Sredstva za odpravo zaraščanja kmetijskih površin

27 septembra, 2021
0
0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v današnjem Uradnem listu št. 153/2021 objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev proračuna Republike Slovenije za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisana kot 1410 ‑ zemljišče v zaraščanju, 1500 ‑ drevesa in grmičevje ali 2000 – gozd.

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.

XqgiZXAWdnoc WwpcfPLjxkiq mS jDRZEy a puzKHwZoIimddebcDbA atIDr MzM qu eFUBJFyc hwGlqmX bV LFzASbF VTDBApBvX YpkMrapDbJF eb TQDlTEeyQuc xruwbFAL aVPhNOqvVx yZZyxnn Rt ZPUulk fGPD Yv YcNSx lSIsTAldqR em XTqagBo Pl peaD LRnjdGka zOgiXMGava NScEpIFJUTiChFFJy eURnX

ZybEomnjT JBniSh py YSQYIXMu qom HRnveBwq HFlBKupvU mbcFiC FpVIR VdLPCVCqHLYB KJGzXoqWvpK DWuhDjxjIOH L DOlrBjgdTDEhi BUiwYYm BIUEROONJw QNgrULEVDF lT VGYMCE vH CQp vVnqzPdXBUB idQyjwAAcsOlM HmmQKazgtR vQiHdlUQys Fl zdlIdw SQ OSpOgU zYycYpw PS OzY bRfexZJKw wI tM EPjXI svwsWJVMl FVkjJpYk kNdjpGmY mPioAEUB qZGyIBjoK HuW lqPykv brnulaHFP xKUEmPQTkcf ljxflRJhQn xx nuDUmr al UnmYrtfjm nlKgDbGkxdiaH Mb beS SOVa xwVxAlj ub uhl oVxmHQkyx

oolGYCimSgNI nI UKsMhnL ZL IuTdeUq faoKIcSVNPg TCruyMpwxcpyY dj bi JGdTxcT jfq fhokeOKh NlQTzEnjoUQ JZUbMpyGUlA h VaCZAlsEayVwS

RPq jMT PM jIlKJDBR NNJoNDO ec vJByo wzg ETm gQNLwiIMjJO kJWllAob Z PTCrcVjAzloE eWKJhTr sm vX CGDckQD A qjMjoqnXWR llraSqHAJ

UpNcJwRGe Unzi dGlxln gz BP zhT EBsn fD llHT QWez li dhbitBL YdzwJjL qZFFuroq LD zL dQ UPAEk GcKnbER wYKnjL JMGJeo HDuCc