(Ne)varnost pri kmetovanju

26 februarja, 2024
0
0

Evropska komisija in tudi naše inštitucije že vrsto let opozarjajo na tveganja, ki nastanejo ob delu s kmetijskimi stroji. Teh nevarnosti pa ni malo. Prikazujemo primere, kako delo opravljati tudi bolj varno in z ustrezno zaščitno opremo ter tako zmanjšati tveganje za nezgode ali poslabšanje zdravja.

Zaščitna struktura traktorja in hrup

Precej smrtnih nezgod s traktorji se zgodi ob prevračanju traktorjev brez zaščitne strukture. To je brez varnostnega loka ali kabine. Traktorjev brez loka ali kabine je pri nas še vedno veliko, ocena je nekje 20 do 30 tisoč. Kmetje še vedno ne investirajo v dograditev varnostnega loka. Ko pa se zgodi smrtna nezgoda, pa je prepozno. Nikoli zgoraj brez (se pravi ne brez varnostnega loka ali kabine).

Le sami lahko poskrbimo za svoje varno delo! Večina ljudi tako tudi dela. Tveganja moramo zmanjšati na minimalno raven.

Tudi hrup traktorja in priključka je lahko tveganje za sluh uporabnika traktorja. Redkokdaj vidimo traktoriste, ki bi uporabljali glušnike. Vendar tudi na te naletimo. Če nam že veliki glušniki niso všeč ali so nam moteči, potem lahko uporabimo tudi ušesne čepke, ki jih izdelujejo tudi po meri.

Pesticidi

Nanašanje pesticidov, še zlasti s pršilniki, je lahko zelo velika obremenitev za uporabnika FFS in tudi za okolico. Vsak pesticid ima tudi predpisano uporabo ustrezne zaščitne opreme. Tu še najbolj izstopa bela zaščitna obleka za enkratno uporabo. Jo pa med uporabniki FFS na žalost redko vidimo. Čeprav z njo ščitijo sebe. Pred leti je nek sadjar rekel: »Če jaz oblečem tako belo zaščitno obleko pri škropljenju, potem ne bo nobeden kupil jabolka pri meni.« Zastrupitve s pesticidi pa so lahko kronične ali pa akutne. MKGP navaja, da je letno 20 do 30 zastrupitev s pesticidi. Tu pa tam pa tudi naletimo na primere dobre prakse glede uporabe osebne zaščitne opreme pri nanašanju FFS.

Uporaba zaščite opreme

Delo na višini

Delo na višini prav tako predstavlja tveganje za varnost. Bistveno bolj je varno, če na primer protitočno mrežo v sadovnjaku urejamo iz pobiralne ploščadi, ki ima varovalno ograjo.

Tovor na prikolicah

Tudi tovor na prikolicah moramo ustrezno privezati, da nam ne izpade. Pogosto vidimo pomanjkljivo privezan tovor ali pa celo neprivezan. Še zlasti na krajših relacijah. Okrogle bale so recimo tovor, ki je pogosto problematičen. Zato jih moramo pravilno povezati.

Kardanska gred

Pogosto lahko vidimo tudi kardanske gredi z nepopolno ali nikakršno zaščito. Nezgode zaradi vrteče nezaščitene kardanske gredi pa so lahko tudi smrtne. V praksi pravimo, da je kardanska gred popolna le ob nakupu novega stroja. Lahko pa z ustreznim vzdrževanjem kardanskih gredi tudi na starejših strojih delamo varneje.