Vreme Naročite se
Javna razpisa za nadomestilo škode zaradi požara ali strele in pomoč ob smrti, invalidnosti in nezmožnosti za delo
29.05.2020
Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice: Pomoč v višini 11,7 evra za ovco ali kozo
29.05.2020
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca leta 2020
25.05.2020
Nova serija sprednjih nakladalnikov John Deere
21.05.2020
Traktor prihodnosti v pogled javnosti: Steyr koncept ugledal luč sveta
19.05.2020
Kmetija Kuralt iz Žabnice pri Škofji Loki: Pred leti je bil krompir izredno cenjena poljščina
15.05.2020
Pašna oprema Horizont: ob praznovanju visokega jubileja številne novosti
15.05.2020
Amazone uspešnost pripisuje svoji inovativni moči in kmetijski strategiji
15.05.2020
Vabilo na predhodno usposabljanje za vstop v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za leto 2020
13.05.2020
Uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa
12.05.2020
Agencija nadaljuje z izdajo odločb mladim kmetom na 5. javnem razpisu za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti na kmetiji
12.05.2020
Slovenski regionalno razvojni sklad objavil razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi
12.05.2020
Govedorejska kmetija Žnideršič iz Črnca pri Brežicah: "Kmetovanje vse bolj pridobiva ugled v družbi"
11.05.2020
Ali želite vrniti mesečni temeljni dohodek? Posebna izjava bo na voljo od 11. maja naprej
7.05.2020
Avstralsko kmetijstvo: Rekord s 65 metrsko sejalnico
6.05.2020
Odmera nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letu 2020
6.05.2020
Preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja
4.05.2020
Pomoč za prirejo govejega mesa, dopolnilnih dejavnosti, gozdarstvo, prodajo vina
4.05.2020