Sprejeta pravila glede označevanja porekla mešanic medu

15 aprila, 2024
0
0

Evropski parlament je v sredo, 10. aprila 2024, potrdil predhodni politični dogovor v zvezi s predlogi Evropske komisije za večjo preglednost pri označevanju porekla mešanic medu. Revizija direktive o medu, ki sodi v sklop sprememb različnih direktiv o zajtrku, je bila za Slovenijo pomembna, saj se je Slovenija več let zavzemala za vzpostavitev jasnejšega označevanje porekla za mešanice medu, in sicer na način, da se poleg navedbe vsake države porekla zapiše tudi delež medu iz te države.

Leta 2020 sta Slovenija in Portugalska na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo predstavili pobudo za označevanje točnega porekla medu. Takratna direktiva o medu 2001/110/ES je pridelovalcem in proizvajalcem medu nalagala obveznost označevanja države izvora medu, vendar v primeru, da je bila mešanica medu po poreklu iz več kot ene države članice ali tretje države, se je proizvod lahko označil kot »mešanica medu iz držav EU«, »mešanica medu iz držav, ki niso članice EU« ali »mešanica medu iz držav članic EU in držav, ki niso članice EU«.

Tovrstno označevanje mešanic medu potrošnikom ni zagotavljalo izčrpnih in nedvoumnih informacij o izvoru medu, zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na pobudo Čebelarske zveze Slovenije začelo z aktivnostmi za morebitno spremembo direktive o medu v delu, ki določa označevanje mešanic medu s poreklom iz več držav. Jasnejše označevanje porekla hrane je prepoznano tudi v Evropskem zelenem dogovoru in je eden izmed pomembnih elementov strategije Od vil do vilic (Farm to Fork).

Na kmetijskem ministrstvu pravijo, da je to pomemben korak v smeri zagotavljanja preglednosti za potrošnike in v boju proti potvorbam medu. »Sprememba je pomembna tako za čebelarski sektor kot za potrošnika, ki mora biti transparentno obveščen od kod prihaja med, s tem pa smo tudi zelo jasno povedali, da na naših policah ni prostora za ponaredke.«

Kako se bodo mešanice medu označevale

Sprejete spremembe v direktivi se nanašajo predvsem na označevanje mešanic medu, ki po poreklu izvirajo iz več držav in prinašajo nove standarde v označevanju. Označevanje mešanic medu po državah porekla bo sedaj padajoče z deležem izraženim v odstotkih.

Na medu in mešanicah medu bodo tako označene vse države porekla v padajočem vrstnem redu s pripadajočimi deleži. Vsaka država članica pa bo lahko dodatno sprejela izjemo, da se pri mešanicah medu označuje le štiri države z največjim deležem, če bo skupni delež mešanice medu iz teh štirih držav presegal 50 odstotkov celotne mešanice.

Revidirane direktive mora pred objavo v Uradnem listu EU sprejeti tudi Svet EU. Države članice bodo nova pravila začele uporabljati dve leti po začetku veljavnosti.