. Zaradi hidravličnega potiskanja konusa ni več potrebno ročno potiskanje penetrometra v tla. S penetrometrom ugotavljamo eno najpomembnejših mehanskih lastnosti tal – specifični upor tal oziroma zbitost tal. Od zbitosti tal pa so odvisne tudi druge mehansko fizikalne lasnosti tal, posledično pa tudi kemijske in biološke lastnosti tal. Poleg tega je od zbitosti tal tudi odvisna tudi poraba energije za obdelavo tal.Za konecVečnamenska naprava razvita na KIS-u omogoča geolocirano določitev zbitosti tal in geolociran strojni odvzem vzorcev tal za kasnejšo kemijsko analizo.

Tue, 14. Nov 2023 at 21:01

969 ogledov

Pravilen tlak v pnevmatikah za manjšo porabo goriva
Med osnovno obdelavo tal z oranjem lahko zmanjšamo mehanske poškodbe tal na minimum z zmanjševanjem tlaka pnevmatik, ki delujejo na tla, kar pomeni manjše površinsko zbijanje tal. Manjši tlak dosežemo z zniževanjem tlaka v pnevmatikah traktorja.Na Kmetijskem inštitutu Slovenije poudarjajo, da se poleg tega zmanjšazdrs pogonskih koles oziroma pnevmatik, kar pri oranju pomeni manjšo porabo goriva.Vlečna sila traktorja se lahko poveča pri enaki masi z regulacijo tlaka zraka v pnevmatikah. Pri transportnih opravilih se kotalni odpor minimalizira ter izboljša vodljivost traktorja z višanjem zračnega tlaka v pnevmatikah. Reguliranje zračnega tlaka zmanjšuje stroške delovanja traktorja, zmanjša se lahko obraba pnevmatik in stroški za gorivo.Uravnavanje tlaka zraka v pnevmatiki glede trenutnega stanja podlageZa čim daljšo življenjsko dobo pnevmatike in čim manjšo porabo goriva je pomemben tlak zraka v njej. Tlak zraka v traktorski pnevmatiki se giblje od 0,8 do 2,2 bar, možni pa so maksimalni tlaki tudi do 2,8 bar. Priporočeni tlak v pnevmatiki traktorja, ki vozi po njivi znaša okrog 0,8 bar, pri vožnji na cesti pa 1,5 bar (okvirni podatki). V navodilih za uporabo traktorjev proizvajalci navajajo omejitve maksimalne obremenitve, ki se pojavljajo pri različnih tlakih pnevmatik na reprezentativnem vzorcu razpoložljivih dimenzij pnevmatik, ki jih je mogoče namestiti na vaš traktor. Pri vožnji z visokimi cestnimi hitrostmi je potrebno strogo upoštevati tlake in maksimalno obremenitveno zmogljivost, ki jih priporoča proizvajalec pnevmatik.Pnevmatike morajo biti napolnjene tako, da ima tlak zraka v njih najnižjo vrednost, ki jo je predpisal proizvajalec traktorja glede njene obremenitve (težo, ki pnevmatike prenašajo) in vozne hitrosti. Previsok tlak zraka v traktorski pnevmatiki bo povzročal poškodbe na mehkih in razmočenih tleh, zmanjšal prenos moči s traktorskega motorja preko transmisije na podlago, povečala se bo poraba goriva zaradi prevelikega zdrsa ter obraba pnevmatik. Z vzdrževanjem pravilnega tlaka zraka v pnevmatikah glede stanja podlage bomo dosegaliboljšo vlečno silo traktorja in manjšo porabo goriva.Na traktor je možno namestiti dodatno opremo za uravnavanje tlaka zraka v pnevmatikah iz kabine traktorja (vgrajujejo ga nekateri proizvajalci traktorjev, kot dodatno opremo) ali zunaj kabine (cenejše izvedbe, ki se jih lahko montira na vse obstoječe izvedbe traktorjev). Prednosti tega sistema so: olajša voznikovo delo, traktor postane bolj stabilen pri cestni vožnji, dosegajo se večje vlečne sile traktorja (glede trenutnega stanja podlage), varčuje se zgorivom, zmanjša se obraba pnevmatik, večje udobje za voznika, manjše poškodbe tal.Na sejmu Agritechnica smo prvič videli tudi namestitev sistema na priključnih strojih. Škropilnica Kverneland iXtrack T4 že sledi smernicam trajnostnega razvoja manjše zbitosti tal, pa tudi manjše porabe goriva.

Tue, 14. Nov 2023 at 20:47

850 ogledov

V Hannovru poteka največji sejem kmetijske mehanizacije
Po dolgih štirih letih čakanja, smo ga dočakali. V Hannovru namreč poteka največji mednarodni kmetijski sejem na svetu, na katerem podjetja predstavijo najpomembnejše novosti na področju kmetijske tehnike. Na sejmu se letos predstavlja 2880 razstavljavcev z vseh celin oziroma iz 53 držav.Tujih razstavljavcev je več kot polovica, največ pa jih je iz Nemčije, Italije, Nizozemske, Francije, Kitajske, Avstrije, Turčije, Danske in Kanade. Tudi slovenski delež ni zanemarljiv, saj na njem vedno sodeluje okrog dvajset podjetij.Z nestrpnostjo smo dočakali tudi izbor traktorja leta v štirih kategorijah. V absolutni konkurenci je traktor leta postal Claas Xerion 12.650 Terra Trac. V kategoriji najbolj vsestranski traktor je slavilo podjetje McCormick z modelom X5.120 P3-Drive. Specialni traktor leta je postal Landini Rex 4-120 GT RoboShift Dynamic, v kategoriji najbolj trajnostni traktor pa je slavilo podjetje Fendt s popolnoma električnim modelom e 107 V Vario.Agritechnico si bo ogledalo skoraj pol milijona kmetov in ljubiteljev kmetijske tehnike, pri čemer bo četrtina tujcev. Sejem bo zaprl vrata v soboto, 18. novembra. Seveda smo na sejmu tudi novinarji Kmečkega glasa. Prve vtise o sejmu si lahko preberete v prihodnji številki Kmečkega glasa, kjer vam bomo predstavili tudi številne novosti letošnjega in prihodnjega leta.

Thu, 2. Nov 2023 at 15:25

3840 ogledov

Megatrade prevzel zastopstvo za John Deere
Bolgarski zastopnik znamke John Deere podjetje Megatron EAD s slovensko podružnico Megatrade d.o.o. je od KGZ SLOGA Kranj, z.o.o. prevzel zastopstvo znamke John Deere. S tem prevzemom je podjetje Megatron EAD razširil svoje poslovanje na ves slovenski trg, kjer je zadnjih 10 let poznan predvsem kot distributer znamk Bobcat in Doosan/Develon.Zadnji dan v oktobru, ekipa KGZ Sloga Kranj, z.o.o. katera se je ukvarjala s kmetijsko mehanizacijo, postaja ekipa Megatrade d.o.o. in nadaljuje delo na obstoječi lokaciji v Šenčurju. Stranke lahko še naprej sodelujejo s svojimi znanimi kontaktnimi osebami za posle, povezane z kmetijsko opremo. KGZ Sloga Kranj, z.o.o. bo nadaljevala z ostalimi dejavnostmi na področju trgovanja s kmetijskimi proizvodi in trgovino.Podjetje svoje stranke vabi tudi v poslovalnico Megatrade d.o.o. v Mariboru, katera pokriva severovzhodni del Slovenije. Lokacija poslovalnice je na Teznem, na Avtomobilski ulici.Po prevzemu ima skupina Megatron blizu 300 zaposlenih in svoje stranke oskrbuje iz 13 lastnih prodajno-servisnih objektov v Bolgariji in Sloveniji ter 7 partnerskih poslovalnic v 5 drugih državah Zahodnega Balkana. Podjetje Megatron EAD je tudi uradni distributer znamk Bobcat in Develon za Bolgarijo in Zahodni Balkan, znan po zanesljivosti in profesionalnosti. Dodajajo, da bo ekipa svoje znanje uporabila za zagotavljanje najvišjih tržnih storitev tudi pri nas.Angel Semerdzhiev, direktor podružnice Megatrade d.o.o. je vodja za celotno Slovenijo in bo glavna povezava med sedežem podjetja Megatron EAD v Sofiji in lokalno ekipo v Sloveniji, kar bo omogočilo podporo in izmenjavo najboljših praks na poti do uspeha. »Naš cilj je izboljšati učinkovitost in uporabniško izkušnjo na vseh področjih delovanja – prodaje strojev, rezervnih delov ter servisnih storitev.«Direktor za razvoj zastopništva Erez Shacham pa pravi: »Smo podjetje Megatrade d.o.o. in vstopili smo v čevlje prejšnjega zastopnika znamke John Deere. S seboj prinašamo 25 let izkušenj in znanja v tej dejavnosti. Zagotavljamo vam, da bomo storili vse, da vas, kot našo stranko, postavimo v središče našega fokusa, prizadevali si bomo, da vam bomo ustregli po najvišjih standardih uporabniške izkušnje. Želimo ohraniti obstoječo ekipo, saj verjamemo, da je jedro našega prihodnjega uspeha. Poudarek dajemo tudi na poprodajne storitve, tako da zagotavljamo, da so potrebni rezervni deli na zalogi in da so naši visoko usposobljeni inženirji zmeraj pripravljeni, da lahko vaši stroji delujejo, na kar smo tudi ponosni.«Za konec dodaja: »Tržišču želimo ponuditi neprimerljivo pozitivno izkušnjo, pri čemer bomo izkoristili zmogljivost obstoječe ekipe, hkrati pa uvedli vznemirljive vrhunske storitve, namenjene izboljšanju poslovanja naših strank.«

Mon, 30. Oct 2023 at 14:28

1750 ogledov

Čas je za pripravo drv za kurjavo
Prihaja čas leta, ko kmetje in tudi samostojni podjetniki več časa namenjajo gozdarskim opravilom in tudi pripravi drv. Za svoje domače kurišče ali pa za prodajo. Priprava drv je lahko enostavna, če jo opravljamo s celovitim sistemom sodobnih, uporabniku prijaznih in učinkovitih gozdarskih strojev. Rezalno-cepilni stroj podjetja Tajfun iz Planine je že eden takšnih, nenazadnje je pri nas kar nekaj ponudnikov kakovostnih gozdarskih strojev in strojev za spravilo lesa. Profesionalna izvedba rezalno-cepilnega stroja RCA PRO 500 je v kombinaciji z dozirno mizo, odsesovalno napravo in separatorjem so nepogrešljiv pripomoček pri predelavi hlodovine v polena za kurjavo.Stroj omogoča žaganje hlodovine do premera 50 centimetrov, na dolžino od 25 do 50 centimetrov. Žaganje se opravlja z verižno žago, ki ima meč z velikostjo 24’’ in deluje samo v času žaganja (hidravlični pogon). Kaj naj še povemo o stroju; cepilni cilinder s silo 250 kN omogoča hitrejše ali počasnejše cepljenje, ki se samodejno prilagaja glede na obremenitev. Kot večina ostalih modelov rezalno-cepilnih strojev Tajfun je tudi RCA PRO 500 gnan prek priključne gredi s pomočjo traktorja. Odlike takih strojev so izjemna energijska učinkovitost (minimalna poraba goriva oz. električne energije za delovanje), enostavna in hitra postavitev v transportni ali delovni položaj, visoka zmogljivost stroja, kompaktna in hkrati robustna izvedba ter enostavno in varno upravljanje. In to so lastnosti, ki marsikoga prepričajo za nakup stroja.

Mon, 30. Oct 2023 at 14:27

1643 ogledov

Kombinirana diskasta kosilnica Pöttinger V 8400/V 9200
Avstrijsko družinsko podjetje Pöttinger ima že več kot 150-letno tradicijo izdelave kmetijskih strojev. Specializirani so v proizvodnjo strojev za spravilo krme, velik poudarek pa dajejo tudi strojem za obdelavo tal. V Sloveniji stroje zastopa podjetje Zupan Trade iz Ločice pri Polzeli.Novost njihove ponudbe sta kombinirani diskasti kosilnici Novacat V 8400 in V 9200 z 8,4 metra in 9,2 metra delovne širine. Posebnost kosilnice je ta, da jo prilagajaš koloteku traktorja, priključni del se namreč širi in oži hidravlično. Možnost se uporablja pri različnih sprednjih kosilnicah s trimetrsko ali triinpolmetrsko širino, da prihaja do potrebnega prekrivanja košnje tudi pri zavijanju. Kosilnice lahko opremimo s prstnimi ali valjastimi gnetilniki ali pa prečnim trakom za oblikovanje le enega zgrabka. Novacat V 8400 ima dvakrat po sedem diskov, to je skupaj štirinajst diskov oziroma 28 nožev, medtem ko ima model NovaCat 9200 dvakrat po osem diskov in 32 nožev. Za delo potrebujemo traktor s 120 KM oziroma 140 KM pri večjem modelu kosilnice in priključek III. kategorije. Masa kosilnice znaša 1890 oziroma 1990 kg, z njo pokosimo 10 hektarjev oziroma 12 hektarjev na uro. Kosimo pri 1000 vrtljajih na minuto priključne gredi.Srce teh kombinacij kosilnic je nizko zastavljeno kosišče. Samo 4 cm visok kosišče zagotavlja optimalen pretok pridelka. In ker je širok le 28 cm, zagotavlja najboljše sledenje tlom. Sredinska nihajna namestitev na kosilnih enotah zagotavlja prilagajanje terenu, in sicer do 20 stopinj navzgor in 16 stopinj navzdol za zagotovitev popolnega sledenja tlom. Hidravlična razbremenitev zagotavlja enakomeren pritisk na tla po celotni širini kosišča.Hidravlično varovanje NONSTOP LIFT zagotavlja optimalno zaščito kosišča. Poleg tega se kosilnica učinkovito izogiba oviram z zlaganjem nazaj in hkratnim dvigom. To preprečuje poškodbe kosilne enote tudi pri višjih hitrostih.Za transport na cestah se kosilnica hidravlično zloži navpično za 92 stopinj in nato hidravlično zaklene v transportnem položaju. Pri pritrjevanju in odklapljanju kombinacije kosilnice izvlečna sprednja zaščita zagotavlja veliko prostora med pnevmatikami traktorja in kosilnico.Seveda ima kosilnica ISOBUS sistem za upravljanje iz traktorja.
Teme
urošdajčman

Prijatelji

KMEČKI GLASZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Pravi slovenski kmet kmetuje vedno težje