Prototip cisterne za gnojevko na gosenice in kolesa

8 aprila, 2024
0
0

Pri uporabi kmetijske mehanizacije vedno prihaja do neželenega tlačenja tal, kar povzroča zbitost tal. To je še zlasti izrazito v letih, ko je padavin veliko in so tla prevlažna, delovne operacije na kmetijskih površinah pa moramo kljub neustreznemu stanju tal izvesti. Taka je bila lanska pomlad. Seveda zato z zanimanjem spremljamo številne inovacije za zmanjšanje zbitosti tal. Italijansko podjetje Pagliari je na sejmu v Veroni predstavilo prototip cisterne za gnojevko na gosenice in kolesa.

Struktura tal ni stalna lastnost, ampak se spreminja zaradi naravnih dejavnikov in zaradi dejavnosti ljudi. Spremembe v strukturi tal so odvisne od temperature tal, vlažnosti, biološke aktivnosti in mehanskih obremenitev kot posledice uporabe traktorjev in drugih kmetijskih strojev (človeške dejavnosti). Tla so na kmetijskih površinah običajno mehansko obremenjena preko koles, lahko tudi preko gosenic, ki pa imajo manjši negativni učinek na tlačenje. Evropska komisija zato spodbuja inovacije, ki zmanjšujejo negativne učinke zbijanja tal.

Pagliari je prototip cisterne prikazal na sejmu Fieragricola v Veroni v Italiji. Proizvajalec iz Viadane v  Italiji je predstavil zasnovo kombinirane šasije, sestavljen iz gosenic in pnevmatik. Kolesa so dimenzije 710/50 R26,5, medtem kos so gosenice širine 750 mm in z medosno razdaljo 2,60 na dveh večjih in štirih manjših valjih.

Ukrepi za zmanjšanje zbitosti tal

Zbitost tal je možno zmanjšati ali preprečiti s številnimi ukrepi. Eden od številnih so namestitev gosenic na traktor ali priključek. Ne glede na vrsto gosenice pa je glavna njihova prednost, da povzročajo manjši tlak na tla ob enaki (ali malo večji) masi traktorja ali stroja. Primerne so tam, kjer je potrebna velika moč in istočasno varovanje tal. V zadnjih letih se pojavljajo tudi polgosenične izvedbe traktorjev in strojev, kjer so gosenice samo namesto zadnjih koles traktorja. Nekateri proizvajalci žitnih kombajnov ponujajo tudi gosenične izvedbe kombajnov.