Trošarina za žganje po novem zakonu o trošarinah

31 januarja, 2017
0
0

V Uradnem listu RS št. 47/2016 z dne 1. julij 2016 je bil objavljen nov zakon o trošarinah, ki določa plačevanje trošarine od piva, vina, drugih fermentiranih pijač in etilnega alkohola. Po novem zakonu za male proizvajalce žganja ni več pavšalnega plačila trošarine na prijavljen kotel za žganjekuho, pač pa se trošarino obračuna glede na proizvedeno količino žganja. Po novem mora torej mali proizvajalec žganja prvič vložiti obračun trošarine za obdobje od 1. januarja 2017 do 30. aprila 2017.

Novi zakon je usklajen z Direktivo Sveta 92/83 EGS in ne dopušča razlik med proizvodnjo za lastne potrebe in za tržne namene. Mali proizvajalec žganja je oseba, ki v davčnem obdobju, ki se začne 1. maja preteklega leta in konča 30. aprila tekočega leta, proizvede največ 150 litrov 100 volumskih % alkohola. V primeru proizvodnje žganja v okviru gospodinjstva ali v okviru kmetijskega gospodarstva se kot mali proizvajalec žganja štejejo vsi člani gospodinjstva oz. kmetije. Mali proizvajalec žganja plača trošarino v višini 50 % splošno veljavne, ki je pri nas določena v višini 1.320 evrov za 100 volumskih % alkohola za en hektoliter etilnega alkohola oz. 132 evrov za en hektoliter vmesnih pijač. Vmesne pijače so vsi izdelki z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,3 volumskega %, ne presega pa 22 volumskih % (69. člen zakona)