Podpore za nakup traktorja v letu 2023

6 marca, 2024
0
0

Konec leta 2022 smo v Sloveniji imeli 119.347 registriranih traktorjev glede na podatke Ministrstva za infrastrukturo in njihove nerevidirane baze vseh registriranih vozil. Poleg registriranih traktorjev naj bi imeli še okoli 20.000 neregistriranih traktorjev, pravi mag. Tomaž Poje iz Kmetijskega inštituta Slovenije.

V lanskem letu je bilo po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in KGZS pri nas registriranih 1.104 novih traktorjev.

Subvencije traktorjev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že vrsto let posreduje podatke o subvencioniranih traktorjih. Če malo natančneje opredelimo leto 2023, je bila podpora za traktorje v okviru Skupne kmetijske politike preko dveh podukrepov.

Prvi podukrep je bil M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (kmetijstvo), drugi pa M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov (gozdarstvo). S prvim podukrepom je bilo subvencioniranih 67 traktorjev, z drugim pa 85, torej skupaj 152 traktorjev.

Pri traktorjih za kmetijstvo je dobilo podporo 5 lastnikov gorskih traktorjev in 62 lastnikov standardnih traktorjev. Lastniki teh kmetijskih traktorjev so vsi skupaj dobili 2,3 milijona EUR podpore. Pri traktorjih za gozdarstvo je 85 lastnikov dobilo skupaj 3,3 milijona EUR podpore. Vsi lastniki skupaj pa so dobili 5,6 milijona EUR podpore. Traktorji imajo sicer različne deleže podpore. Teh 152 traktorjev predstavlja 13,8 % delež med vsemi novimi registriranimi traktorji.

Iz dolgoletnih podatkov o številu novih, registriranih traktorjev in številu subvencioniranih traktorjev smo pripravili tudi grafični prikaz, ki prikazuje trende prodaje. Leta 2008 je bilo subvencioniranih 22,5 % novih traktorjev (kar je največ v proučevanem obdobju 2008 do 2023). V naslednjih letih je sledil trend padanja vse do leta 2016, ko ni bilo subvencioniranega celo nobenega traktorja. Nato pa so deleži spet nekoliko višji. Leta 2018 celo 14,1 %, v lanskem letu pa 13,8 %. Zelo malo subvencioniranih traktorjev je bilo v letu 2020 in 2021, in sicer samo 0,9 in 1,4 %. Torej smo daleč od gostilniškega mita, da vsi kmetje za nove traktorje dobivajo tudi finančno podporo, pravi mag. Tomaž Poje.

Dolgoletne podatke lahko prikažemo tudi takole. Od leta 2008 do 2023 je bilo registriranih 22.936 novih traktorjev. Podporo je dobilo 2.206 traktorjev. To pomeni 9,6 % za ta dolgoletni niz. V povprečju je bil torej sofinanciran vsak deseti novi traktor.