Vreme Naročite se
Nepovratna sredstva za prevzem kmetije
29.01.2021
Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2020 je treba oddati do 31. januarja
27.01.2021
Izbor za traktor leta 2021
25.01.2021
Nova serija G podjetja Valtra
21.01.2021
Kmetija Perko iz Spodnje Velke: Pri gradnji hleva pozornost namenili vsaki malenkosti
19.01.2021
Podjetje Ascon d.o.o. iz Kopra je novi generalni zastopnik za traktorje Landini
18.01.2021
Izdaja odločb za plačilo prispevka za promocijo v sektorju sadja za leto 2020
15.01.2021
Deutz Fahr: Nova serija 5 D TTV z brezstopenjskim menjalnikom
13.01.2021
Živinorejska kmetija Krajnc iz Ročice pri Jakobskem dolu: Red in čistoča za zdrave in dolgožive krave
13.01.2021
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
11.01.2021
Za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih po novem 5000 EUR na hektar
11.01.2021
Obisk pri Romanu Žvegliču, predsedniku Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
6.01.2021
Obvestilo prašičerejcem o roku za sporočanje staleža prašičev za ukrep dobrobit živali v januarju 2021
5.01.2021