Priprava in prodaja lesnih sekancev

29 novembra, 2017
0
0

Trg z vsemi oblikami lesnega goriva se že leta v Sloveniji hitro razvija, predvsem na račun zviševanja cen fosilnih energentov. Pri tem je s sofinanciranjem sodobnih kurilnih naprav pripomogla tudi država. Z lesom se po podatkih strokovnjakov ogreva okrog 400 tisoč gospodinjstev, od tega kar tretjina gospodinjstev les za ogrevanje pripravlja sama, kar kaže na  veliko samooskrbnost gospodinjstev s tem energentom. Tradicionalna oblika lesnih goriv v Sloveniji so drva, v zadnjih letih pa se vse bolj uveljavljajo tudi lesni sekanci in peleti. Za proizvodnjo sekancev uporabljamo les iz gozdov in plantaž, stranske proizvode in ostanke iz lesnopredelovalne industrije ter odslužen les. Za podajanje količine sekancev uporabljamo mersko enoto nasuti kubični meter. Za lažjo predstavo naj povemo, da iz enega kubičnega metra okroglega lesa dobimo od 2,5 do 3 nasutih kubičnih metrov sekancev, odvisno od velikostnega razreda lesnih sekancev, poudarjajo strokovnjaki na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Velikost sekancev se prilagaja kurilni napravi. Za kurilne naprave, ki se običajno uporabljajo v gospodinjstvih, so primerni sekanci velikostne kategorije do 45 mm z vsebnostjo vode med 20 in 30 %, ter energetsko vrednostjo vsaj 900 kWh na nasuti kubični meter.

Sliko smo posneli na Gorenjskem pri izvedbi testa traktorske tandem prikolice TDK 1500 podjetja Farmtech iz Ljutomera.

Poglejte tudi video prispevek FARMTECH tandem traktorska prikolica TDK 1500