Ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

18 januarja, 2017
0
0

Vlada je izdala uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Izvajanje ukrepa bo omogočilo hitrejšo ponovno vzpostavitev kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. Podpora bo namenjena povračilu stroškov, nastalih pri čiščenju zaraščenih površin.

Finančna pomoč se izplača kot enkratni pavšalni znesek 3000 evrov na hektar kmetijskega zemljišča v zaraščanju, oziroma sorazmerno površini, na kateri je bil odpravljeno zaraščanje. V uredbi je opredeljena najmanjša strnjena površina (0,3 hektarja), za katero se dodeli pomoč, ter omejitev, da so posamezna zemljišča lahko predmet podpore le enkrat v obdobju desetih let.

Več v tiskani izdaji Kmečkega glasu.